<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined
annonce

På verdenshavene er fem søfolk i en slæbebåd ubetydeligt små. Det gør respekten for havet og respekten for søfolkenes kompetencer altafgørende, lyder det fra et af Danmarks største slæbebåds-rederier NH Towage i Svendborg.

undefined

Rambøll har vundet udbuddet som bygherrerådgiver for Energinet på el-transmissionsanlægget på Energiø Nordsøen. Det er et af verdens største offshore el-infrastrukturprojekter og kontraktens værdi er på 225 millioner kroner.

undefined

Over de næste fire måneder vil Munck Havne & Anlæg sammen med Kolding Kommune teste deres nyudviklede vakuum-system, så man undgår store gravearbejder og klapning af havbunden.

Nordatlantisk-byggeri #1

Nordatlantisk-byggeri #2

Nordatlantisk-byggeri #3

Nordatlantisk-byggeri #4

Nordatlantisk-byggeri #5

Nordatlantisk-byggeri #6

Nordatlantisk-byggeri #7

Munck Havne & Anlæg har sammen med Kolding Kommune udviklet en ny teknik, der forhåbentlig kan begrænse klapning af opgravet bundmateriale. Erfaringerne fra testperioden i Kolding Fjord skal bruges i Marina City-projektet.

Egentlig er det meget simpelt - skal man have energi ud af vinden, skal man et sted hen, hvor der ikke står ting i vejen, og hvor folk ikke bliver generet. Jo længere tid en mølle kan snurre, jo bedre. Vi taler om offshore vindenergi, og ordene er Peter Munks - nyansat markedschef i Sweco.

Fehmarn Belt Contractors har en målsætning om at være Danmarks sikreste byggeplads. Derfor vækker en ny opgørelse fra januar, som viser en særdeles lav ulykkesfrekvens, stor tilfredshed hos konsortiet.

Dansk teknologi fra Claviate bruges nu i global vindgigants byggeri af landmøller i Nordsverige. Teknologien registrerer byggeforløbet, minimerer papirarbejdet og skaber overblik i vindmølle-byggerier.

Offshore wind er i voldsom vækst og for at positionere sig stærkere i det marked, har Sweco hyret Peter Munk som ny markedschef. Han kommer senest fra en stilling som kommerciel projektdirektør for offshore wind i HOFOR gennem fire år.