<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Skærmbillede 2023-11-06 094009

Verner H. Kristiansen

Kloakmestre bør hanke op i den faglige stolthed

 • Beton
 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2023-11-06
 • | Af Frank Ulstrup
 • Landets kloakmestre bør hanke op i den faglige stolthed og sige nej til opgaver, der ikke kan udføres håndværksmæssigt forsvarligt, lyder det fra bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre.

  kloak

  Når forsyningsselskaber rundt om i landet separerer kloaker, ender det alt for ofte med en lidt halvdårlig løsning. Eller i hvert fald en løsning, der ikke er særligt langtidsholdbar.
  Det mener Verner H. Kristiansen, der er tidligere formand for Danske Kloakmestre og nuværende bestyrelsesmedlem i organisationen. Han peger på, at kloakmestrene ofte nøjes med grave en tør ledning ned i 40 centimeters dybde, hvorigennem regnvandet kan afledes:

  - Problemet med den løsning er, at spildevandet så fortsætter med at løbe i det gamle betonrør, som har en levetid på omkring 50 år. I ældre boliger bliver de så utætte, og ender med at kollapse. Det første er jo ikke særligt godt for miljøet, og det andet er ikke særligt godt for økonomien hos den enkelte husejer, der allerede har haft indkørslen gravet op én gang.


  Den rigtige løsning

  Ifølge Verner H. Kristiansen burde betonrørene i op mod halvdelen af tilfældene også skiftes – eller som minimum trykprøves:

  - Det er jo ikke godt håndværk at nøjes med at nedlægge en ny ledning velvidende, at den gamle synger på sidste vers. Hvis man vil opretholde et mål af faglig stolthed, synes jeg, man har pligt til at inspicere den eksisterende ledning. Hvis inspektionen så viser, at betonrøret bør udskiftes – så er det det, man skal gøre. Og hvis kunden vil noget andet, skal man sige fra.

  Økonomien er afgørende

  Spørger man Verner H. Kristiansen om kloakmestrenes bevæggrund, peger han på økonomien. De er formentlig bange for at miste opgaven til en konkurrent, hvis de ikke er billigst, siger han:

  - Hvis kunden ingenting ved om sin kloak, så vælger han selvfølgelig den billigste løsning. Og det tilbud, der involverer to nye ledninger, bliver så valgt fra med de konsekvenser det nu engang kan få, lyder det.


  201020_0655A-Kloakdok

  97 procent er enige

  Men trods udfordringerne, er der faktisk rigtig mange kloakmestre, der deler Verner H. Kristiansens holdninger.

  Det viser en medlemsundersøgelse, som Danske Kloakmestre for nylig gennemførte. Her svarede ikke mindre end 97 procent, at ”faglig stolthed” er det emne, som de mener, deres bestyrelse skal arbejde med:

  - For mig tyder det på, at rigtig mange gerne vil lave et godt stykke arbejde, men at det kan være svært at gå forrest og løbe risikoen for at en anden snupper opgaven. Derfor er det her også en opfordring, der går ud til hele branchen, og som vil gavne både kloakmestrene og deres kunder i det lange løb, lyder det.

  Dæksler uden karm

  Men kloakseparering er ikke det eneste område, hvor branchen kunne blive bedre til at sige fra. Ifølge Verner H. Kristiansen etableres der f.eks. alt for mange brønde med dæksel – men uden karm, som normerne ellers foreskriver:

  - De må jo gerne sælges, men de skal hæves, så dækslet er over terræn, og der dermed ikke falder sten og jord ned, når brønden åbnes. Men alt for mange kunder vil have dem ned i terrænniveau – eller under terræn. Og alt for mange kloakmestre lystrer i stedet for at sige fra, siger han.


  dæksler over terræn

   

  Tumler med typehusene

  En anden udfordring, som Danske Kloakmestre ”tumler lidt med”, er typehusfirmaerne. Verner H. Kristiansen fortæller, at de ofte dikterer løsninger, der tvinger kloakmesteren til at gå på kompromis:

  - Det kan være fem millioner kroners-villaer, hvor der anvendes så mange grenrør frem mod køkkenafløbet, at det stort set bliver umuligt at rense. Og det samme med hensyn til omfangsdræn. Her mener firmaerne tit, at det rækker med at smide en drænslange i jorden, også selvom der kræves en hel del mere – herunder grus og pumpebrønd. Her burde kloakmestrene også sige fra, og holde sig for gode, synes jeg.

  Meget mere enkelt

  Som følge af medlemsundersøgelsen, fortsætter Danske Kloakmestre kampen for faglig stolthed og fælles fodslag. Det sker bl.a. gennem organisationens medlemsblad og nyhedsbreve – og ved at afholde kurser:

  - Det ville være rigtig godt for alle, hvis vi hankede mere op i os selv. Og det er jo ikke fordi, det er svært. Vi skal egentlig bare sige sandheden og lave tingene, som vi ville have gjort, hvis det var hjemme hos os selv. Så bliver alting meget mere enkelt, og man sover rigtig godt om natten, smiler Verner H. Kristiansen.
  Anbefalede artikler