<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Capture

Christian Keldsen, Direktør for Grønlands Erhverv

Anlægsprojekter i Grønland skal understøtte eksisterende vækst

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • 2022-04-03
 • | Af Mathias Stoltz Nielsen

  Direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, håber at Grønlands nye lufthavne vil være med til at understøtte og udbygge den vækst og internationale interesse, der allerede er i landet.

  I disse år er der mange bygge- og anlægsprojekter i gang i Grønland. Mest omfattende er landets investering i en række nye lufthavne der skal gøre Grønland til et mere attraktivt turistmål.

  I dag er de eneste ruteflyvninger til den nordatlantiske ø, fra enten København eller Reykjavik, men med de nye lufthavne håber direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, at understøtte den stigende interesse der har været for Grønland som turistmål. 

   

  portraitDirektøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen

   

  De kommende lufthavnsbyer er i en rivende udvikling

  Grønland oplever i disse år, som det også er tilfældet i Danmark, en stigende urbanisering, som har været med til at præge nye byggeprojekterne.

  Unge grønlændere søger mod byerne for at finde uddannelse og arbejde, og det har ført til vækst i de større byer.

  Fra sit kontor midt i hovedstaden kan direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, for tiden tælle fjorten kraner, der alle er i gang med at forbedre infrastrukturen i byen.

   

  - Hvis man investerer i infrastruktur og der ikke er gang i en vækst, kan man næppe starte en vækst på baggrund af det, udtaler Christian Keldsen. Hvis der omvendt er gang i en vækst og man investerer i infrastruktur kan vi understøtte den vækst og skabe mere vækst.

   

  Flyselskaberne har kun interesse i at flyve derhen hvor der er en naturlig efterspørgsel på destinationer. Derfor giver det ifølge Grønlands Erhverv mening at investere i lufthavnene nu.

  Der er nemlig en stigende interesse for Grønland ude i verden, ikke mindst forbundet med den famøse nordpolssokkel og USA’s fejlslagne forsøg på at købe Grønland.

  Grønland er for alvor kommet på verdenskortet, og potentielle turister har fået øjnene op for landets natur og skønhed. Derfor er det ifølge Christian Keldsen det rigtige tidspunkt at investere i lufthavne med direkte forbindelser ud i verden.

  - De turister der kommer i dag, kommer på trods af de begrænsede forbindelser som går igennem København og Reykjavik. Når man kan flyve til sin slutdestination, hvilket man ikke har kunnet tidligere, så bliver det meget mere interessant, siger Christian Keldsen.

   

   

  Det helt rigtige tidspunkt at investere

  Det er ikke første gang Grønland forsøger sig med andre ruteflyvninger. Tidligere har man forsøgt sig med ruteflyvninger til både USA og Canada, men uden nogen bæredygtig succes og ruterne blev nedlagt.

  Grønlands primære flyvepladser er anlagt af amerikanerne under Anden verdenskrig for at tjene militære formål, derfor ligger de ofte langt uden for byerne.

  Med de nye lufthavne, tæt på byerne, vil man komme tættere på destinationer der er interessante for turister.

   

  - Nu prøver vi at vende den om og i stedet bygge lufthavnene, der hvor vi bor, udtaler Christian Keldsen.

   

   

  Behov for gæstearbejdere

  Til trods for de seneste års vækst og Grønlands egne satsninger for at understøtte og udbygge den vækst, vil landet altid være afhængigt af at rekruttere arbejdskraft udefra. For selvom social mobilitet i landet stiger og flere unge mennesker vælger at flytte til byerne og tage uddannelser, så betyder væksten i Grønland, at der fortsat vil være et behov for at rekruttere arbejdskraft ude fra.

   

  - I takt med at der er mere vækst får vi også behov for at rekruttere mere, så selvom vi i fremtiden kan rekruttere flere lokale, vil andelen af arbejdsstyrken vi kan rekruttere lokalt forblive nogenlunde den samme. Vores befolkninger så lille, at vi  alle dage  vil være afhængige af at rekruttere ude fra.

   

  Grønland har tradition for at rekruttere arbejdskraft ude fra, for at kunne løfte arbejdsbyrden i landet, og det kommer hverken vækst eller de nye lufthavne til at ændre på. Selvom der har været international interesse i at konstruere større projekter, som landets nye lufthavne, så er Grønlands stadig orienteret mod Danmark og det øvrige Norden, da der bruges samme standarder og certificeringer som i Grønland.

   

   

  Anbefalede artikler