<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Seneste nyt fra vores partnere

undefined
annonce

Netop nu er et af Danmarks største fritstående parkeringsanlæg ved at blive opført på Amager. Et specialbyggeri, der skal kunne tåle lidt af hvert. Ljungdahl A/S leverer den specialfugemasse, der binder anlægget sammen.

undefined

Sømpistolen fyldes med luft fra patronen én gang, og du kan arbejde fuldstændig uafhængig af kompressor, slange og gas. Folke-Larsens HYBRID 4” AKKU 18V 34° sømpistolen fra PREBENA kan bruges til både fuldhoved- og D-hovedsøm fra 63 til 100 mm længde.

undefined

Ifølge ventilationsentreprenøren E. Klink har mange ældre bygninger ikke fået udarbejdet en lovpligtig drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) – og kan dermed ikke klare et brandsyn efter den nye brandsynsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. jan. 2022.

undefined
Standarden DS 447 - Ventilation i bygninger - er netop kommet i en ny udgave, der både tager højde for den tekniske udvikling på området samt nye krav i BR18, Ecodesign og nye europæiske standarder, og er således central for lang række områder ifølge Charlotte Vartou Forsingdal, seniorkonsulent i Dansk Standard.
undefined

Skou Gruppen der har været hovedentreprenør på renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, og Frederiksberg Kommune har den 18. januar opsagt samarbejdet med Skou Gruppen, som er uforstående over for beslutningen samt kommunens udlægning af problemerne i byggesagen.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined