<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bæredygtighed indeksering
annonce

Bæredygtighed

Flere og flere bliver opmærksomme på gevinsterne ved energirenovering, da forbedringerne kan ses direkte på bundlinjen.


Bygge- & Anlægsavisens viser et udvalg af de mest interessante løsninger og produkter, som giver bedre og sundere bygninger, samtidig med at man både begrænser CO² udslippet og sparer på energiregningen.