<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Viz-Marina-City-Luftfotoet-20180917-SCHOeNHER_1960

Nu går test af skånsom uddybning af havbunden i gang

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Danske Havne
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-06-07

  Over de næste fire måneder vil Munck Havne & Anlæg sammen med Kolding Kommune teste deres nyudviklede vakuum-system, så man undgår store gravearbejder og klapning af havbunden.

  Inden man kan gå i gang med at bygge den nye bydel Marina City på sydsiden af Kolding Fjord, er det nødvendigt at øge vanddybden til ny sejlrende og havnebassin. Den gængse metode er at grave fjordbunden op og sejle det opgravede havbundsmateriale ud og dumpe det på en godkendt klapplads.   

   

  Den metode er blevet en del kritiseret for at påvirke havmiljøet, og skade planter og dyr.

   

  Til byggeprojektet i Kolding har entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S derfor udviklet en helt ny metode, hvor man håber helt at undgå opgravning, transport og klapning af havbunden. Metode skal nu testes i samarbejde med Kolding Kommune.

   

  Ideen bag Muncks nye metode er at suge vandet ud af det bløde vandholdige bundmateriale for derved at få fjordbunden til at synke til det ønskede niveau.

   

  Testen kommer til at strække sig over de næste fire måneder fra juni 2023.

   

   

  Pressen er inviteret til en introduktion til den nye metode torsdag den 8. juni 2023.

  Anbefalede artikler