<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_8973

Hvordan kan de danske havne arbejde med bæredygtighed og innovation?

 • Anlæg
 • Danske Havne
 • 2024-02-28
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Det var det store spørgsmål, da mere end 70 repræsentanter fra branchen mødtes i Vordingborg til eventet Fremtidens Havn faciliteret af Erhvervsfyrtårn Femern.

  Havneudvidelser, optimering af ressourceforbrug og mere bæredygtige havnekonstruktioner. Det er bare nogle af de mange fremtidige udfordringer, de danske havne står over for i den grønne omstilling, som kalder på innovative løsninger og nye samarbejder. Derfor inviterede Erhvervsfyrtårn Femern over 70 aktører til event for at udveksle erfaringer og udvikle nye idéer for at finde mulige løsninger på problemerne.

  - I Erhvervsfyrtårn Femern arbejder vi for mere bæredygtig megainfrastruktur og erhvervsudvikling gennem nytænkning og videndeling, og det har også været omdrejningspunktet for Fremtidens Havn. Som fagligt lead håber vi, at dagens oplæg og snakke kan inspirere deltagerne og være med til at kickstarte innovative udviklingsprojekter og samarbejder på tværs af brancher og organisationer, siger Pernille Remming, innovationskonsulent i We Build Denmark i en pressemeddelelse.


  Programmet startede ud med en rundvisning på Vordingborg Havn for at vise nogle af de mange løsninger, havnen har implementeret, men også projekter, der er i støbeskeen for en mere bæredygtig og innovativ havn.

  - Vi har arbejdet med at udvikle bæredygtige og innovative løsninger de seneste ti år med særligt fokus på fuld nyttiggørelse af industrielle restprodukter. Det er noget, vi har haft stor succes med, og som vi fortsat ser et kæmpe potentiale i. Vi håber, vores løsninger kan være til inspiration for andre, siger Jan-Jaap Cramer, havnedirektør i Vordingborg Havn.

  IMG_8979


  Samarbejder på tværs er løsningen på fremtidens udfordringer

  Med til Fremtidens Havn var aktører fra både virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmesystemet. Der blev holdt oplæg fra bl.a. DTU, FORCE og SDU og deltagerne udvekslede erfaringer, viden og idéer på kryds og tværs.

  - Det har været en god, lærerig og inspirerende dag, hvor deltagerne har kunnet høste erfaringer fra både oplægsholderne og hinanden. Nogen nåede endda så langt, at de har aftalt nye samarbejder, så det glæder vi os selvfølgelig som operatør på fyrtårnet meget til at følge med i, siger Søren Mikkelsen, projektleder i Erhvervshus Sjælland.


  Fremtidens Havn blev afholdt af Erhvervsfyrtårn Femern i samarbejde med Vordingborg Havn og Artelia, som også er glade for samarbejdet og det vellykkede arrangement.

  - I Artelia har vi en stor interesse for fremtidens innovative og bæredygtige løsninger, og derfor er det oplagt for os at samarbejde med Erhvervsfyrtårn Femern om dette event, hvor både virksomheder, organisationer og videninstitutioner har deltaget og udvekslet viden og erfaringer. Vi er glade for både at kunne bidrage med oplæg fra vores eksperter, men har også selv fået en masse inspiration og nye kontakter, siger Klaus Jørgensen, divisionschef i Artelia.

  Anbefalede artikler