<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> IT- & ny-teknologi
undefined

Omstillingen til mere energieffektive bygninger er højt på dagsordenen, men fokus har været forkert, mener elinstallationsvirksomheden EL:CON, der med et nyt samarbejde med den aarhusianske virksomhed Ento Labs vil gøre opmærksom på energispild i bygninger.undefined

I uge 45 afholdes en konkurrrence for elever på erhvervsuddannelsernes andet grundforløb (GF2) og går ud på, at eleverne skal udarbejde en innovativ løsning på en række parametre som er indlejret i opgaven bl.a. ved brug af en 3D-printer. Konkurrencens 1. præmier er en 3D-printer til hver af deltagerne i teamet.

undefined

Vi har besøgt tømreren Andreas Simonsen for at få en snak om den selvstændige håndværkers udfordringer samt et indblik i, hvordan den moderne tømrer kan bruge sociale medier til at markedsføre sig selv.

annonce
NemStatik rådgiver samt udvikler programmer til beregninger af bærende konstruktioner f.eks. i højhuse. Programmerne gør arbejdet nemmere, så de rådgivende ingeniører kan finde de optimale løsningsmuligheder for de bærende og stabiliserende konstruktioner. Herudover sikrer programmerne et enkelt og konsistent konstruktionsgrundlag til elementleverandøren og kan anvendes videre til elementberegningen.

Odico er nomineret til Dansk Robot Netværks (DIRA) Teknologipris med den banebrydende mobile fliseskærerobot, Cut’n Move. Teknologiprisen er indstiftet i 2019 og kun uddelt en gang før. Prisen uddeles til et produkt, som har formået at udnytte ny teknologi til at skabe et nyt og unikt produkt.

E-komplet A/S er siden 2012 vokset til 36 medarbejdere, der i seneste årsregnskab har leveret en bruttofortjeneste på godt 20 millioner og en bundlinje på den pæne side af fem millioner.

Forestil dig, at du helt præcist kan forudse samarbejdsproblemer på dit byggeprojekt flere måneder før, de opstår. At du ved præcis hvor, hvornår og hvorfor et samarbejdsproblem vil opstå. Og forestil dig, at du bruger den viden til at løse problemet, før det overhovedet er opstået, spår Anders Jacobi fra Bedre Byggeprocesser.