<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
mj_eriksson1_1920

Udvidelse af E20 på Fyn

Scantruck og M.J. Eriksson: Vi skal tale det samme digitale sprog

 • Byggeriets udvikling
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • IT og ny teknologi
 • 2021-02-19
 • | Af Alexander Tengbjerg
 • | Foto af Jan Larsen
 • Kommunikation på byggepladsen er vigtigt. Men det drejer sig ikke kun om menneskene imellem. Digitaliseringen af byggeriet betyder, at man nu skal forholde sig til et hav af systemer, der taler hver deres sprog, og som sjældent arbejder godt sammen. Det kan skabe stor forvirring, når entreprenører, rådgivere og arkitekter skal kommunikere. Vi har talt med Scantruck og M.J. Eriksson, der hver især kommer med bud på, hvordan denne udfordring kan løses.

  MJE_600px  Det er ikke hver dag, at en artikel i Bygge- & Anlægsavisen starter ud med en historie fra Det Gamle Testamente. Men det er der en fin pointe ved:

   

  Verdens største og mest ambitiøse bygningsprojekt finder man nemlig her (1. Mosebog). I Babylon skulle der bygges et tårn, og alle mennesker var gået sammen om projektet. Gud, der havde en vis bekymring for, at det ambitiøse projekt ville forstyrre hans egen boligsituation, besluttede at sætte en stopper for byggeriet. Grunden til, at projektet skred frem med en rasende fart, skyldtes, at alle folkene på byggepladsen talte det samme sprog. Gud skabte derfor forskellige sprog, så bygningsarbejderne ikke længere kunne forstå hinanden. Og da de ikke kunne forstå hinanden, gik projektet til sidst i stå og alle gik hver til sit.

   

  En af verdens ældste historier illustrerer hermed vigtigheden af god kommunikation på byggepladsen. Taler vi ikke samme sprog, bliver det svært at nå i mål med byggeriet uanset, om vi bygger et tårn til skyerne eller et to etagers boligkompleks. På den moderne byggeplads er kommunikation stadig helt essentielt. Men det er ikke kun os mennesker imellem, der skal kunne tale og forstå hinanden. Lige så vigtigt er det, at det store virvar af digitale redskaber forstår og kan tale sammen indbyrdes, og at vi igen forstår dem. 

   

  Vi har talt med Thomas Holm, der er ansvarlig for M.J. Erikssons maskinstyringsprogram og Jan Larsen, Technology Products Manager i Scantruck A/S og specialist på Topcon og Smart Construction. De giver hver deres bud på, hvordan vi kan skabe et mere effektivt byggeri, hvor det at tale et fælles sprog er helt essentielt. Desuden har både M.J. Eriksson og Scantruck samarbejdet om at skabe løsninger på de kommunikative udfordringer branchen står overfor.

   

  SC MJE photoshoot 2020 13143 JPEG 72 dpi 8 Bit AdobeRGB 2048 Pix - FB
  SC MJE photoshoot 2020 13140 JPEG 72 dpi 8 Bit AdobeRGB 2048 Pix - FB
   
     Hvordan skal mine kollegaer aflæse min data?

  Men hvordan opstod det samarbejde mellem Scantruck og M.J. Eriksson?

   

  - Det hele startede med mine droneflyvninger i forbindelse med opmålinger af byggepladserne, fortæller Thomas Holm, der er ansvarlig for M.J. Erikssons maskinstyringsprogram. Han uddyber:

   

  - Når jeg flyver, vil jeg gerne have data med det samme, og jeg vil have data, der kan konverteres, så folkene på pladsen også kan bruge det. Får jeg eksempelvis en punktsky, så har jeg en kraftig computer, der kan håndtere det. Men hvad så med mine kollegaer, der bruger iPads, eller som ikke har programmer, der kan håndtere punktskyen?

   

  - Jeg blev så introduceret for Scantrucks Komatsu Smart Construction, der kunne levere data med det samme, uden den skulle forbi en masse servere. Det gjorde det muligt for mig at lægge en fil ind i systemet, som mine kollegaer kunne trække ud, og så kunne de hver især hente de data ud, som de skulle bruge. Komatsu Smart Construction talte et simpelt sprog, der gjorde det muligt for alle på pladsen at forstå og visualisere data. 

   

  - Vores store udfordring i byggebranchen er, at vi har så mange digitale redskaber til vores rådighed, at der ikke længere er et overblik. Og med det store udvalg risikerer man også, at de ikke taler samme sprog. Bare se på rådgiverne, hvor nogle bruger MicroStation og andre bruger AutoCAD. Hvor stiller det os som entreprenør? Vi er jo så nødsaget til at kunne forstå og bruge begge systemer, hvis vi skal kunne arbejde sammen med rådgiverne. Vi har brug for at indføre digitale standarder i branchen, der gør, at vi forstår hinanden. Og her syntes jeg, at Scantruck gør meget for netop at skabe standarder og udvikle systemer, der letter kommunikationen fra ét digitalt system til et andet, fortsætter Thomas Holm.

   

  SC MJE photoshoot 2020 13144 JPEG 300 dpi 8 Bit AdobeRGB 100�

  - Digitaliseringen af byggeriet er grundlæggende en god ting, men der er også negative konsekvenser. Alene de arbejdstegninger vi sidder med bliver revideret 117 gange, fordi der hele tiden kommer ændringer. Det er næsten blevet for let at rette til, så man gør sig ikke umage nok i starten. Vi er også blevet sårbare. Se bare på vores maskinpark, hvor alt er afhængigt af GPS-signaler. Når der ikke er signal, så kan vi heller ikke operere maskinerne. Alle nyere maskiner har også en transmitter, der sender data til producenterne, og de kan til tider ’jamme’ alle signaler på byggepladsen. Det er ikke altid lige let at skulle forklare bygherren, at lige netop dette er årsagen til forsinkelser, siger Thomas Holm og afslutter:

   

  - Det skal nævnes, at også Scantruck havde den udfordring, men de ændrede algoritmen således, at deres maskiner kun sendte data om natten, så det ikke interfererer med arbejdet, afslutter han.

   

   

  Udnyt den teknologi vi allerede har, bedre

  Hos Scantruck har man længe arbejdet med systemer, der kan overskueliggøre de store datamængder, som moderne entreprenørmateriel indsamler. For udfordringen er ikke, at vi altid mangler data men derimod, at vi slet ikke bruger al den data, der er tilgængeligt. Derfor er man hos Scantruck ikke kun fokuseret på nye teknologiske landvindinger, men også at brugerne udnytter den eksisterende teknologi bedre:

   

  - Der bliver hele tiden snakket om nye teknologiske landvindinger, og vi udvikler også selv mange nye systemer. Men de moderne entreprenørmaskiner kan så utroligt meget, som slet ikke udnyttes til fulde. Så i stedet for hele tiden at efterspørge ny teknologi, skal man måske se på, hvordan man udnytter, den teknologi man allerede har, bedre. Især indenfor maskinstyring er der meget at hente som eksempelvis status og mængdekontrol, fortæller Jan Larsen, Technology Products Manager i Scantruck A/S og specialist på Topcon og Smart Construction. Han fortsætter:

   

  - Her er sparringen med M.J. Eriksson vigtig, for vores maskiner kan som sagt rigtig meget, men bliver det brugt? Hvis ikke maskinførerne eller entreprenørerne udnytter mulighederne kan det jo skyldes, at vores systemer ikke fremstår tydelige eller intuitive. Det vil sige, at det sprog vi bruger til at videregive data, ikke er klart nok.

   

  - Vores rolle er grundlæggende at skabe digitale værktøjer, som kan komme vores kunder til gode og effektivisere deres forretning, så der kan bygges både hurtigere og bedre. Næste skridt er så at sørge for, at kunderne gør ordentligt brug af værktøjerne. Her ser vi hele tiden på, hvordan vi kan udvikle systemer, der er intuitive og hjælper dem helt konkret uden at de føler, at de drukner i data. Så helt grundlæggende kræver det, at alle parter i byggeriet taler sammen, så vi i fællesskab kan udvikle systemer, der er til at forstå og arbejde med. Således kan vi som branche udvikle os mere effektivt, afslutter Jan Larsen.

   

  Anbefalede artikler