<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined
annonce

Arkil fik Danmarks første eksemplar af Komatsus helt nye gravemaskine på hjul – og den kommer ikke til at kede sig.

undefined

De undersøiske tunneler ændrer løbende på Færøernes logistikbillede, samtidig med at projekterne fortsætter med at hæve barren for effektivt anlægsarbejde under vanskelige forhold. ”Tunnelernes betydning kan næsten ikke overvurderes,” fortæller direktør Teitur Samuelsen fra selskabet bag de seneste projekter, P/F Eystur- og Sandoyartunlar.

undefined

Et messeområde svarende til over 24 fodboldbaner blev torsdag morgen åbnet for det danske erhvervsliv inden for transportsektoren samt entreprenør- og anlægsbranchen, da transportminister Benny Engelbrecht (S) klippede snoren og officielt erklærede Transport 2021 og Entreprenør & Håndværk (E&H) for åbne.

 

Når entreprenørudstillingen E&H 2021 åbner på torsdag og til og med lørdag, så venter et overflødighedshorn af guf for entreprenører og maskinførere. På Johs. Møllers Maskiner og Stemas stand smelter gul, rød, mørkegrøn, blå og hvid sammen til miljørigtig grøn.

Stadigt flere skybrud øger risikoen for oversvømmelser og dermed indtrængen af regn- og spildevand i kældre og lavtliggende bygninger. Skaderne kan dog begrænses gennem målrettede og forholdsvis enkle foranstaltninger – og en udnyttelse af regnvandet kan endda være en økonomisk og miljømæssig god ide. BYG-ERFA anviser i flere erfaringsblade, hvordan du håndterer skybruddet bedst.

annonce

God planlægning og eksemplarisk involvering af interessenter banede vejen for et velgennemført nordvestjysk kystsikringsprojekt, der tilmeld gik under budget.

annonce

Som de eneste i Danmark kombinerer Dansk Vandsikring trykluftpilotering med manuel montage af massive træplanker. Metoden giver effektiv sikring mod oversvømmelser og er især egnet i vanskeligt fremkommelige og skrøbelige områder, hvor den kan bruges uden reetablering – både midlertidigt og permanent.