<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Det konstante fokus på effektivisering af byggeprocesser gør, at ydelserne fra en anlægsgartner ofte ikke kommer til bedst mulig udfoldelse, siger en af veteranerne i anlægsgartnerbranchen, Per Malmos. Det grønne bør tænkes ind fra starten, så man som anlægsgartner kan arbejde på den tid af året, hvor det giver mest mening i forhold til planters vækst.

undefined
annonce

Et sportsgulv udsættes gennem sin levetid for ekstreme belastninger sammenlignet med andre gulve. OSCON’s Hevea sportsgulv er markedets mest fugtresistente trægulvsløsning.

undefined

Verdens Vildeste Brobyggere løb af stabelen tredje gang, og C.W. Obels Kanal i Aalborg dannede ramme om projektet, hvor Bygma Hjørrings salgstrainee Theis Heinrich Klausen og hans hold vandt den prestigefyldte konkurrence.

undefined

Når sommeren for alvor er over os, vil ny EU-lovgivning betyde, at det ikke længere er tilladt for grossister at købe de mest almindelige i Danmark lysstofrør. Når grossisternes lagre er tomme, er det således slut med salget i Danmark, og det er der ifølge den landsdækkende elinstallatør, ELCON ikke mange virksomheder, der har opdaget endnu.