<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimasikring
undefined
annonce

Som de eneste i Danmark kombinerer Dansk Vandsikring trykluftpilotering med manuel montage af massive træplanker. Metoden giver effektiv sikring mod oversvømmelser og er især egnet i vanskeligt fremkommelige og skrøbelige områder, hvor den kan bruges uden reetablering – både midlertidigt og permanent. 

undefined
annonce

Anlæg & Kloak har igennem 30 år udført en bred vifte af kloakopgaver, og entreprenørvirksomheden har de seneste år udlejet sugespidsanlæg til grundvandssænkning. Man lægger vægt på at være en effektiv og pålidelig samarbejdspartner, hvor der samtidig bruges tid på at rådgive og finde det rette udstyr til den enkelte byggeplads.

undefined

Danske Kloakmestre advarer om forældede og udslidte kloakker – de bør have øget opmærksomhed fra flere håndværkerbrancher og være en del af tilstandsrapporter ved boligsalg, mener brancheorganisationen.

Danmark – og resten af verden - står de kommende mange år over for meget store udfordringer på klimatilpasningsområdet. For Ulrik Hindsberger, centerchef i Rørcenteret under Teknologisk Institut er det blevet uhyggeligt aktuelt og synliggjort i den nye rapport fra FN’s klimapanel.

annonce

Coronakrisen har ikke givet ordrenedgang hos entreprenørfirmaet Henning Have A/S hvor en tilgang med ordentlighed og respekt for kunderne har været med til at føre virksomheden gennem krisen og frem mod en tid med nye opgaver.

Enorme nedbørsmængder kan resultere i, at kloakker ikke kan følge med, hvorfor der kan ske en sammenblanding af spildevand og regnvand. Stemmer det først op i kloakken og løber ind i kældre og lavtliggende bygninger, er skaderne ofte store – især fordi der ikke er tale om ’rent’ vand. Men der findes foranstaltninger, der kan imødegå kælderoversvømmelse.

 

annonce

Fremtiden byder efter alt at dømme kun på flere oversvømmelser og skybrud. Nu kan mobile diger og en ny teknologi, hvor hele slusesystemet bliver bygget ind i en specialtilpasset væg, skabe sikker, hurtig og ofte billigere klimatilpasning til landets åer, havne og fjorde. Danske WINTEC har patentet på AquaBlokk™ og på den nye AQUAWALL™, en langt lettere udgave af en præfabrikeret sluseløsning.