<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Energispring

Hvorfor Energibesparelser?

 

Københavns Kommune har med KBH 2025 Klimaplanen en ambition om at være CO2-neutral i 2025. Her er indsatsen om energiforbrug helt central.

 

For at nå målene spiller Københavns bygninger en væsentlig rolle, da i omegnen af 70% af energiforbruget kommer fra bygninger.

 

Københavns Kommune kan ikke indfri målene alene. Det er derfor centralt med et partnerskab, hvor ejendomsbranchen viser vejen for den grønne omstilling

 

 

Hvem er vi?

 

Vi er 51 partnere i Energispring - bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer – og der er altid plads til flere.

 

  • Tilsammen repræsenterer vi ca. 37 % af den samlede bygningsmasse i Københavns kommune svarende til ca. 17,9 mio. m2. 
  • Varmebenchmark er et vigtigt element i Energispring-partnerskabet. Vi bruger det til at sætte mål, samt dele og sammenligne data med hinanden.

 

TroelsHeien_8503497

 

Vores fælles tilgang til at arbejde med energieffektivisering er, at der først skal styr på data via elektronisk forbrugsovervågning, dernæst styr på driften og først herefter arbejder vi med adfærd og med at energirenovere vores bygninger.

Vores erfaringer er, at man blot ved at fokusere på data og dernæst optimere driften, kan reducere varmeforbruget med 5-10%, og det er uden større investeringer.

 

Mål, benchmark og værktøjer

 

I Energispring partnerskabet arbejder vi efter principper, som indebærer, at vi sammen sætter mål. Vi har i fællesskab opsat et 3-6-9 procent mål for reduktion varmeforbruget. Det vil sige, at bygninger skal spare hhv. 3, 6 og 9 procent på varmen de første 3 år, de er en del af vores varmebenchmark. Herefter skal alle bygninger fastholde det lavere forbrug.  

 

Energisprings partnere kan gratis indmelde deres bygninger i vores varmebenchmark, hvor de både har mulighed for at følge med i udviklingen af deres bygningers varmeforbrug, afkølingen af fjernvarmen og sammenligne egne bygningers varmeforbrug med de andre partneres bygninger i benchmarken.

 

Vores varmebenchmark er udviklet og drevet i samarbejde med HOFOR.

 

Billede  Benchmark

 

For yderligere at bidrage til energibesparelser udvikler vi løbende værktøjer, som alle – ikke kun partnere - gratis kan bruge i deres bygninger (se værktøjerne til højre). 

 

Aktiviteter i Energispring

 

Hvert år faciliterer vi en del arrangementer for vores partnere og andre aktører i ejendomsbranchen i form af:  

 

  • Temamøder
  • Workshops
  • Debatsaloner

 

På temamøderne drøfter vi interessante emner som rører sig i ejendomsbranchen og som kan bidrage til at reducere energiforbrug.

På temamøderne inviterer vi også vores partnerne til at dele deres erfaringer med hinanden.

Når vi sætter udviklingsprojekter i gang, inddrager vi partnere gennem workshops, for at sikre at de løsninger der udvikles, kommer ud at leve hos partnerne.

Debatsalonerne er åbne for alle aktører som har lyst til at blive klogere på forskellige emner inden for ejendomsbranchen.