<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
biodry-dalia-claus

Claus Holm og Dalia Mathiasen på fugtefterforskning i et nedlagt hotel

Når man finder fugtkilden, kan man nøjes med nænsom renovering

 • Materialer og Løsninger
 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Indeklima
 • Beton
 • 2023-12-06
 • | Af Malene K. Holm
 • | Fotos af Biodry Danmark

  Hvorfor vælge store løsninger og udskifte alt, når man kan analysere, hvor fugten kommer fra og så sætte ind der? - spørger Claus Holm fra Biodry Danmark, som sammen med Dalia Mathiasen fra Byggekonsulenter.dk løser fugtproblemer.

  - Mange i byggebranchen vælger en løsning ud fra, hvad man tror giver fugten. Og det er helt vildt, siger Claus Holm, medstifter af Biodry Danmark, der arbejder med systematisk og punktvis fugtrenovering baseret på målinger af fugt kombineret med en grundig viden om historiske byggemetoder og konstruktion.

  Fugtproblemer er stigende, men han savner standarder for fugtmåling og håndværkere, der følger Biodry’s anbefalinger. Fra at være en analyseenhed har Biodry derfor valgt også at være udførende. Ellers kommer deres råd til fugtbekæmpelse nemlig ikke ud i praksis.

  - Vi er ofte stødt på, at når vi anbefaler en bestemt form for ventilation, så kommer vi bagefter ud, og der er sat en vådrumsventilator ind. Så tænker man jo, hvad fanden det var jo ikke det, vi anbefalede, for i kælder her kommer man ikke i land med den ventilation, siger Claus Holm.

  Rådgiverne har derfor knyttet tætte bånd med Byggekonsulenter.dk, hvor direktør Dalia Mathiasen er projektstyrende enhed.

   

  Data og konstruktion går hånd i hånd

  - Jeg er en lidt mærkelig fugl i byggebranchen, fordi jeg kommer fra universitetsverdenen, hvor der altid skal være data for, at man kan sige noget om det, fortæller Claus Holm:

  - I Biodry baserer vi vores løsninger på viden og data. Det giver en præcision og sikkerhed, som vores kunder er rigtig glade for. Det her med at få ren besked gør, at folk kan ånde lettet op.

  Og det er en erfaren byggekonsulent, Biodry samarbejder med, Dalia Mathiasen har arbejdet med beton, terrændæk og membraner i mere end tredive år:

  - Da vi mødtes for tre år siden i en kælder, hvor vi skulle se på fugt, var jeg da lidt skeptisk. Men når vi arbejder sammen, kan vi tage viden samt data og forstå dem på konstruktionen. Det giver sammenhæng. For én ting er at stå med sine data over for en kunde, som ønsker en tør ejendom og bare vil høre, hvad er bedst at gøre, og hvad det koster. Vi kan også forklare, hvad årsagen er til fugten.

  biodry-betonScanning viser graden af betonens absorption af det omgivende vand, hvor det trænger ind.  Tre år i en kælder for at få en præcis metode

  Alt i værktøjskassen i spil, når Biodry undersøger en ejendom. For fugt kan være mange ting. Man arbejder blandt andet med en ny og non-invasiv schweizisk bekæmpelsesmetode, der er baseret på en stor mængde data fra omkring 10.000 ejendomme på fugtmålinger og effekt.

  Men fugt er en proces, og i et fugtbekæmpelsesprojekt måler Biodry op til to år i de ejendomme, man indgår et samarbejde med, og sørger også for kontrolmålinger, forklarer Claus Holm:

  - Vi brugte tre år på at kigge på en mur og måle med rigtig mange forskellige målemetoder for at finde ud af, hvordan man diagnosticerer fugten. Eksempelvis kan vi sige, at den skimmel og den type fugt du ser her, den er forårsaget af en anden fugtkilde, der står og afgasser i lokalet. Det kan være, at der er vand under terrændæk. Vi kan diagnosticere, hvor det er galt, og på den måde kan vi gå mere præcist til værks og spare kunderne for masser af penge.

  Mange af de kunder, Biodry arbejder med, har haft fugtproblemer i årevis, og man har løst ejendomme, som i årevis ikke har kunne leje kontorer ud i stueetagen, fortæller Claus og Dalia:

  - For nylig havde vi en ejendom, hvor ejeren havde fået et tilbud på 4,5 mio. kr. for opgravning og det hele. Vi kunne reducere deres budget til 300.000 kr.. Fordi ofte når man arbejder med renovering, glemmer man at se på ambitionsniveauet. Det her var en kælder, der bare skulle være tom. Men skulle være tør nok til, at etagedækket ikke blev angrebet.

  Læs også:

  Kloakmestre bør hanke op i den faglige stolthed


  biodry-scanningKorrespondancen mellem skaden i højde med terrændækket og scanning er tydelig. Skaden er et hul – et dorn hul – som man har anvendt til at sænke pladen ned på fundament og ikke lukket det efter forskrifterne


  Glemt olietank og dorn huller

  En anden opgave var en villa fra 1950erne, hvor Claus Holm stod overfor mærkelige brune perler af vand under betondæk i bundpladen. Han kunne se, at der var revner i betondæk, der var forsøgt dækket med PU-maling. Revnerne dannede et mønster, hvor vandet perlede op.

  - Vandet er stærkt basisk og indeholder ikke de salte, jeg er vant til. Men så finder jeg ud af huset er bygget på slagger, og da det har udvidet sig, har det givet revner i terrændækket. Der er en fundamentrevne i den ene samling, hvor vandet fosser ind. Efter en tur på kommunen fandt vi ud af, at skaderne er forvoldt i kombination med en gammel olietank, som ifølge sælger var fjernet, men ikke er det. Det er et meget godt eksempel på, hvordan data og viden om konstruktionen bliver sammenkoblet til en dokumentation, kunden kan gå videre med, men også bruge i en ejerskifteforsikring.

  En anden sag var i en kælder til 36 kædehuse, hvor Claus Holm med sin mikrobølgesensor måler fugten og finder ud af, at der er et system af lokale fugtområder ved samlingen mellem mur og terrændækket. Da lækagen er symmetrisk, må vandet stamme fra konstruktionen, siger han, og Dalia tilføjer:

  - Hullerne viser sig at være dorn huller i betonkonstruktionen. Vi ser desværre ofte , at de ikke bliver lukket korrekt udefra. Man får ikke boret beskyttelsescylinderen ud gennem grundhullet. Så løsningen her er at gå ind, få boret plasticcylindrene ud og få tætnet hullerne rigtigt.

  Vandet kommer ind fra utæt hovedkloak i vejen, formentlig en skade forvoldt af tung trafik på et sårbart hjørne. Det viser måledata, forklarer Claus videre:

  - Der er blevet gravet og smidt grus ned, som har givet øget elasticitet i jorden, så rørene fra 70erne bliver rykket. Jeg kan måle, at det er køkkenvand, der løber ud i bygningen og kan også se det på floraen og den skimmel, der opstår. Her samler vi så alle de her observationer ind. Men i sådan en sag kan vi kun lukke hullerne, for det vil tage årevis at få kommunen til at lukke den brønd ude i vejen. Det akutte er at få afhjulpet bygningen.

   

  Standarder for fugtmålinger, hvor er de?

  Når det drejer sig om fugtrenovering, er det i byggebranchen ofte bare SBI277, der bliver smidt på bordet - uden at man måler på noget, fortæller Claus Holm:

  - Vi kæmper lidt i et univers, hvor man ikke måler på fugt. Der er ingen, som kan svare på, hvornår er en mur tør. Der er ingen standarder på målinger på fugt på markedet, skønt BR18 foreskriver, at man skal måle fugten før, under og efter et renoveringsprojekt. Jeg er overrasket over, at man ikke ved mere om det og måler i øst og vest. Vi kan dokumentere vores anbefalinger ved hjælp af data. Hvis det er omfangsdrænet, så har vi lavet en dokumentation på, at det skal etableres.

  - Vores data har vi nu bygget videre på i forhold til ESG, så Biodry’s metode også kan levere data til ESG beregning og til de regnskaber, som skal leveres her i 2024, runder fugtrådgiveren af.  Anbefalede artikler