<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Jakob_D_Moller_HIGH

Dansk Byggeri: Åbne standarder er vigtigt for digitalisering i byggeriet

 • IT og ny teknologi
 • Byggeriets udvikling
 • 2020-07-06
 • | Tekst af John Bo Northroup

  Der er sket meget med digitalisering i byggeriet de seneste år, men hvad er de største barrierer og potentialer ved digitaliseringen? Det spørgsmål har vi stillet til Jakob Diget Møller, chefkonsulent ved Dansk Byggeri, med særlig indsigt i digitalisering.

  - Nogle af de største barrierer er, at der mangler åbne standarder i nogle af de eksisterende digitale værktøjer og at du efter et endt projekt i proprietære systemer ikke længere har adgang til data. Det er et stort problem i forhold til læring og genanvendelse af data, siger Jakob Diget Møller, og fortsætter:

   

  - Hvis vi skal sætte endnu mere skub i automatiseringen kræver det, at vi har valide og genanvendelige data.

   

  Byggeriet er en kompleks industri, der er kendetegnet ved lav overskudsgrad og ved at ingen aktør ejer alle dele af værdikæderne. Det kan i sig selv være en bremse på digitaliseringen og derfor er det afgørende, at branchen fokuserer på at skabe de rigtige incitamenter for digitalisering i alle led i byggeriets værdikæder, understreger Jakob Diget Møller.

   

  Formålet med digitalisering er at gøre både produktet og forretningen bedre, men chefkonsulenten peger på, at byggeriet samtidig er en meget reguleret industri, og det er derfor ekstra vigtigt, at digitale værktøjer også understøtter overholdelse af gældende lovgivning.

   

  Klima kan skubbe til mere digitalisering

  Klima-dagsordenen kan vise sig at få stor betydning for den fortsatte digitalisering af byggeriet. Det gælder eksempelvis energieffektiviseringer af bygningsmassen og genanvendelse af byggematerialer ved senere nedrivning af bygninger (materialepas). Det vil være en kæmpe fordel, hvis komponenterne i en bygning er kortlagt og dokumenteret digitalt. Det er vigtigt fordi der kan være en betydelig risiko ved at genanvende byggematerialer, påpeger Jakob Diget Møller.

   

   

  Europæiske standarder for digitalisering vil være en stor fordel

  Generelt er dansk byggeri langt fremme med digitalisering sammenlignet med andre lande, og det vil være en yderligere fordel for især dansk byggeri, hvis det lykkedes EU at fastsætte europæiske standarder for digitale udbud og bud.

   

  - Det vil være et kæmpe fremskridt, hvis producenter generelt stiller data til rådighed om et produkt og dets egenskaber. Det vil skabe gennemsigtighed og udvide markedsmulighederne i hele EU, siger Jakob Diget Møller.

   

  Anbefalede artikler