<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
byg-erfa

Løse EPS-kugler, som er hældt ned mellem rør, skal fjernes før støbning af slidlaget. Foto/illustration: BYG-ERFA

Gulvopbygninger med EPS-beton: Tag hensyn til gulvkonstruktionens lag

 • Materialer og Løsninger
 • Beton
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • 2024-06-10
 • | Af Louise Skøtt Gadeberg

  EPS-beton indgår ofte som et af flere lag i gulvkonstruktioner i bolig- og kontorbyggerier. De enkelte dele i disse kompositkonstruktioner er afhængige af hinanden for at opnå den ønskede virkning. Hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til samvirkningen mellem de respektive lag, er der stor risiko for, at der opstår skader i kompositkonstruktionen på kort eller lang sigt.

  43_240111_Figur 8For mange og for tætliggende rør på gulvet medfører stor risiko for sætninger i det færdige gulv. Foto/illustration: BYG-ERFA

  Skader i kompositkonstruktioner ses ofte, når der anvendes materialer, der ikke fungerer optimalt sammen, eller når et foreskrevet materiale udskiftes med et, som ikke er testet – og der ikke er erfaring med. Ofte opdages disse afvigelser ikke, førend der optræder synlige skader i gulvkonstruktionen.

  - Derfor er det vigtigt at kende til de skader, der opstår som følge af afvigelser og fejl under udførelsen af kompositkonstruktioner, hvor der indgår lag af EPS-beton. For i takt med at EPS-beton i kompositkonstruktioner bliver mere og mere udbredt, optræder der flere fejl, som kan henføres til udførelsen og de komponenter, som indbygges i gulvene, lyder det fra Tommy Bergenholz Jacobsen, ingeniør og faglig leder på Teknologisk institut – samt forfatter af erfaringsbladet fra Fonden BYG-ERFA om emnet, ’Gulvopbygninger med EPS-beton (ID-nr. (43) 24 01 11)’, som netop er udkommet - og som denne artikel bygger på.

   

  - Skal man etablere et gulv med EPS, skal man have indsigt i de forhold, der skal tages hensyn til for at undgå fejl, som kan medføre skader. Skal man fx bruge EPS-beton i terrændæk, skal der indbygges en fugtspærre i konstruktionen, fordi EPS-betonen ikke kan regnes som kapillarbrydende. Ved brug på eksisterende terrændæk skal det vurderes, om tillægsisolering er rentabelt og fugtteknisk forsvarligt, lyder det.

   

  Opbygning med EPS-beton

  EPS-betonen indgår som et udligningslag i den typiske opbygning og er placeret direkte på betondækket eller terrændækket. Dels for at udligne højdeforskelle mellem dækelementer, dels for at dække installationer, som er udlagt på dækket. Lyddugen er en trinlyddæmpende måtte, som lægges ind som et lag i konstruktionen. Lyddugen kan lægges på betondækket eller på den afrettede EPS-beton, hvilket erfaringsbladet uddyber yderligere.

  43_240111_Figur 10Lyddug, der ikke er tilpasset i hjørnet ved vægge. Foto/illustration: BYG-ERFA

  - I høje opbygninger med EPS-beton, f.eks. ved tagterrasser, kan der indgå EPS-beton både under og over EPS-pladeisolering. Det udligner dels installationer på betonoverfladen, dels udligner niveauforskelle mellem EPS-pladerne. Gælder det opbygninger på træbjælkelag, kan der bygges op med mineraluld på indskudsbrædderne, en fugtspærre hen over isoleringen, EPS- beton som føres til overkant af bjælkelag og afsluttes med et cementbaseret afretningslag, lyder det fra Tommy Bergenholz Jacobsen, der henviser til erfaringsbladet ’Gulvopbygninger med EPS-beton (ID-nr. (43) 24 01 11)’ for uddybning.

   

  Skader og forholdsregler

  Skader i kompositkonstruktioner, hvor EPS-beton indgår, kan opstå af en række forskellige årsager. Hvis der f.eks. lægges EPS-plader på et ujævnt underlag, kan det resultere i en ustabil konstruktion, sætninger og i hule gulve.

  - Men det kan forebygges ved at afrette underlaget inden udlægning af EPS-plader. Det samme med manglende opfyldelse af lydkrav. Hvis der vælges en anden type lyddug, end der er foreskrevet og testet sammen med EPS-betonen, skal det undersøges, om lyddugen har en varmebestandighed, der gør den egnet til den påtænkte placering i konstruktionen, siger Tommy Bergenholz Jacobsen.

   

  Også revner fra gulvvarme kan volde problemer i tynde flydemørtellag, siger han.

  - Så er det nødvendigt at vurdere, om der er behov for fiberarmering af flydemørtelen for at undgå revner. Gulvvarmen kan tidligst tændes efter 10 modenhedsdøgn – og man skal passe på med for hurtig udtørring, for der kan flydemørtlen trække sig for hurtigt sammen.

  1717765792-lak48o9d43_240111_Figur9Løse EPS-kugler, som er hældt ned mellem rør, skal fjernes før støbning af slidlaget. Foto/illustration: BYG-ERFA  Anbefalede artikler