<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
3

Lærlingeteamet

Arbejdsmiljø skaber sammenhold og udvikling hos NemByg

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2020-04-05
 • | Tekst af Sebastian Bielefeldt Vognsen

  Arbejdsmiljøkoordinator Cathrin Wehner Rasmussen i NemByg har på kun 3 år flyttet opfattelsen  af,  at arbejdsmiljø er mere end sikkerhed. Brug af intern app skaber fælles platform for sammenhold og udvikling.

  NemByg er en virksomhed, som siden 2012 har ekspanderet både i antallet af medarbejdere og omsætning, men arbejdsmiljøet fulgte ikke med. Arbejdsmiljøkoordinator Cathrin Wehner Rasmussen blev ansat i NemByg A/S i 2016 i en stilling som entrepriseleder på de større byggerier. Cathrin og ledelsen bliver ret hurtigt enige om, at et større fokus på arbejdsmiljø ville være en god idé midt i NemByg’s ekspansion.

   

  Cathrin går i gang med en plan for, hvor omfattende sikkerhed- og arbejdsmiljøet skal være. Stille og roligt får hun opbygget et system for, hvordan man skal kunne nå ud til de imellem 80-100 medarbejdere. Det bliver en arbejdsmiljø app, som alle medarbejderne kan bruge.

   

  - Den mandsdominerede byggebranche har ikke haft nogen pædagogisk tilgang til at implementere arbejdsmiljøet igennem de gamle støvede mapper som lå i firmabilerne og med datablade som skulle udskiftes fra tid til anden. Branchen har anerkendt, at der er et arbejdsmiljø i byggebranchen og at det ikke kun handler om sikkerhed men langt flere ting så som f.eks. det psykiske arbejdsmiljø.

   

  Da Cathrin Wehner Rasmussen i 2016 laver den generelle APV, giver den stort udslag i det psykisk arbejdsmiljø. Byggeriets Arbejdsmiljøbus ”Bambus” blev hyret som konsulenter og NemByg fik en forståelse af de pligter og ansvar, man har i projekter og som virksomhed.

   

  NemByg har opbygget en arbejdsmiljøorganisation hvor første mål var at opfylde kravene fra arbejdsmiljøloven til fulde og så selvfølgelig blive bedre, så det bliver tilpasset virksomheden og giver værdi for medarbejderne. 2 gange om året er der møde internt i arbejdsmiljøorganisationen, hvor det aftales hvad fokus er for tiden, ting der skal kigges på, ulykkesstatistik etc.

   

  En gang årligt inviteres alle medarbejdere til en arbejdsmiljødag, med frokost og der diskuteres 1-3 emner som fokuspunkter hen over eftermiddagen. ”Hvorfor er det at kommunikationen ikke altid er så nem og hvad er det nu lige der gør det svært i hverdagen at få tingene sagt på en ordentlig måde og så alle kan forstå det?"

   

   

   

  Projektlederne er blevet mere opmærksomme på, at det er godt med noget ordentlighed i arbejdsmiljøet. Implementeringen af arbejdsmiljø handler om ledelse, for hvis ikke ledelsen vil, så er der ingen andre der vil! Ledelsen skal ville et godt arbejdsmiljø og opbygge et system og en struktur der passer til virksomheden. Alle medarbejdere har fået tilsendt en månedlig mail med informationer om nye og fratrådte medarbejdere, general information, information om igangværende sager, nye sager.

   

  I fremtiden vil der være en mere direkte og lettere nyhedsfeed med løbende informationer i stedet for at bebyrde medarbejderne med de lidt tunge månedlige e-mails. Virksomheden har nemlig for kort tid siden udskiftet deres tidligere arbejdsmiljø app med en  ny og lettere arbejdsmiljø app fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Appen er en ”light version” af deres normale app og er mere fastlåst. Det kan håndtere det mest almindelige arbejdsmiljø, som giver mulighed for en rigtig god struktur. Den nye app har en nyhedsfeed lidt a la Facebook og andre sociale medier og er nem at håndtere i hverdagen for alle parter.

   

  Arbejdsmiljø app med video hitter hos medarbejderne!

  Et af Cathrins udviklingspunkter i forbindelse med den nye arbejdsmiljø app, er at finde eller udvikle videovejledninger, da det er efterspurgt af medarbejderne. Videoerne giver mere information på kortere tid end de klassiske brugsvejledninger, som der normalt ligger på app’en. Medarbejderhåndbogen bliver også løbende opdateret og hun bestræber sig på hele tiden at udvikle lidt nyt i brugen af app’en, følge trends på de sociale medier og i et bevidst langsomt tempo, så alle medarbejderne kan følge med i udviklingen.

   

  Det nyeste i app’en er, at der oprettes en sags APV med al info om en kommende opgave, hvor man kan se medarbejderne på sagen og om de har fået den nødvendige instruktion.  I specielle opgaver kan der laves instruktioner i den givne sag, direkte fra app’en. Et super godt redskab hvor man også kan lege med, at der opspares point til medarbejderens swipes på en information, der ligeledes kan likes.

   

  ”Medarbejderne skal kunne se en værdi i det arbejde, de har…”

  Cathrin har lavet et årshjul om arbejdsmiljøet som styringsdokument, da hverdagen med arbejdsmiljø tit blæser der ud af: Hvad er det vi skal nå, hvilke møder skal holdes i forhold til de forpligtelser man har som virksomhed, hvad er det som skal gennemgås i hvilke måneder.

   

  Alle funktionærer på kontoret har været på et fælles ledelsesmodul på akademisk niveau for at kunne arbejde med en fælles platform for, hvordan man håndterer medarbejdere på forskellige faglige plan.

  For 30 år siden var man måske bare glad for at have et job, i dag har fokus ændret sig, medarbejder skal kunne se en værdi i det arbejde de har og kunne føle, at de får noget igen”

   

  I samarbejde med AMU-Vest, er der blevet lavet virksomhedshold, hvor medarbejdere  som manglede kurser, er blevet opdateret i blandt andet førstehjælp, varmt arbejde, epoxy kursus m. m. Det betyder meget, at medarbejderne møder hinanden på kryds og tværs, i andre sammenhænge end i jobbet, så man får en gensidig respekt for hinanden.  Ikke kun til firmafester men også til faglige kurser såvel som firmaets løbe- og cykelklub.

   

   

  I NemByg’s  store lærlingeteam er der opbygget en holdånd, de ved, at der er brug for dem og at de tilfører værdi til virksomheden med lige dele fokus på viden såvel som det sociale. Når de er på skole, er de samarbejdspartnere fra NemByg i stedet for konkurrenter.  ”Det skal være fedt at komme i en NemByg trøje”.

   

  Det kan allerede ses på APV indberetningen i 2019 i forhold til 2016, at det har båret frugt med det øgede fokus, da denne er blevet meget meget bedre på kun 3 år. Fra at der var 13-15 medarbejdere med udslag på det psykiske arbejdsmiljø er den i 2019 nu nede på kun 2 medarbejdere. I almindelig daglige tale kan Cathrin mærke på dialogen i det hele taget, at der er fokus på arbejdsmiljøet.

  Målet for fremtiden er, at firmaet skal blive endnu bedre i at instruere medarbejdere, planlægge de tekniske hjælpemidler på forhånd i sags APV’er, så vel som oplysning om kemiske stoffer generelt. Til medarbejdernes arbejdsmiljømøde i år, vil der være et fokus på det fysiske arbejdsmiljø og hvor alle medarbejdere vil blive tilbudt sundhedstest, vejet/målt og instruktioner i korrekte løft, kroppens fysik.

   

  ”Hold fokus på at blive ved med at udvikle arbejdsmiljøet i det små, ikke målt på kroner og øre værdien men mængderne af indsatser, som bliver sat i gang.”

   

  Hun anbefaler de virksomheder, som står og skal i gang med øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed at starte i det små. De skal holde fokus på at få implementeret de vigtigste ting først, for så stille og rolig at bygge det op. Det tager typisk 5 år før emnet arbejdsmiljø og sikkerhed virkelig får grobund, så det kræver tålmodighed.

   

  - Det med en app til arbejdsmiljø er sådan lidt smart, ligesom at komme på linkedIn og Facebook, men det hjælper med at holde fokus, og gøre arbejdsmiljøet mere tilgængeligt!

  Anbefalede artikler