<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Danmark har fået et nyt videnscenter i Rødbyhavn, hvor Femern Videns- og læringscenter netop er blevet indviet. Videnscentret er rykket ind i Adapteos kontorhotel ved siden af den enorme byggeplads.

undefined

En helt ny opgørelse viser, at de danske virksomheder tegner sig for over 60 % af de mange hundrede kontrakter, der til dags dato er gået til underleverandører på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

undefined

SiteLog GmbH er et selskab i den tyske Zech-koncern med speciale i byggepladslogistik og infrastruktur, og det nye datterselskab i Danmark, SiteLog Denmark A/S, er allerede i gang på de to projekter Femern-forbindelsen og Mary Elisabeth Hospital.

Lige nu er over 1.000 arbejdere i aktion ved Rødbyhavn på Lolland, og tempoet er højt, fortæller Henrik Vincentsen, administrerende direktør, Femern A/S. Man har netop startet op på byggeriet af den enorme tunnelportalbygning, der vil være den synlige del af Femern Bælt-tunnelen på land.

Endnu en milepæl er nået i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Halvdelen af den samlede mængde jord er nu gravet ud til renden, som kommer til at rumme den 18 kilometer lange sænketunnel til Tyskland.

Det danske specialfirma KBT Waterproofing A/S har fået kontrakt om vandtætning af særlige tunnelelementer (SPE). Aftalen med Femern Link Contractors (FLC) betyder, at 10 SPE skal vandtætnes udvendigt med en flerlags akrylmembran, der påsprøjtes elementerne. Metoden vinder stadig større indpas ved tunnel-, bro- og betonbyggerier i Danmark, fordi den er både hurtig og effektiv.

Både hos hovedentreprenøren Femern Link Contractors og det statslige bygherreselskab Femern A/S var det en mærkedag, som blev fejret.

Det internationale konsortium SICE-COBRA vinder kontrakten på at udstyre Femern Bælt-tunnelen med intelligente løsninger og installationer til effektivt at styre tunnelens energiforbrug, så den kan drives CO2-neutralt.