<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tegl - PRODUKTINDEKS - Bygge- & Anlægsavisen
annonce

Tegl

Den danske byggetradition hænger tæt sammen med tegl, og materialet kan opleves på mange smukke historiske bygninger. Men tegl er stadig efterspurgt til nybyggeri for sine positive egenskaber, såsom høj kvalitet og lav vedligeholdelse. Læs mere om mulighederne.