<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Visionen om energiøen i Nordsøen er danmarkshistories største anlægsprojekt, og potentialet er indiskutabelt, mener Gustavo Ferraz de Luna, international projektmanager i Energy Cluster Denmark. Med en estimeret samlet anlægssum på 210 mia. kroner bliver øen et yderst håndgribeligt bevis på, at vi i Danmark tager den grønne omstilling alvorligt.

undefined

Munck Havne & Anlæg har sammen med Kolding Kommune udviklet en ny teknik, der forhåbentlig kan begrænse klapning af opgravet bundmateriale. Erfaringerne fra testperioden i Kolding Fjord skal bruges i Marina City-projektet.

undefined

Egentlig er det meget simpelt - skal man have energi ud af vinden, skal man et sted hen, hvor der ikke står ting i vejen, og hvor folk ikke bliver generet. Jo længere tid en mølle kan snurre, jo bedre. Vi taler om offshore vindenergi, og ordene er Peter Munks - nyansat markedschef i Sweco.

Det danske specialfirma KBT Waterproofing A/S har fået kontrakt om vandtætning af særlige tunnelelementer (SPE). Aftalen med Femern Link Contractors (FLC) betyder, at 10 SPE skal vandtætnes udvendigt med en flerlags akrylmembran, der påsprøjtes elementerne. Metoden vinder stadig større indpas ved tunnel-, bro- og betonbyggerier i Danmark, fordi den er både hurtig og effektiv.

Det siger projektleder i eltransmission, Oddleif A. Nielsen, fra Energinet, som er øjeblikket i gang med en stor re-installering af infrastrukturen af elkabler i København. De udskiftes løbende indtil 2030, hvor man forventer at nå målet inden for dette område af den grønne omstilling.

annonce

Det går godt for NH Towage, som nu udvider flåden med et nyt skib. Succesen skyldes i høj grad en stabil forsyningssikkerhed, som virksomheden vægter højt, mener Niels Henriksen, ejer og adm. direktør.

Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi forudser, at vores bygninger bliver mere selvforsynende med løbende fra og tilkobling på de fælles energisystemer i forhold til årstid og tidspunkt på dagen – noget vil ske manuelt og andet via øget automatisering og kunstig intelligens.

Udviklings- og HR-chef Jesper Raakjær er som professor vant til at arbejde med store forskningsprojekter og har derved en veltrænet sans for det innovative. Sammen med seniorkonsulent Jørgen Gadegaard Frandsen er han med til at udvikle og integrere en 2050-plan om at skabe en bæredygtig erhvervspark i relation til Port of Aalborg.