<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Femern Bælt-tunnelen-1600px

Danmarks største udgravning er færdig

 • Anlæg
 • Femern
 • 2024-04-18
 • | Af Redaktionen

  Udgravningen af Femern Bælt-tunnelrenden har været en kompleks graveopgave gennem både sand, hårdt moræneler og granit fra istiden. Nu er man igennem.

  Næsten tre års arbejde på udgravningen til den kommende Femern Bælt-tunnel er netop afsluttet. Man er nået hele vejen under mellem Danmark og Tyskland. Det imponerende projekt er udført af det hollandske konsortium Femern Belt Contractors, bestående af Boskalis og Van Oord.

  Mens man havde allermest travlt var omkring 70 arbejdsfartøjer i gang i udgravningen af den 18 kilometer lange tunnelrende. Fra havbunden er der samlet set blevet fjernet omkring 15 millioner kubikmeter materiale fra havbunden. Det svarer til seks Keops-pyramider eller 6.000 olympiske svømmebassiner.

  Og det komplekse gravearbejde er værd at fejre.

  - Det er den ubetinget største udgravning i Danmarks historie, og det har været en vanskelig opgave. Undergrunden mellem Danmark og Tyskland er en kompleks blanding af forskellige jordarter fra sand til hårdt moræneler. Det har givet nogle spændende udfordringer undervejs, som det er lykkedes at løse i samarbejde med vores entreprenører. Derfor er vi glade og stolte over, at vi nu er i mål, siger Pedro da Silva Jørgensen, teknisk vicedirektør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

  Under udgravningen stødte gravemaskinerne flere gange på gigantiske istids granitblokke, som var særligt vanskelige at fjerne. Én af de største granitblokke vejede 70 ton og kan nu opleves ved byggepladsen i Rødbyhavn.

  Fehmarnbelt Tunnel dredging Van Oord 1   

  Sikkerhed i højsædet

  Bart Pröpper, projektdirektør for FBC siger:

  - I løbet af de sidste tre år har vi med succes udgravet den 18 kilometer lange tunnelrende med et imponerende udvalg af udgravningsfartøjer fra sandsugere til rendegravere, specialudviklede gravepontoner og specialfartøjer til rydning af kampesten. På alle disse fartøjer foretog vi nødvendige forbedringer for at håndtere de vanskelige jordtyper på store dybder og få arbejdet gjort til tiden.

  - Under hele projektet var sikkerheden for vores medarbejdere og underleverandører i højsædet, og vi er derfor ikke kun stolte og begejstrede over færdiggørelsen af tunnelgraven, men også over, at vi for nylig har opnået en stor milepæl inden for sikkerhed.

  Det meste af den udgravede jord er placeret bag diger ud for kysten ved Rødbyhavn, hvor den skaber et omkring 300 hektar nyt landområde. De nye landområder vil på sigt blive omdannet til erstatningsnatur og rekreative områder med strande og vandrestier.

  FBC har fortsat opgaver på projektet, hvor entreprenørerne skal stå for at nedtage det midlertidige dige ud for tunnelportalen for at forberede nedsænkningen af det første tunnelelement.

  Den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel bliver opført som en sænketunnel, der bygges på byggepladsen ved Rødbyhavn. Tunnelen består af i alt 79 standardelementer, der er 217 meter lange og vejer 73.500 ton. Dertil kommer 10 specialelementer, der indeholder tunnelens tekniske installationer i en særlig kælder.

  Elementerne bliver produceret på betonfabrikken, der er verdens største. Når de er klar, bliver elementerne sejlet ud og sænket ned i tunnelrenden, hvor de vil blive forbundet ét efter et. Man forventer at begynde på at nedsænke det første tunnelelement senere i 2024.
  Anbefalede artikler