<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Direktør for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, glæder sig over højkonjunkturen i Grønland, og alt tyder på, at de igangværende lufthavnsprojekter og havneudvidelser vil booste væksten via øget turisme, men alligevel mener han, at større projekter såsom hotelbyggerier bør ske løbende og være baseret på reel efterspørgsel, fremfor for forhåbninger.

undefined
annonce

Industri og bysamfund hænger uløseligt sammen, og som arkitekter ønsker vi at sikre, at industribyggeri ikke står i negativ kontrast til omgivelserne, siger Svend Sivertsen, arkitekt i tegnestuen Fuglark.

undefined
annonce

Grønland er stort, men malerfirmaet Jens’ Malerforretning rejser gerne rundt og løser opgaver i hele landet. Isfjorden Kangia har sat Ilulissat på verdenskortet, men også mange i Grønland kender den lille malerbutik med stor erfaring.

Nordatlantisk-byggeri #1

Nordatlantisk-byggeri #2

Nordatlantisk-byggeri #3

Nordatlantisk-byggeri #4

Nordatlantisk-byggeri #5

Nordatlantisk-byggeri #6

Nordatlantisk-byggeri #7

Færøerne oplever en stigende befolkningstilvækst, hvilket stiller store krav til infrastrukturen ‒ især omkring hovedstaden Thorshavn. Derfor opfører man nu en ny multihal, som skal være et sportsligt og kulturelt samlingspunkt for befolkningen.

Den nye undersøisk tunnel er bygget af NCC i Norge, og Sandoytunnelen har en samlet værdi af 2,7 mia. NOK.

For KHR Architecture var det i opgaven med at tegne Nuuks nye skole vigtigt at skabe de bedste rammer for børnene og samtidig lave et samlingssted for hele byen. Kreativ chef Janina Zerbe fortæller om designet og løsningerne. 

annonce

Nuuk Transport har fokus på at skabe værdi for kunderne med en stor og varieret vognpark, kraner til alle formål samt andet løfteudstyr og andet materiel.

Direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, ser optimistisk på de kommende år for Grønlands udvikling. Økonomien er sund og nye landingsbaner står klar i udgangen af 2024. Landingsbanerne bliver omdrejningspunkt om en vækst, som gavner mange brancher, er forventningen fra erhvervslivet.