<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined
Hos Rambøll arbejder man aktivt med det grønlandske samfunds særlige udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed
undefined

Ejendommen på hjørnet af Lygten og Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter skyder i vejret med tre etager. En ekspres-leveret stålkonstruktion fra NP-Stål ApS har muliggjort projektet, der ud over erhverv rummer 75 ungdomsboliger.

undefined
Når vejrliget bliver hårdt, forblæst og saltindholdigt, kommer vinduer på en opgave - især ovenlysvinduer. Lamilux tilbyder specialdesignede- og arkitekttilpassede totalløsninger, der tager højde for vejrmæssige udfordringer.

Selvstyrets boliger skal løftes, og der skal bygges ungdomsboliger for at imødekomme et behov og et politisk ønske om at leve op til Verdensmålet om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Ved årets Future Greenland erhvervskonference blev der både talt om de negative og positive sider af bygge- og anlægsområdet. Vi skal bevæge os fra at tale om potentiale til at handle, siger direktøren for Grønlands Erhverv.

KHR Architecture er arkitekter på en stor ny skole, der er ved at blive opført centralt i Nuuk. 1200 skolebørn flytter efter planen ind i sommeren 2024, men allerede nu fornemmer man, at den nye skole vil give ganske særlige rammer for læring og socialt liv i Nuuk.

Lektor ved DTU, Tove Lading, har sammen med kollegaer undersøgt bæredygtigt byggeri i Arktis, hvor man ud fra livscyklusanalyser af forskellige byggerier på Grønland kan konkludere, at parametrene for bæredygtighed ændrer sig, når man sammenligner grønlandske og danske forhold. Den største forskel er, at fejl ”straffes” hårdere i Grønland pga. vejret.

Grønlands minister for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, besøgte Boligkontoret Danmarks hovedkontor for at dele erfaringer om finansiering af nybyggeri, sikre opsparing til vedligeholdelse samt boligsociale indsatser.