<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
North-Sea-Energy-Island_Principal-Sketch-1_Visualization©Danish-Energy-Agency_1920

Energiø Nordsø

Rambøll skal sætte grønnere strøm til Europa fra Energiø Nordsøen

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Virksomhedsnyt
 • Danske Havne
 • 2023-06-27
 • | Visualisering: Danish Energy Agency

  Rambøll har vundet udbuddet som bygherrerådgiver for Energinet på el-transmissionsanlægget på Energiø Nordsøen. Det er et af verdens største offshore el-infrastrukturprojekter og kontraktens værdi er på 225 millioner kroner.

  Enorme mængder af grøn strøm fra havvindmøller skal samles op på Danmarks kommende energiø i Nordsøen og sætte strøm til et grønnere Europa. Dertil kræves store anlæg, kilometervis af elkabler og store konverterstationer. Den opgave har Rambøll netop vundet som teknisk bygherrerådgiver for Energinet på et af verdens første og største offshore el-infrastrukturprojekter til dato. Kontrakten er på en samlet værdi af 225 millioner kroner samt option for senere tilsyn og vil beskæftige cirka 35 af Rambølls eksperter fuld tid på tværs af hele koncernen over de næste 10 år.

   

  I 2033 skal øen kunne håndtere 3 GW, og senest i 2040 skal øen have en kapacitet på 10 GW og være i stand til at dække forbruget af el for cirka 10 millioner husstande i hele Nordeuropa. 

   

  Energiøer i DanmarkEnergiøer i Danmark


  Ser ind i en ny æra af energiproduktion

  John Ammentorp, der er landechef for Rambølls energiforretning i Danmark, ser frem til samarbejdet og siger i en pressemeddelelse:

   

  – Opgaven er af stor teknologisk betydning for Danmark. Energi-øen i Nordsøen bliver den første af sin slags i verden, så projektets løsninger og de unikke kompetencer vi opbygger i Danmark undervejs bliver epokegørende for fremtidens offshore el-infrastruktur. Projektet bliver derfor en meget vigtig showcase for Danmark over for resten af Europa, Asien og USA, som kigger på lignende visionære projekter inden for havvind og energihubs. 

   

  Også hos Energinet ser man frem til at komme i gang med det vigtige arbejde: 

   

  – Danmarks energiøer er begyndelsen på en helt ny æra for produktion af energi fra havvind og bliver startskuddet til en gennemgribende omstilling og sammentænkning af det europæiske energisystem. Derfor er der behov for at få samlet dygtige eksperter til opgaven, så vi sammen kan få løst de mange udfordringer i projektet, siger Jan Hagenau, Seniorprojektleder hos Energinet.

   

   

  Energiøer som konceptEnergiøer som koncept


  Et komplekst puslespil af transport

  Det er ikke lige til at lave el-infrastrukturen på en kunstig ø, der skal kunne håndtere 10 GW energi. Det handler grundlæggende om at finde nye og effektive løsninger til at transportere enorme mængder grøn strøm over lange afstande til mange forskellige aftagere placeret i forskellige lande og med mindst muligt energitab undervejs. Rambøll skal konkret bistå Energinet i forbindelse med etablering af infrastrukturen på og omkring energiøen i Nordsøen på den mest modulærbare og skalerbare måde, så projektet bliver så effektivt som muligt fra A til Z.

   

  – Det kræver dyb ekspertviden og tæt samarbejde med Energinet om alle de facetter, der skal til for at bygge anlæggene til el-infrastrukturen. Det er et afgørende bidrag til den grønne omstilling, at vi lykkes med at lave et effektivt og skalerbart koncept for fremtidens offshore el-infrastruktur, som vi skal i gang med her, siger John Ammentorp.

  Opgaven er Rambølls femte rådgiveropgave på energiøerne. Rambøll har blandt andet også udarbejdet konceptdesign for modulært stationsanlæg på Energiø Nordsøen for Energinet; lavet miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm og marine forundersøgelser for energiøens miljøkonsekvensvurdering (VVM); og lavet kabelruteplanlægning i forbindelse med energiø Bornholm.

   

  Energiøen i Nordsøen

  Ca. 100 km ud for Thorsminde bygger Danmark den største af foreløbig to energiøer. Energiø Nordsøen kommer til at bestå af en kunstig ø og platforme til elteknisk udstyr og kabler, der samler og fordeler strøm fra havvind. Energiø Nordsøen forbindes til Danmark på den jyske vestkyst ved Gammelgab i Varde Kommune og kobles på det jyske elnet via et landanlæg i Revsing i Vejen Kommune. Energiøen skal også forbindes til Belgien og gøres klar til, at flere andre lande i Europa kan koble sig på. I 2033 skal øen kunne håndtere 3 GW, som svarer til strømforbruget i 3 mio. husstande. Frem mod 2040 udbygges øen yderligere til at kunne håndtere 10 GW. Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøller sammen med det danske elnet og sende strøm til omkringliggende lande.

  Anbefalede artikler