<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> K benhavns Kommune

Energispring

Hvorfor Energibesparelser?

 

Københavns Kommune har med KBH 2025 Klimaplanen en ambition om at være CO2-neutral i 2025. Her er indsatsen om energiforbrug helt central.

 

For at nå målene spiller Københavns bygninger en væsentlig rolle, da i omegnen af 70% af energiforbruget kommer fra bygninger.

 

Københavns Kommune kan ikke indfri målene alene. Det er derfor centralt med et partnerskab, hvor ejendomsbranchen viser vejen for den grønne omstilling

 

 

Hvem er vi?

 

Vi er 44 partnere i Energispring - bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer – og der er altid plads til flere.

 

  • Tilsammen repræsenterer vi ca. 26 % af den samlede bygningsmasse i Københavns kommune svarende til ca. 9,5 mio. m2. 
  • Bygninger i vores varmebenchmark svarer til ca. 5 % af den samlede bygningsmasse i Københavns Kommune. Og vi arbejder hele tiden med at styrke vores benchmark-værktøj.

 

TroelsHeien_8503497

 

Vores fælles tilgang til at arbejde med energieffektivisering er, at der først skal styr på data via elektronisk forbrugsovervågning, dernæst styr på driften og først herefter arbejder vi med adfærd og med at energirenovere vores bygninger.

Vores erfaringer er, at man blot ved at fokusere på data og dernæst optimere driften, kan reducere varmeforbruget med 5-10%, og det er uden større investeringer.

 

Mål, benchmark og værktøjer

 

I Energispring partnerskabet arbejder vi efter principper, som indebærer, at vi sammen sætter mål. Vi har i fællesskab opsat et 3-6-9 procent mål for reduktion varmeforbruget. Det vil sige, at bygninger skal spare hhv. 3, 6 og 9 procent på varmen de første 3 år, de er en del af vores varmebenchmark. Herefter skal alle bygninger fastholde det lavere forbrug.  

 

Energisprings partnere kan gratis indmelde deres bygninger i vores varmebenchmark, hvor de både har mulighed for at følge med i udviklingen af deres bygningers varmeforbrug, afkølingen af fjernvarmen og sammenligne egne bygningers varmeforbrug med de andre partneres bygninger i benchmarken.

 

Vores varmebenchmark er udviklet og drevet i samarbejde med HOFOR.

 

Billede  Benchmark

 

For yderligere at bidrage til energibesparelser udvikler vi løbende værktøjer, som alle – ikke kun partnere - gratis kan bruge i deres bygninger (se værktøjerne til højre). 

 

Aktiviteter i Energispring

 

Hvert år faciliterer vi en del arrangementer for vores partnere og andre aktører i ejendomsbranchen i form af:  

 

  • Temamøder
  • Workshops
  • Debatsaloner

 

På temamøderne drøfter vi interessante emner som rører sig i ejendomsbranchen og som kan bidrage til at reducere energiforbrug.

På temamøderne inviterer vi også vores partnerne til at dele deres erfaringer med hinanden.

Når vi sætter udviklingsprojekter i gang, inddrager vi partnere gennem workshops, for at sikre at de løsninger der udvikles, kommer ud at leve hos partnerne.

Debatsalonerne er åbne for alle aktører som har lyst til at blive klogere på forskellige emner inden for ejendomsbranchen.

 

Seneste nyt

Danmarks Radio vinder pris for at spare energi

Danmarks Radio vinder pris for at spare energi

DR har vundet prisen som ʻÅrets Energispringer’. DR-byen har nemlig indført såkaldt energiledelse og samtidig udviklet en kultur og adfærd blandt medarbejderne, hvor der syste...

Energispring

Vi er 44 partnere i Energispring - bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer – og der er altid plads til flere.

  • Tilsammen repræsenterer vi ca. 26 % af den samlede bygningsmasse i Københavns kommune svarende til ca. 9,5 mio. m2. 
  • Bygninger i vores varmebenchmark svarer til ca. 5 % af den samlede bygningsmasse i Københavns Kommune. Og vi arbejder hele tiden med at styrke vores benchmark-værktøj.
Kontaktinformation
Energispring Sekretariatet
Njalsgade 13
2300 København S
Tlf:
27 11 28 59
Web:
Email:
energispring@tmf.kk.dk
Energispring Sekretariatet

Produkter

Artikler

Danmarks Radio vinder pris for at spare energi

08/12-2022

Danmarks Radio vinder pris for at spare energi

DR har vundet prisen som ʻÅrets Energispringer’. DR-byen har nemlig indført såkaldt energiledelse og samtidig udviklet en kultur og adfærd blandt medarbejderne, hvor der syste...

Debatsalon: Energibesparelser kan blive et afgørende redskab, som løsning på energikrisen

29/08-2022

Debatsalon: Energibesparelser kan blive et afgørende redskab, som løsning på energikrisen

Øverste billede: Politisk debat mellem (fra venstre) adm. dir. Peter Stenholm, EjendomDanmark, teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø), Københavns Kommune, Boligordfører fr...

Debatsalon: Hvordan kommer vi i mål med energibesparelserne?

29/06-2022

Debatsalon: Hvordan kommer vi i mål med energibesparelserne?

Én ting er at have de rette data – en anden er at bruge dem. Netop dét er en udfordring, når det handler om at komme i mål med energibesparelserne i alt fra offentlige byggeri...

Energiscreening af fjernvarmecentraler reducerer varmeforbruget og giver økonomiske besparelser

01/06-2022

Energiscreening af fjernvarmecentraler reducerer varmeforbruget og giver økonomiske besparelser

Af Kristin Rabbe Larsen, Energispring Sekretariatet Ved screening af fjernvarmecentraler kan der stadig høstes flere lavthængende frugter og gennemføres rentable investeringer...

Få rapporterne ud af skabet

24/05-2022

Få rapporterne ud af skabet

Der bliver lavet rigtig mange energirapporter – men de fleste ender i et skab, fortæller Christian Nicolaj Grønbech fra Castellum. Samtidig viser Castellum, hvordan man med sm...

Grøn renovering af bevaringsværdige og fredede ejendomme i Karberghus

22/03-2022

Grøn renovering af bevaringsværdige og fredede ejendomme i Karberghus

En ældre ejendom i Karberghus performer lige så godt som nyopført ejendom efter en omfattende renovering, fortæller Andreas Just Karberg. Samtidig er det vigtigt at tage en hu...

Få styr på energispild med rigtige data

10/03-2022

Få styr på energispild med rigtige data

Inden energien overhovedet kommer ind i bygningen, er der noget som er gået tabt, fortæller Bjarne Dalgaard fra Bygningsstyrelsen. Hvis man vil reducere sit energispild, skal ...

Kvalitetstjek af varmecentraler gav store energibesparelser

21/02-2022

Kvalitetstjek af varmecentraler gav store energibesparelser

Nye energistyringsværktøjer og månedlig kontrol af varmecentralerne af en fast VVS-mand har reduceret energiforbruget betydeligt i Arbejdernes Landsbanks ejendomme. af: Susann...

”Har du mere end 10 ejendomme, giver det mening at være med i et benchmark”

19/01-2022

”Har du mere end 10 ejendomme, giver det mening at være med i et benchmark”

Som bygningsejer eller ejendomsadministrator er der værdi i at have sine bygninger med i benchmark om energibesparelser. Det er data lige ned i lommen, fortæller Hans Andersen...

Alarmer hjælper til hurtigt at rette op på skævt energiforbrug i DR Byen

11/01-2022

Alarmer hjælper til hurtigt at rette op på skævt energiforbrug i DR Byen

Der kom styr på afkølingen i DR Byen, efter alarmer kom op i varmecentralerne, fortæller projektleder Nicki Børgesen fra DR Byen. Samtidig har det stor betydning, at HOFORs en...