<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Byggeriets-Udvikling
undefined

Byggebranchen hæmmes af mangel på arbejdskraft, og administrerende direktør i Danske Byggecentre Palle Thomsen påpeger, at vi er ved at overakademisere samfundet og derfor i stigende grad mangler specialiserede faglige kompetencer. Han foreslår, at skatten sænkes, ligesom vi skal være bedre til at fortælle om de karrieremuligheder, en erhvervsuddannelse giver.

undefined

Hvert år bruger danske byggepladser ca. 70 mio. liter diesel, der udleder 177.000 ton CO2. Så der er store klimagevinster at hente ved at overgå til fossilfri og ikke mindst til emissionsfri drift, og i DI Dansk Byggeri har man indgået samarbejde med bygherrer og myndigheder om at få fastsat en ramme for det videre arbejde og få realiseret flere grønne byggepladser, fortæller Stine Egsgaard, formand for Materielsektionen og Henrik Friis, chef for Dansk Infrastruktur.

undefined
1. oktober 2021 overtager CP ApS overtager Ajos A/S’ aktiver inden for skurvogne, byggepladsindretning og midlertidige installationer. Med købet cementerer den familieejede virksomhed sin position som en af Danmarks førende udlejere til byggebranchen.

Akku-krigen raser på fuldt tryk og der er især et fokus på at pakke så meget kraft og saft ind i maskinerne som muligt. Særligt 18V maskinerne dominerer og både 36V og 40V batterier er ved at fylde godt op i værktøjskassen. Spørgsmålet er derfor, kan det overhovedet betale sig for en moderne håndværker at have 12V maskiner i varevognen?

… det mener Bent Knudsen, Geberits danske direktør, som glæder sig til igen at se kunder, leverandører og forhandlere på årets VVS-messe efter en periode med mere digital dialog end sædvanligt.

Corona, med alle dens forbandelser, har taget al opmærksomheden, men nu må det være klart for enhver. Selv for dem der færdes på Christiansborgs bonede gulve: Når det gælder dansk økonomi og dansk erhvervsliv er mangel på arbejdskraft den altoverskyggende udfordring, mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.

Den 28. september uddeler Dansk Industri prisen til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at skabe lige muligheder på arbejdspladsen. Phønix Tag Materialer nomineres, for deres Tagdækker Trainee-forløb, hvor udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at uddanne sig til tagdækker.