<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Temaer

temabanner
undefined

Futurecem fra Aalborg Portland kan medvirke til at overholde Bygningsreglementets nye bestemmelse om grænseværdier for en bygnings CO2 aftryk i 50 år

undefined

Isoleringstypen har potentiale til at revolutionere byggebranchen, selvom det her til lands mødes med en anelse skepsis. Hos IKO Enertherm Isolering har man dog en række gode bud på hvordan den overvindes.

undefined

Når klimakravene kommer til at omfatte byggeri under 1.000 kvm, vil det ramme rigtig mange malere. Derfor har malingproducenten PPG taget initiativ til at ruste landets malere. Et initiativ som Danske Malermestre bakker op om.

annonce

Dokumenterbar bæredygtighed sikrer dig mod greenwashing og efterlevelse af markedets og kundernes krav, pointerer Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability hos Bureau Veritas.

annonce

Intet varer evigt, og det gælder også vores forekomster af jomfruelige materialer som sand og grus. Efterspørgslen er stigende, det samme er priserne, og vi skal hele tiden køre længere og længere for at finde materialerne. Én af løsningerne ligger lige for, og den hedder kalkstabiliseret jord.

For udviklingskonsulent i Dansk Håndværk og vært på Podcasten "Den Nysgerrige Håndværker" Mads Okking er det afgørende, at de udførende kommer mere på banen i den grønne omstilling. Det kræver en aktiv indsats fra den enkelte mester, hvor man tør bruge sin viden og præsentere bæredygtige muligheder, ligesom der skal gøres op med tid som den vigtigste faktor på opgaverne.

VEJ-EU er i fuld gang med at klæde anlægsbranchen på i ’livscyklusanalyser’ på infrastrukturprojekter. InfraLCA ligger allerede frit på Vejdirektoratets hjemmeside, og på Vej-EU's kurser kan man lære at bruge det fra A til Z.

Byggepartnerskabet ByK & TRUST har netop færdiggjort tilbygningen til Skolen i Sydhavn på Teglholmen. I en udfordrende tid og kompleks byggeopgave har det tillidsbaserede samarbejde på tværs af fagområder vist sin råstyrke.

annonce

Wood-ways.com A/S bygger træbroer og -stier med miljøcertificeret hårdttræ og en innovativ tilgang til konstruktionen, der giver smukke broer, som er nemme at vedligeholde og modstår tidens tand.