368163458_1053125322722217_543221920951359808_n

Scan Convert: Hvad skete der med den sunde fornuft?

 

Kontrol uden merværdi har taget overhånd på bekostning af den sunde fornuft, mener indehaver af projekterings- og rådgivningsvirksomheden Scan Convert.

 

Af John Bo Northroup

 

Ekstra kontrol, bureaukrati og stivhed.

Det er kedelige tendenser, der ifølge en mangeårig kender inden for stål og byggeri, er begyndt at tage overhånd.

 

- Der sker rigtig mange gode ting i byggeriet, og mange forsøger virkelig at tænke ud af boksen i forsøget på at bidrage til de gode løsninger, der kan omstille til mere bæredygtigt byggeri, men jeg må være ærlig at sige, at jeg nogle gange savner cirkulæret for sund fornuft.

 

Sådan siger Jes Bo Rennebod, ejer og direktør for den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert.

20220130_140045_16008 meter høj støjskærm - projekteret og leveret af Scan Convert A/S

 

Som eksempel nævner Jes Bo Rennebod fænomenet tredjepartskontrol.

 

- En tredjepartskontrol er som udgangspunkt en god sikring for bygherre. En tredjepartskontrol vil ofte tage sit afsæt i, om et givent projekt er normdækket. Tredjepartskontrol udføres af ingeniørhuse, som kan have mange forskellige tilgange og holdninger. Det betyder, at det projektgrundlag, vi som projekteringsvirksomhed udarbejder, kan blive vurderet meget forskelligt fra ingeniørhus til ingeniørhus, siger Jes Bo Rennebod, og fortsætter:

 

- Vi har oplevet at få helt identiske projekter vurderet på meget forskellig vis, og at timeforbruget hos ingeniørhusene også varierer ganske meget. Det kan indebære en stor ekstra regning hos bygherren, og at tidsplanen kan skride i kraft af endeløse opfølgende spørgsmål i kommenteringsark.

 

- Når vi har gransket tredjepartskontrollen, giver det som oftest ikke anledning til forandringer eller forbedringer. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for tanken om en tredjepartskontrol er uden tvivl udtænkt ud fra de bedste intentioner, men den måde, kontrollen sker, risikerer at skabe mistillid mellem entreprenør- og ingeniørbranchen, som ingen kan være tjent med, påpeger Jes Bo Rennebod.

 

Samtidig kan mantraet om, at noget skal være normdækket, medføre unødig stivhed og konservatisme.

- Jeg synes ikke, at det eksisterende kontrol-regime ansporer til innovation og nytænkning. De nye bud på løsninger har det med at blive skudt ned, også selvom de er baseret på solide statiske beregninger.

 

20220408_073724_1600

 

En god forudsætningsrapport er løsningen

Efter Jes Bo Rennebods opfattelse bør en tilbudsliste følges af en forudsætningsrapport med tilhørende beregninger over de kvantitative mængder.

 

Hvis der er regnet rigtigt, bliver billigst også bedst, mener Jes Bo Rennebod.

 

- De gode stålkonstruktioner skal regnes rigtigt. Det er lige så slemt at benytte for meget som for lidt stål til en given konstruktion, ikke mindst med tanke på, at det for alle i samfundet er en bunden opgave at mindske vores samlede CO2-aftryk. Derfor er det vigtigt, at en misforstået forsigtighed ikke resulterer i overdimensionering og dermed overforbrug af materialer.

 

I forhold til en gængs forberedelsesproces foretrækker Jes Bo Rennebod at vie tid en A0-proces, hvor man i den indledende fase bruger tid på at gå i dybden med konstruktionsgrundlaget.

 

- Det er som en bageopskrift for, hvor stort et brød, der skal slås op, forklarer Jes Bo Rennebod.

 

Beklageligvis bliver der ofte ikke sat nok ressourcer af til at gå tilstrækkeligt grundigt til værks i denne fase, og det forplanter sig i resten af byggeprocessen.

 

Som et meget konkret eksempel nævner Jes Bo Rennebod fundering af støjskærme. Hvis støjskærme er nedrammede, kan de påvirke forskydninger i jordbunden, og dermed funderingen. Det kan være direkte farligt – og kan kræve, at dele af byggearbejdet skal gå helt om.

 

20220405_132940_1600

 

 

Læs også: Scan Convert opfordrer til grundigere forarbejder i tilbudsfasen

 

Om Scan Convert

Den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert A/S står med grundige forberegninger på opgaver med stål og aluminium inden en endelig aftale om et bygge- og anlægsprojekt. Firmaet leverer totalløsninger indenfor design, konstruktion, produktion. Scan Convert kan på stål levere op til udførelsesklasse 3.

 

Virksomheden står også bag Absorb®-konceptet for støjskærme. Via absorption dæmper skærmene uønskede støjgener, typisk fra biler, tog og andre transportmidler. Desuden har Scan Convert udviklet sikkerhedsnettet Safe2Fall, som kan forhindre drukneulykker i havne og faldulykker fra broer.

 

Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

 

Samtidig er Scan Convert dækket af både rådgiver- og produktansvarsforsikring.