<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
teknologisk-institut-femern-top

Sammen med kvalitetsafdelingen hos Femern Link Contractors (FLC) har Teknologisk Institut påtaget sig ansvaret for kvalitetskontrollen af beton til tunnelelementer og landanlæg

Teknologisk Institut skal lede kvalitetskontrol af beton til Femern-tunnel

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Femern
 • IT og ny teknologi
 • 2024-06-21
 • | Af Redaktionen
 • Sammen med Femern Link Contractors har Teknologisk Institut udviklet en digital platform for håndtering af data fra kvalitetskontrol af betonen til elementerne til Femern-tunnelen.

  På byggepladsen i Rødby er strenge sikkerhedskrav og høje kvalitetsstandarder normen, hvilket stiller store krav til dokumentationen af kvaliteten. Entreprenøren har derfor sammen med Teknologisk Institut udviklet en sikker digital infrastruktur, som effektivt håndterer den enorme mængde data, der dagligt genereres i laboratorierne.

  Femern-tunnelen, der løber mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden i Tyskland, vil forventeligt være færdiggjort i 2029. Tunnelen, designet til at holde i 120 år, er 18 km lang og er bygget i en dybde på 40-45 meter.

  Sammen med Femern Link Contractors' (FLC) kvalitetsafdeling har Teknologisk Institut ansvar for kvalitetskontrollen af de 3 millioner m3 beton, der skal bruges til tunnelelementer og landanlæg. Det svarer til Danmarks årlige betonproduktion.

  Teknologisk Institut leder laboratoriet og kvalitetskontrollen.

  - På Teknologisk Institut er vi ansvarlige for at lede laboratoriet og kvalitetskontrollen af den beton, som skal anvendes på projektet, ikke mindst betonen til de ca. 800 segmenter, der skal produceres og sidenhen støbes sammen til i alt 89 tunnelelementer, der bliver placeret på havbunden. Det genererer enorme mængder data, som hele tiden skal kunne tilgås og bruges f.eks. af produktionsafdelingen til at styre de store segmentstøbninger, hvor flere tusind kubikmeter beton skal støbes kontinuerligt over 2 til 3 døgn. Et anlægsprojekt af den kaliber ”holder ikke pause” – og laboratorierne i Rødby er bemandet 24 timer i døgnet, fortæller Lars Nyholm Thrane, centerchef på Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

  En af hovedopgaverne i kvalitetskontrollen er at sørge for, at de forskellige prøvninger udføres med den aftalte hyppighed. Derudover bliver gennemført overensstemmelsesvurderinger. Her bliver målte værdier sammenlignet med specifikationernes krav. Prøvninger dokumenterer både delmaterialernes og betonens egenskaber, såsom bearbejdelighed, styrke og holdbarhed.

   

  System til at samle data  

  En stor udfordring ved projektet er håndteringen af de store mængder af data. For at imødekomme dette har Teknologisk Institut implementeret et digitalt system til datastyring og -analyse.

  IT-specialist på projektet, Peter Bisgaard Andersen forklarer:

  - Systemet er udviklet på Teknologisk Institut og er i forvejen vores fælles digitale platform, som vi anvender på tværs af Instituttet. I det her projekt gør systemet det muligt for os hurtigere at indsamle og kvalitetssikre data som grundlag for at generere rapporter og udføre de statistiske analyser af data der kræves i forbindelse med overensstemmelsesvurderinger.

  Peter tilføjer:

  - Det er på alle måder et privilegium at være en del af et så stort og spændende prestigeprojekt som Femern-forbindelsen og vores engagement repræsenterer et vigtigt skridt fremad for Teknologisk Instituts evne til at skræddersy digitale løsninger til store infrastrukturprojekter, og for os er det helt klart startskuddet til fremtidig laboratoriedrift på store anlægsprojekter. Gennem fokus på it-sikkerhed og effektivitet er vores team dedikeret til at sikre, at kvalitetskontrollen er optimeret til at håndtere de betydelige krav til dokumentation som projektet kræver, og dermed medvirkende til at Femern-tunnelen bliver en sikker og holdbar forbindelse mellem Danmark og Tyskland.
  Anbefalede artikler