<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
temabanner
undefined
annonce
#Plast

Efter stor succes med sne- og fuglestopelementer til B6 og B9 har EXPO-NET Danmark A/S nu taget opfordringerne til sig og udviklet et sne- og fuglestopelement også til bølgetaget B7.

undefined

Sommeren 2023 har været usædvanlig våd. Stormwater Specialist, Karsten Højlund, fra Uponor Infra råber nu vagt i gevær: Dokumenter og stop de farlige forurenende stoffer i overfladevandet, inden de ændrede regnvejrsmønstre forurener de danske søer, åer og havmiljøer.

undefined

Snegleformet P-anlæg giver landets tættest bebyggede kommune en ny type skybrudssikring. I dets bund har WSP Danmark projekteret et 3.000 m3 regnvandsreservoir, som hjælper med at tilpasse byrummet for klimaforandringer.

annonce

Kyst-Havneviden arbejder tæt sammen med kommuner og andre aktører, når klimaet kræver tilpasninger af eksisterende beskyttelse og nye anlæg.

Ny formand i DANVA, Carsten Nystrup spørger: Skal vi løse fremtidens opgaver om at beskytte drikkevand og miljø samt værne mod oversvømmelser, har branchen brug for tillid - og et frirum til at udvikle løsninger til fremtidens behov.

Hvilke klimatilpasningsløsninger skal man vælge, når det danske klima bliver mere og mere vådt? Det står regnvandskonsulenter klar til at give råd om på DM&E Entreprenører og Kloakmestres stand på Have & Landskab 2023.

annonce

Ballerups nye boligkompleks, Høje Have, er bygget med fokus på bæredygtighed. Her kan beboerne nyde grønne tage og ophold i gårdrummet. Dansk Overfladebelægning har belagt stierne med et plantebaseret bindemiddel, Vegecol.

Ved mange nye udstykninger er jordbunden ikke egnet til LAR-løsninger – og det giver udfordringer. Her vil en øget genanvendelse af regnvand, som det ses i bl.a. Tyskland og Holland, give rigtig god mening, lyder det fra Wavin Danmark.

På Nuuk skole har sne og smeltevand været et interessant benspænd for VEGA Landskab i designet af udearealerne, for den storslåede natur er et grundvilkår. Bygning og legeområder skal tåle snemængder og fejre vandet, når det kommer.