<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
ny-DSC_8436

Femern-forbindelsen sætter Lolland, Sjælland og Danmark på verdenskortet

 • Femern
 • Anlæg
 • 2024-02-12
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Fotos af Femern A/S

  Da de første beslutninger omkring Femern-forbindelsen blev taget, havde de færreste nok drømt om det store indtryk den ville få på Danmarks styrkeposition inden for bæredygtigt anlægsbyggeri og megainfrastruktur. Og det er til gavn for både lokalområdet og Danmark, fortæller partnerne bag Erhvervsfyrtårn Femern.

  Vækst, arbejdspladser og eksport på Sjælland og øerne var blot nogle af forventningerne til Femern-forbindelsen. I dag er potentialerne nærmest uendelige i takt med, at projektet skrider solidt fremad.

  - Femern-forbindelsen er en af de helt store spillere for erhvervslivet i vores region, og vi kan tydeligt se den positive effekt i vækst og beskæftigelsen, som sidste år steg med ca. 3.600 lønmodtagere i Region Sjælland, siger Line Fossing Riel, direktør i Erhvervshus Sjælland og uddyber:

  - Et godt eksempel er tunnelproduktionsområdet ved Rødbyhavn, som med den nylige permanentgørelse danner grobund for fremtidens forskning og udvikling på området. Samtidig skaber det også en masse arbejdspladser, som kan være med til at tiltrække flere til lokalområdet omkring Lolland og den sydlige del af regionen.

  Permanentgørelse af elementfabrik styrker lokalområdet

  En af de store milepæle kom i december, da et stort flertal i Folketinget vedtog, at det store tunnelproduktionsområde ved Rødbyhavn bevares til stor glæde for mange.

  - Permanentgørelsen af tunnelfabrikken i Rødbyhavn er en stor sejr, ikke blot for Femern-forbindelse men for hele Danmark. Det har enormt potentiale for fremtidens infrastrukturprojekter, hvor det vil være oplagt at få produceret havvindmøllefundamenter og lignende produktioner i det store produktionsanlæg i Rødbyhavn. Samtidig danner faciliteterne også rammerne for fremtidens multifunktionelle teknologicenter, som er med til at styrke Danmarks internationale position og rolle som førende udvikler af grøn megainfrastuktur, siger Stig Rømer Winther, direktør for Femern Belt Development.

  Allerede nu afspejles den internationale interesse i Femern-forbindelsen, bl.a. med Fehmarn Link Innovation Conference d. 7. marts.

  Unikke samarbejder og innovative løsninger

  Ligesom der bag erhvervsfyrtårnet er forskellige partnere fra hvert deres område, har Femern-forbindelsen også dannet et solidt fundament og ny retning for fremtidens udviklingssamarbejder, bl.a. med åbningen af Videns- og Læringscenteret i Rødbyhavn.

  - De innovative løsninger, der udvikles ved Femern-forbindelsen og ved Erhvervsfyrtårn Femern, bidrager aktivt til, hvordan vi kommer til at bygge fremtidens mega-infrastrukturanlæg både inden for trafik, energi og klimasikring. Høje krav til bæredygtighed i disse løsninger skal være med til at sikre Danmarks styrkeposition på områderne. Udviklingen finder sted i stærke samarbejder på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner, og dét spiller en stor og vigtig rolle i udviklingen af hele bygge- og anlægsbranchen; både i Danmark og på globalt plan, siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

  Netop innovation og bæredygtighed er omdrejningspunktet d. 27. februar, hvor fyrtårnet vil gøre dig klogere på fremtidens grønne løsninger med udgangspunkt i Vordingborg Havn.

  Om Erhvervsfyrtårn Femern

  Erhvervsfyrtårn Femern arbejder for mere bæredygtigt megainfrastruktur og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen. Det er ét af de otte lokale erhvervsfyrtårne, som skal være med til at styrke dansk vækst og beskæftigelse samt understøtte udviklingen af de danske styrkepositioner.

   

  Partnere:

  - Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet (RUC), VUC Storstrøm og erhvervsskolerne i Region Sjælland

  - Videns- og erhvervsklyngerne WE BUILD DENMARK og Odense Robotics

  - Erhvervsfremmeaktørerne Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development

  - Erhvervsfyrtårn Femern er medfinansieret af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Anbefalede artikler