<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Produktionen af tunnelelementer til verdens længste sænketunnel er nu i gang, og CEO i Femern A/S, Henrik Vincentsen, lægger vægt på det tætte samarbejde og fremhæver, at man sammen med entreprenørerne arbejder med at optimere produktionsprocesser og reducere energiforbruget – hvilket bidrager med erfaringer til omstillingen af bygge- og anlægsprojekter i en mere klimavenlig retning for hele branchen.

undefined
En milepæl rundes. Nu er støbningen af tunnelelementerne til den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på Femern i gang. Den første støbning blev foretaget af mere end 140 medarbejdere fra konsortiet Femern Link Contractors.
undefined
annonce
#Femern

På verdenshavene er fem søfolk i en slæbebåd ubetydeligt små. Det gør respekten for havet og respekten for søfolkenes kompetencer altafgørende, lyder det fra et af Danmarks største slæbebåds-rederier NH Towage i Svendborg.

Med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen følger et krav om oprettelse af erstatningsnatur på land og i havet, og Femern A/S søger derfor efter store sten til at etablere et 42,5 hektar stort stenrev til gavn for plante- og dyreliv.

Den midlertidige camp i Rødby har opnået lavenergicertificering som det største pavillonbyggeri herhjemme. Adapteo Danmark står bag de bæredygtige boliger, der blandt andet anvender solpaneler og varmepumper.

Fehmarn Belt Contractors har en målsætning om at være Danmarks sikreste byggeplads. Derfor vækker en ny opgørelse fra januar, som viser en særdeles lav ulykkesfrekvens, stor tilfredshed hos konsortiet.

På byggeriet af Femern-forbindelsen har man som mål, at entreprenørkonsortierne skal uddanne mindst 500 lærlingeårsværk i byggeperioden, og foreløbig kommer størstedelen af lærlingene fra lokalområdet

Femern-opgaven med at anlægge en grøn transformerstation ved Rødbyhavn, der skal levere strøm til Femern Bælt-tunnelens jernbane, gik til den spanske virksomhed Elecnor. Kontrakten er på ca. 300 mio. DKK.