<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Brødrene Dahl

 

Brødrene Dahl er Danmarks største grossist på VVS og Vand & Kloak og er specialiseret i produkter og rådgivning inden for VVS, vand & afløb, værktøj, rør & ventiler og klimaløsninger.

 

Brødrene Dahl er kompetenceleverandør og har 53 butikker i Danmark. Siden 1867 har virksomheden leveret materialer, viden og inspiration til VVS-branchen. Og målet har altid været at give kunderne de bedste betingelser for at arbejde så effektivt som muligt og hjælpe med at udvikle deres forretning.

 

Sammen med ventilationsproducenten Øland er Brødrene Dahl en del af Saint-Gobain koncernen, der med ca. 168.000 ansatte på verdensplan er en af Europas største industrikoncerner inden for produktion og distribution af byggematerialer, glas og andre specialprodukter.