<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
temabanner
undefined

I projektet Ø-Havnen har tegnestuen LABLAND valgt en anderledes tilgang til kystsikring, hvor fokus er på, hvordan kystsikringen kan skabe merværdi og muligheder for de små lokalsamfund, fortæller arkitekt Søren Kristensen.

undefined
DMI’s Klimaatlas forudsiger flere lokale oversvømmelser om året. Derfor vil Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet i samarbejde udvikle og løbende stille nye data og værktøjer til rådighed, der kan hjælpe med at målrette klimatilpasningen.
undefined

Kloaksystemerne i Danmark er belastet af øgede vandmængder forårsaget af klimaforandringer, og her ser man hos rørproducenten Wavin digitalisering og overvågning som en del af fremtidens løsning på de pressede kloakker.

Med en forventning om både flere og kraftigere regnbyger i fremtiden, er det en god ide, at landets kommuner og forsyninger, lægger en strategi for at sikre færre oversvømmelser og belastning af det eksisterende kloaksystem, lyder det fra Teknologisk Institut.

annonce

Afledning af regnvand bliver et stort emne for forsyningsselskaber, kommuner og grundejerforeninger de kommende år. Anlægsgartner Gottlieb har netop afleveret sådan et projekt.

Vejbelægning med mulighed for nedsivning af regnvand kan være en vigtig løsning i indsatsen mod fremtidens regnmængder – trafikingeniøren Dansani Vasanthan Muttuvelu fra Aalborg Universitet er netop begyndt på et ph.d.-studie, der skal systematisere og videreudvikle den viden, der er på området.
Opbakningen og forventningerne er i top, når kloakbranchens store fagmesse slår dørene op i MESSE C Fredericia den 24.-25. marts. Både messehal D og E, svarende til i alt 8.000 kvadratmeter, vil stå klar, fyldt med produkter, maskiner, nyheder, teknik og services til hele kloakbranchen, og hertil kommer "DM i Kloakarbejde" m.m.