<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash_1920

Digitalisering er et redskab til den grønne omstilling i byggeriet

 • Byggeriets udvikling
 • IT og ny teknologi
 • 2020-04-20
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Vidensdeling og digitale løsninger i byggeprocessen er vigtige elementer for at sikre et mere bæredygtigt byggeri. I den forbindelse spiller standarder en væsentlig rolle, mener  Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard.

  Grøn omstilling, klima og bæredygtighed står højt på dagsordenen – også i den danske byggebranche. Men skal vi for alvor nå i mål med en markant reduktion af CO2-udledningen og optimal genanvendelse af byggematerialer, er der brug for, at byggeriet i langt højere grad end i dag bliver digitaliseret og datadrevet. Det er budskabet fra Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard:

   

  - Grundlaget for at kunne styrke den grønne omstilling er, at byggeriet fremover bliver mere digitaliseret og datadrevet også i bygge- og i driftsfasen. Derfor har vi brug for standarder, der hjælper os med at tilvejebringe data med henblik på at styrke den grønne omstilling. Hvad er energiforbruget og CO2-aftrykket, det indlejrede energiforbrug i byggevaren, indholdet i de anvendte materialer, muligheder for substitution, osv. osv.? Det kan standarderne for BIM, der netop er udkommet på dansk, hjælpe os med at få svar på, siger Anne Holm Sjøberg og fortsætter:

   

  - Med standarderne for BIM i hånden vil man således have et væsentligt bedre redskab til at styrke et bæredygtigt byggeri. Data er nemlig alfa og omega for, at vi løbende kan optimere - også i driftsfasen, så vi kan fremme en grønnere retning.

   

  En digital samarbejdsmodel

  Men standarderne for BIM handler ikke bare om en digital model (”digital twin”) for det enkelte byggeri eller anlæg. De danner grundlaget for en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet.

   

  - Som det ser ud i dag i byggeriet, kan det nogle gange være lidt uklart, hvem der har ansvaret for at levere hvilke data. Standarderne lægger op til en mere klar samarbejdsmodel, som indebærer, at hver eneste part i byggeriet skal forholde sig til, hvilke data der efterspørges senere i værdikæden og hvordan disse skal leveres. Det handler også om at gøre relevante data tilgængelige for alle parter i byggeriet, både længere nede og højere oppe i værdikæden, siger Anne Holm Sjøberg.

   

  Standarderne er således et redskab til at organisere samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde og sikre håndtering af dataudveksling mellem alle parter. Desuden giver standarderne et fælles sprog og fælles begreber, som kan lette kommunikationen og det digitale samarbejde.

   

  jumpstory-download20200319-102959_1920

   

   

  Forbered dig til fremtidens digitale byggeri

  Samtidigt bliver de nye BIM-standarder ifølge Anne Holm Sjøberg et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden.

   

  - Standarderne bliver en fælles referenceramme i hele den europæiske bygge- og anlægsbranche og de kommer til at præge digitalisering af byggeriet i hele Europa. De udgør kort sagt et fælles europæisk sprog, som man ikke kommer udenom, og som alle parter i byggeriet bør arbejde efter, siger Anne Holm Sjøberg.

   

  Flere og flere europæiske bygge- og anlægsvirksomheder og europæiske udbud stiller efterhånden krav til, at man arbejder efter BIM-standarderne. Og i England har man arbejdet med forløberne (PAS) til disse standarder i flere år. I flere EU-lande er byggevirksomheder begyndt at lade sig certificere i henhold til de nye BIM standarder.

   

  Derfor er Anne Holm Sjøbergs råd til bygge- og anlægsbranchen:

   

  - Sæt jer ind i standarderne nu, så I er klar til at deltage i fremtidens digitale byggeri.

    

  Om standarderne:

  De to BIM-standarder sætter fokus på digital udveksling af informationer og viden og på samarbejdet mellem parterne i byggeriet:

  DS/EN ISO 19650 Del 1 fastsætter begreber og principper

  DS/EN ISO 19650 Del 2 beskriver krav til afleveringsfasen

  Oversættelsen af BIM-standarderne er et led i Transport- og Boligministeriets Strategi for digitalt byggeri. De indgår desuden i den nationale handlingsplan for BIM, som Dansk Standard er ved at udarbejde.

   

   

  Anbefalede artikler