<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Hver gang man sætter skovlen i jorden til et nyt byggeri, uanset om det er boliger eller erhverv, skal optimal udnyttelse af regnvand være en del af det færdige projekt. Det mener de i hvert fald i organisationen Danske Kloakmestre. Det kan være til toiletskyld og tøjvask i husholdningen men også til eksempelvis nedkøling i procesindustrien.

Danske Kloakmestre: Regnvand skal tænkes ind i alle byggerier

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2019-04-30
 • | Foto:Danske Kloakmestre

  Det gode, danske grundvand er ikke en uendelig ressource, og derfor skal vi holde op med helt automatisk bare at koble eksempelvis toiletter, vaskemaskiner og produktionsanlæg i industrien direkte til vandhanen. I stedet skal regnvand være det naturlige førstevalg, mener formanden for Danske Kloakmestre, som appellerer til, at fagfolk begynder at tænke nye tanker på det her område.

  Tekst af Claus Vestergaard Jensen


  Der skal meget mere fokus på, hvordan vi gør regnvand til en naturlig del af dagligdagen. Både i virksomhederne og i de små hjem. Det mener Tom Lisberg Ewers, der er formand for organisationen Danske Kloakmestre. Derfor sender han nu en appel ud til rådgivere, entreprenører, byplanlæggere, arkitekter, typehusfirmaer, VVS-branchen og andre, der arbejder indenfor byggeriet.

   

  - Lad os sammen se på hvordan vi kan gøre det til en helt naturlig ting at tænke regnvand ind i dagligdagen, konstaterer han og fortsætter:

   

  - Regnvand skal med i betragtningerne hver gang, man bygger nyt, hver gang man renoverer noget gammelt eller laver en tilbygning. Når man projekterer en ny udstykning, skal man tænke regnvand ind, og de, der tegner fremtidens boliger og virksomheder, skal helt automatisk have regnvand med i overvejelserne. Der findes jo allerede gode løsninger, som er nemme at arbejde med, men der er alt for lidt fokus på det, og vi håber derfor, branchen er med på at tænke nye tanker på det her område, siger Tom Lisberg Ewers.

   


  - Lad os nu gå forrest og vise verden hvad regnvand kan bruges til, siger formand for Danske Kloakmestre Tom Lisberg Ewers.
   

  Kloakker bukker under

  Ifølge formanden er der flere rigtig gode grunde til at udnytte regnvandet langt bedre, end man gør i dag. For det første er rent drikkevand ikke en selvfølge. Det gode, danske grundvand er ikke en uendelig kilde, så hvis man vil sikre, at fremtidige generationer også kan drikke direkte fra hanen, er det nødvendigt at spare på vandet allerede nu.

   

  For det andet volder de tiltagende mængder regnvand store problemer landet over. Oversvømmede kældre og massive vandskader i virksomheder, åer der går over deres breder og oversvømmer landbrugsområder, kloakker der bukker under for presset, søer der samler sig de forkerte steder og skaber kaos i trafikken og ikke mindst enorme regninger til forsikringsselskaberne er blevet hverdag i Danmark.

   

  - Der lander 650 millimeter regnvand pr. kvadratmeter i Danmark om året, men alligevel bliver vi ved med at bruge rent drikkevand til at skylle ud i toilettet. Det kan være svært at forstå, når vi nu ved, hvor relativt nemt det er at etablere en løsning, hvor man i stedet bruger regnvand, siger Tom Lisberg Ewers.

   

  En holdningsændring

  Toilettet er langt fra det eneste sted, regnvand kan være en ressource i stedet for en belastning. Det er eksempelvis oplagt at benytte regnvand til vinduespudsning, rengøring af biler og vask af tøj, uanset om man gør det professionelt eller derhjemme søndag eftermiddag, men de helt store gevinster kan man ifølge Tom Lisberg Ewers høste i industrien. Industribygninger har ofte store tagflader, der kan opsamle enorme mængder regn, som ikke bare kan benyttes i toiletterne men også direkte i produktionsprocesserne. Eksempelvis til nedkøling. Da regnvand ikke indeholder kalk, er det samtidig skånsomt mod maskiner og toiletter, ligesom det ikke efterlader striber på vinduer og biler efter vask.

   

  - På så mange måder giver det rigtig god mening at udnytte regnvandet langt bedre, end vi gør i dag, men det kræver en holdningsændring. Det kræver, at vi ikke bare pr. automatik kobler maskiner og toiletter til vandhanen hver gang, men begynder med at overveje om alternativet er en mulighed, og det er det jo næsten hver gang, fortæller Tom Lisberg Ewers, som gerne tager ansvaret på sig og opfordrer andre til at gøre det samme.

   

  - Det begynder med, at vi som professionelle rådgivere korrekt og italesætter det positivt overfor kunderne. Det er os, der skal bringe det på bane.

   

  Pisk og gulerod

  En holdningsændring i branchen er afgørende og nødvendig for, at tingene skal lykkes, mener altså Tom Lisberg Ewers, men han erkender også, at sådan en proces meget nemt kan trække ud. Derfor efterlyser han også initiativer fra politikerne, der kan hjælpe holdningsændringen lidt på vej.

   

  - Vi så gerne, at politikerne satte dagsordenen med både pisk og gulerod. Det er oplagt at stille krav på det her område, men det er også afgørende, at der bliver skabt incitamenter, så omstillingen ikke bare ender som en ekstraregning hos borgere og virksomheder, påpeger formand for Danske Kloakmestre, Tom Lisberg Ewers og nævner en række mulige initiativer.

   

  Eksempelvis kunne politikerne stille krav om, at der skal benyttes regnvand i alle offentlige nybyggerier og i forbindelse med nye kommunale udstykninger, uanset om det er erhverv eller boligkvarterer. Samtidig ville det give god mening at yde offentlige tilskud til etablering af regnvandsløsninger og at give rabat på afledningsafgiften til de virksomheder og borgere, der udnytter regnvandet i dagligdagen.

   

  - Lad os nu vise verden, hvad regnvand kan bruges til. Der er ingen steder, man har sat det her i system, og derfor ser vi alle de problemer med oversvømmelser. Lad os nu gå forrest og vise hvordan vi på en god måde kan udnytte den her fantastiske ressource, der kommer ned til os helt af sig selv. Det eneste, vi skal gøre, er at samle den op, konstaterer Tom Lisberg Ewers.


  Fakta

  Danske Kloakmestre er en brancheforening, der organiserer autoriserede kloakmestre i hele landet.

   

  Foreningen har cirka 450 medlemmer.

  Medlemmerne driver virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, og de ansatte er eksempelvis kloakmestre, anlægsstruktører, rørlæggere og anlægsgartnere.

  Anbefalede artikler