<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Kranen er i vejen, men er det kranens skyld?
Kranen er i vejen, men er det kranens skyld?

Kranen er i vejen, men er det kranens skyld?


Tidsplanerne skrider, men er det virkelig kranen der er problemet? Projektleder i Linear CM, Ricky Berner, mener, at der ligger et stort potentiale i at ændre fordelingen imellem tiden til det direkte værdiskabende arbejde og tiden til det ikke værdiskabende arbejde - derfor bør vi rette opmærksomheden hen mod det egentlige problem.

Indlæg af Ricky Berner, projektleder i Linear CM

 

Jeg ser desværre alt for ofte at byggepladsens logistik og daglige drift bliver lagt ud til de enkelte entreprenører, hvilket resulterer i et uhensigtsmæssig flow i byggeprocessen, fuld af flaskehalse og ressourcespild, der påvirker arbejdsmiljøet, tidsplanen, økonomien og i sidste ende overskuddet.

 

Når tidsplanen skrider, så mander entreprenøren ofte op, men har vi ikke fat i roden, så vil endnu flere folk være i vejen, biler blokerer på brandveje mm. - der forsinker og fordyrer projektet. Jeg anbefaler at man mander ned, for igen at få overblik, for herefter at planlægge et hensigtsmæssigt flow.

 

 

Undgå brandslukning

Men inden vi når dertil hvor kranen pludselig står i vejen og brandslukningen går i gang, så vil jeg slå et slag for, at vi forinden vi går i jorden, investerer i at lave transparente og håndgribelige aftaler om arealfordeling og ansvar. Når der foreligger klare aftaler, så har byggeledelsen et værktøj at styre ud fra.

 

Byggepladsen bliver alt for ofte en sekundær del af byggeprojektet, det er problematisk, da det er produktionsapparatet. Det svarer til, at du kun har fokus på det færdige produkt der ruller ud af samlebåndet, uden skelen til, at et brugbart produkt kræver en produktion bestående af maskiner, komponenter, og ressourcer der bidrager med hver sin funktion - som perler på en snor.

 

Hvad bæredygtighed også?

I byggebranchen er bæredygtighed på dagsordenen, men jeg synes at vi overser en vigtig del, nemlig ressourceforbruget. Ressourcer går til spilde pga. uhensigtsmæssig placering i forhold til hvor de faktisk skal bruges, og menneskelige ressourcer bliver unødvendigt sat i spil, problematikker som i høj grad kunne være undgået, hvis bare tempoet blev sat lidt ned. Sat på spidsen:

 

Vil du have noget lavet hurtigt, så sæt en ´doven´ mand til opgaven, for han gør det rigtigt første gang.”

 

Effekten af god og professionel planlægning der matcher byggepladsens aktuelle behov, rettidig informations flow og styring af logistikken er, foruden ressource optimering, også med til at, højne produktiviteten og skabe et godt samarbejde på tværs af byggepladsens aktører. De udførende entreprenører kan, hver især og sammen, planlægge udførelsen af deres arbejde, så der ikke spildes unødig tid på at vente på hinanden. Ved at vi kun trækker ressourcer ind på byggepladsen når behovet er der – hverken før eller senere, så undgår vi unødigt ressourcespild og unødig oplagring af materialer og materiel, hvilket styrker arbejdsmiljøet på pladsen.

 

 

Den bæredygtige byggeplads

Det er bygherres endelige ansvar at byggepladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt indrettet, men forpligtigelserne kan udføres af rådgivere.

Der findes i dag en lang række tekniske hjælpemidler og tjeklister som kan benyttes i planlægningsarbejdet, alligevel ser jeg alt for ofte, at brandslukningsarbejdet dominerer. I min optik handler det om, at værktøjernes output er værdiløs, hvis inputtet mangler de nødvendige kompetencer. En god byggeleder fjerner forhindringer frem for at skabe dem, ved at lægge pres på de forkerte tider og steder.