<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
temabanner
undefined

Dansk Overfladebehandling oplever en øget efterspørgsel på miljøvenlige belægninger. De smukke, bæredygtige belægninger Vegecol er i høj kurs hos virksomheder og organisationer, der har bæredygtighed på dagsordenen.

undefined

Hos producenten af ovenlysvinduer, Lamilux, tilbyder man specialdesignede- og arkitekttilpassede totalløsninger, der tager højde for vejrmæssige udfordringer som vindlast, snelast og saltindhold i luften.

undefined

Nye danske lovkrav til bæredygtighed i nybyggeri kræver en hastig strømlining af byggeprocessen, og ifølge rørproducenten Wavin er BIM et oplagt værktøj til at minimere CO2-udslippet fra dansk byggeri og anlæg.

I projektet Ø-Havnen har tegnestuen LABLAND valgt en anderledes tilgang til kystsikring, hvor fokus er på, hvordan kystsikringen kan skabe merværdi og muligheder for de små lokalsamfund, fortæller arkitekt Søren Kristensen.

DMI’s Klimaatlas forudsiger flere lokale oversvømmelser om året. Derfor vil Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet i samarbejde udvikle og løbende stille nye data og værktøjer til rådighed, der kan hjælpe med at målrette klimatilpasningen.

Kloaksystemerne i Danmark er belastet af øgede vandmængder forårsaget af klimaforandringer, og her ser man hos rørproducenten Wavin digitalisering og overvågning som en del af fremtidens løsning på de pressede kloakker.

Med en forventning om både flere og kraftigere regnbyger i fremtiden, er det en god ide, at landets kommuner og forsyninger, lægger en strategi for at sikre færre oversvømmelser og belastning af det eksisterende kloaksystem, lyder det fra Teknologisk Institut.

annonce

Afledning af regnvand bliver et stort emne for forsyningsselskaber, kommuner og grundejerforeninger de kommende år. Anlægsgartner Gottlieb har netop afleveret sådan et projekt.

Vejbelægning med mulighed for nedsivning af regnvand kan være en vigtig løsning i indsatsen mod fremtidens regnmængder – trafikingeniøren Dansani Vasanthan Muttuvelu fra Aalborg Universitet er netop begyndt på et ph.d.-studie, der skal systematisere og videreudvikle den viden, der er på området.