<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Byggeriets Uddannelser har igangsat omfattende analyser, der skal afdække, hvilke kompetencer og hvilken viden er vejen frem til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Resultaterne af analyserne skal implementeres i uddannelserne af nye håndværkere samt efteruddannelse af nuværende håndværkere.

undefined
annonce

Vikarbureauet Praca sørger for ordnede forhold for østeuropæiske håndværksvikarer, der gerne vil til Danmark i en periode. Nogle gang bliver tilfredsheden så stor, at vikaren flytter permanent til Danmark – til gavn for vækst og beskæftigelse.

undefined

Minigravere fra 3,5 til 10 tons kan nu stort set selv afrette og udgrave komplicerede grøfteprofiler. Automatikken overflødiggør ikke bare manuel afretning og minimerer nedslidning, den vil også få den uerfarne maskinførere til at performe som en prof. 

undefined

Den grønne branche er præget af vanvittig travlhed og manglen på arbejdskraft, siger direktør i Danske Anlægsgartnere Michael Petersen. Samtidig vokser  fælles initiativer om Green Cities, Grønne karriereveje og grønne skolegårde.

undefined

En milepæl er nået i UnitSun-projektet, hvor HSHansens solcelle-facademoduler HansenUnitAl-moduler nu er klar til test på DTU. Målet er at sætte fart på udviklingen, så store mængder af solceller kan implementeres i byggeri

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined