<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Temaer

temabanner
undefined

Futurecem fra Aalborg Portland kan medvirke til at overholde Bygningsreglementets nye bestemmelse om grænseværdier for en bygnings CO2 aftryk i 50 år

undefined

Isoleringstypen har potentiale til at revolutionere byggebranchen, selvom det her til lands mødes med en anelse skepsis. Hos IKO Enertherm Isolering har man dog en række gode bud på hvordan den overvindes.

undefined
annonce
#Ventilation

Ikke nok med at boligejere kan slippe for fugt, skimmelsvamp og dårligt indeklima, så slipper de også for de støjgener, der kan forekomme i ventiler.

annonce
Komplicerede rørføringer er ikke nødvendige med Microvent fra Inventilate – virksomheden leverer komplette ventilationsløsninger, der er enkle at installere og billige i drift.

Når klimakravene kommer til at omfatte byggeri under 1.000 kvm, vil det ramme rigtig mange malere. Derfor har malingproducenten PPG taget initiativ til at ruste landets malere. Et initiativ som Danske Malermestre bakker op om.

annonce

Dokumenterbar bæredygtighed sikrer dig mod greenwashing og efterlevelse af markedets og kundernes krav, pointerer Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability hos Bureau Veritas.

annonce

Intet varer evigt, og det gælder også vores forekomster af jomfruelige materialer som sand og grus. Efterspørgslen er stigende, det samme er priserne, og vi skal hele tiden køre længere og længere for at finde materialerne. Én af løsningerne ligger lige for, og den hedder kalkstabiliseret jord.

I stedet for Steen Jørgensen El-installation skal man vænne sig til at sige Electable. For de nye ejere skifter nu navn på virksomheden, da man gerne vil lægge afstand til prisræs og hellere vælges for sin faglighed og gode proces.

annonce

Den patenterede stålkonsol fra Servitek er en miljørigtig, hurtig og prisrigtig løsning til opbygning af brystning og murkrone med bare én konsol. Leveres med højdekotemarkering.