<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
temabanner
undefined
DM&E Entreprenør og Danske Kloakmestre er endnu engang gået sammen om et kursus til kloakbranchens Tv-operatører med en vision om at højne kvaliteten indenfor Tv-inspektion i branchen.
undefined

Nanostone ser frem til at skulle rense hundredvis af tagrender i København. – I denne branche bliver det ikke større, så vi er naturligvis ekstremt stolte, siger Jeanette Jensen, salgsansvarlig for tagrender.

undefined
Et klimasikringsprojekt i Københavns Nordvestkvarter har Bispebjerg Kirkegård i centrum – det kræver et solidt, tværfagligt samarbejde at få den type projekter i mål, fortæller projektleder Morten Holm Gylling fra Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.­

Den grønne branche er præget af vanvittig travlhed og manglen på arbejdskraft, siger direktør i Danske Anlægsgartnere Michael Petersen. Samtidig vokser  fælles initiativer om Green Cities, Grønne karriereveje og grønne skolegårde.

annonce

Dansk Overfladebehandling oplever en øget efterspørgsel på miljøvenlige belægninger. De smukke, bæredygtige belægninger Vegecol er i høj kurs hos virksomheder og organisationer, der har bæredygtighed på dagsordenen.

annonce

Hos producenten af ovenlysvinduer, Lamilux, tilbyder man specialdesignede- og arkitekttilpassede totalløsninger, der tager højde for vejrmæssige udfordringer som vindlast, snelast og saltindhold i luften.

Nye danske lovkrav til bæredygtighed i nybyggeri kræver en hastig strømlining af byggeprocessen, og ifølge rørproducenten Wavin er BIM et oplagt værktøj til at minimere CO2-udslippet fra dansk byggeri og anlæg.

I projektet Ø-Havnen har tegnestuen LABLAND valgt en anderledes tilgang til kystsikring, hvor fokus er på, hvordan kystsikringen kan skabe merværdi og muligheder for de små lokalsamfund, fortæller arkitekt Søren Kristensen.

DMI’s Klimaatlas forudsiger flere lokale oversvømmelser om året. Derfor vil Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet i samarbejde udvikle og løbende stille nye data og værktøjer til rådighed, der kan hjælpe med at målrette klimatilpasningen.