<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
gigabanner
undefined

Tømrerlæring Toke Hesselberg bruger sin ugentlige fridag til at træne intensivt til DM i Skills 2024 for det svære, er også det, man lærer noget af, siger Toke. Den indstilling imponerer faglærer på erhvervsskolen HANSENBERG.

undefined

Bygninger og bygningsdele har ofte en længere levetid end bygningens monterede installationer og komponenter. Derfor kan installationer med fordel placeres i skakte med god tilgængelighed, så udskiftning og reparation bliver lettere. Som bonus er det lettere at opdage eventuelle lækager, før der opstår alvorlige skader.

undefined

Rasmus Grusgaard fra brancheforeningen Plastindustrien mener, at vi i dag står over for et paradigmeskifte i vores opfattelse af skønhed og værdi i byggematerialer. Skønheden i et byggemateriale skal ikke kun måles på dets umiddelbare udseende, men også på dets miljø- og klimamæssige fodaftryk og levetid.

undefined

Naturtiltag modarbejder ikke infrastrukturprojekter, men fører til velovervejede beslutninger og gode relationer i lokalområdet. Det er erfaringerne hos Christian Henriksen myndighedschef i Femern A/S, der skaber rekreative områder på Lolland med Femern Bælt-tunnelen.