<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Femern AS - såning af testvold 2

Hvilke planter kan give summende insekter ved tunnelåbning?

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • Femern
 • Landskab
 • Klimasikring
 • 2023-10-12
 • | Af Malene K. Holm
 • Inden man kører ned i Femern Bælt-tunnelens åbning, kommer man forbi kilometerlange volde, hvor der til være et rigt planteliv og summende insekter. Det er planen hos Femern A/S, der er gået på plantejagt sammen med biologer.

  Hos Bygherre Femern A/S er man gået i gang med at finde den helt rette sammensætning af planter, der skal vokse på voldenes skrænter fra Rødby og frem mod tunnelens åbning. For når jernbane og motorvej står klar til Femern Bælt-tunnelen i 2029, skal det ikke kun være trafikkens summen, man vil kunne høre i landskabet. Her må også gerne være sværme af insekter og et rigt planteliv på de mere end 50 hektar skrænter.

   

  – Vi har her på tunnelbyggeriet en mulighed for at styrke biodiversiteten på alle de strækninger, hvor især jernbanen kommer til at løbe på volde gennem dele af landskabet. Derfor vil vi finde frem til de planter, der lever op til vores krav om holdbarhed og samtidig kan skabe robu-ste levesteder for insekter, siger Ditte Hjort, der er projektleder i Femern A/S, i en pressemeddelelse.

   

  Femern AS - såning af testvold 1

   

   

  Testvold er sået med frøblanding

  Foreløbig har man anlagt en 21 meter lang og 2 meter høj testvold ved Rødbyhavn. 

  Volden består af lige dele lollandsk jord og jord fra udgravningen af tunnelrenden på havbunden i Femern Bælt. Samme fordeling, som i de rigtige volde.

   

  – Vi kender den lokale natur, og vi bruger kun arter, der passer ind her. Frøblandingerne sammensættes nøje af lokale plantearter, der støtter den biologiske mangfoldighed for insekterne og de dyr, der er afhængige af dem, siger Ditte Hjort.

   

  Den første frøblanding er netop blevet sået. Kravene til planterne er mange og omfatter blandt andet, at de skal sikre skrænterne mod erosion, tiltrække forskellige arter af insekter og indgå naturligt i det område, hvor de plantes. 

  Anbefalede artikler