<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Uddannelse og Rekruttering

  • 2023-05-25

    I denne udgivelse sætter vi fokus på uddannelse og rekruttering i den danske byggeog anlægsbranche: Hvem er fremtidens arbejdskraft, og hvad skal man kunne?


    Den danske byggebranche er under hastig udvikling. Der er kommet en række nye krav til bæredygtighed, hvilket har rykket branchen, og derfor også givet udfordringer til flere af landets virksomheder. Der skal nu bruges tid på at lære om de nye krav og tilegne sig ny viden – udover alt det sædvanlige arbejde.

    Tiden er ikke inde til at gøre, som vi plejer. Derfor er det vigtigt med fokus på løbende opkvalificering, så man på det næste projekt kan byde ind med ny viden, nye teknikker og nye løsninger. Herved sikrer man sig, at ens medarbejdere har netop den viden og know how, som skaber værdi i byggeprocessen fremadrettet. Der er samtidig mange muligheder for at præge den bæredygtige omstilling i samfundet, hvilket får flere unge til at vælge en karriere i byggebranchen.
    Anbefalede artikler