<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Topbillede_1920

Scan Convert opfordrer til grundigere forarbejder i tilbudsfasen

 • Byggepladsen
 • Anlæg
 • Sikkerhed
 • Veje og Infrastruktur
 • Arbejdsmiljø
 • 2022-03-28
 • | Af John Bo Northroup

  Der er for mange eksempler på bygge- og anlægsopgaver, der er forkert dimensionerede. Det kunne være undgået ved tidligere indsats og ved grundigere statik, lyder det fra Scan Convert, der fremhæver Per Aarsleff som det gode eksempel på en entreprenør, der tager rettidigt ansvar.

  A - 61851Direktør og ejer af Scan Convert A/S, Jes Bo Rennebod


  Jes Bo Rennebod, ejer og direktør for Scan Convert A/S, opfordrer til, at bygherrer og de ansvarlige parter for større bygge- og anlægsopgaver gør et bedre forarbejde i tilbudsfasen. Scan Convert A/S udfører bl.a. projektering, dimensionering og beregning efter gældende lovgivning inden for støjskærme, vej- og skilteportaler, sikkerhedsnet/faldsikring, hegn og andre stålkonstruktioner der skal CE-mærkes.

  – Der er behov for at ofre konstruktionerne mere opmærksomhed og gøre grundigere beregninger, også risikoberegninger, for at undgå, at der bliver budt for billigt, siger Jes Bo Rennebod.

  Ifølge Jes Bo Rennebod sker det ganske ofte, at materialerne ved et byggeri ikke er tilstrækkelig præcist dimensionerede. Der kan både være tilfælde af over- og underdimensionering.

   

  For dårlig statik

  – Det virker som om, at problemet bunder i manglende eller dårlig statik og at der for ofte bliver arbejdet ud fra en ”som vi plejer tilgang”, siger Jes Bo Rennebod.

  Han oplever, at ting mange gange bliver slået op i tabeller frem for at gøre en reel beregning på eksempelvis styrken i stålet i forhold til den konkrete og påtænkte anvendelse.

  I særdeleshed i forbindelse med funderingsopgaver for støjskærme og vejportaler, ser vi ofte, at forarbejdet med hensyn til forprojektering i forbindelse med en licitation eller anden udbudsopgave, helt udelades og ”guesstimeres ud fra tidligere opgaver”.

  Projekteringen udføres først – efter at opgaven er vundet af den ”billigste entreprenør” – og så starter problemerne med at få økonomien til at hænge sammen.

  Han påpeger, at totalentreprenøren kan ende med at stå med ansvaret for ganske store beløb i bod eller dekort, og at der alt for sjældent er egentlig tredjepartskontrol i processen.

  – Det må være bedre for alle parter, at få svagheder og risici frem i lyset inden byggeopgaven går i gang.

  Og ja, resultatet af mere præcise beregninger kan godt føre til, at byggeomkostningerne bliver højere, men det må være langt at foretrække frem for omkostninger ved efterfølgende tilpasninger, tvist mellem bygherre og entreprenør og ikke mindst værdien ved den øgede gennemsigtighed for alle parter, pointer Jes Bo Rennebod.

  I den forbindelse vil han gerne fremhæve Per Aarsleff, for den gode proaktive tilgang på opgaverne – og som en totalentreprenør, der tager stort entreprenøransvar ved igangværende banebyggeri for Hovedstadens Letbaner.

  – Efter en runde genberegninger af bygherres eksisterende vej- og skilteportaler på vores opfordring kunne Per Aarsleff godt se, at en række portaler var underdimensionerede. Entreprenøren valgte at handle på det og gøre noget ved det på forkant. Det var eksemplarisk og står for mig som et eksempel til efterfølgelse, siger Jes Bo Rennebod.

     Om Absorb og Scan Convert A/S

  Den familieejede virksomhed Scan Convert A/S står bag Absorb®-konceptet for støjskærme. Via absorption dæmper skærmene uønskede støjgener, typisk fra biler, tog og andre transportmidler.

  Undersøgelser viser, at trafikstøj ikke alene forringer livskvaliteten for beboere i udsatte ejendomme, men også i grelle tilfælde medfører kortere levetid.

  Målet er at være blandt de bedste danske producenter og leverandører af sikkerhedsnet, støjskærme og fundering af stålsøjler til støjskærme og vejportaler.

   

  Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

  Anbefalede artikler