<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

BFA: Godt arbejdsmiljø er sund fornuft, som skal sættes i system

 • Sikkerhed
 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • 2017-12-22
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg fremhæver ryddelighed på byggepladsen og planlægning af arbejdet som elementer, der er med til at forebygge ulykker og nedslidning. Men der er også mange afledte fordele ved at gøre noget for sit arbejdsmiljø, såsom større effektivitet og en bedre oplevelse for kunden.

  Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) udarbejder vejledning om arbejdsmiljø i byggeriet, og her er man bevidste om at gøre sin kommunikation brugbar for branchen – både hvad angår indhold og form.

   

  - Udover at vi følger den generelle udvikling på området, samarbejder vi tæt med bygge- og anlægsbranchens virksomheder og personer fra organisationerne, med et særligt kendskab til området. Vi ønsker at skabe interesse og engagement i arbejdsmiljø og gøre anbefalinger til hvordan man kan løse problemerne konkrete. Godt arbejdsmiljø handler grundlæggende om sund fornuft, som skal sættes i system, så man ikke kan undgå det, fortæller konsulent i BFA Sven Rose og fremhæver firmaet Tømrermester Mads Stadsgaard, som har udviklet skemaer og huskelister til diverse arbejdssituationer, så det f.eks. fremgår hvilke værnemidler og tekniske hjælpemidler, der skal medtages og anvendes på hver enkelt opgave, så ulykker og nedslidning kan undgås.

   

  - Huskelisterne er ophængt synligt lige der, hvor materialerne skal læsses i bilerne, inden man kører ud til byggepladsen. Samtidig er der links til relevante BFA-vejledninger, så medarbejderne kan se, hvordan arbejdet konkret skal udføres uden risiko for ulykker og nedslidning. Herved undgår man forhåbentlig samtidig at skulle køre hjem efter glemt udstyr, eller at improvisere med det udstyr, som man har med for at spare tid, hvilket der er endnu værre.

   


   

  Orden og ryddelighed har stor betydning for den effektive byggeplads

  Desuden har man i Tømrermester Mads Stadsgaard haft stort fokus på orden og ryddelighed både på værkstedet og hos kunderne. For eksempel opsættes der poser ved siden af savene på værkstedet, så affald kan smides direkte ud i stedet for at lande på gulvet med risiko for faldulykker og ekstraarbejde, når det senere skal samles op.

   

  - De små ting betyder noget, som at man får ryddet op efter sig. Undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø viser sig på bundlinjen Men derudover giver arbejdsulykker en ekstra udgift for samfundet, siger Sven Rose fra BFA. En undersøgelse fra Arbejdstilsynet for 2016 viser, at andelen af alvorlige snubleulykker for de ansatte inden for bygge og anlæg var på 21 % af alle alvorlige ulykker i branchen. Ulykker kategoriseres her som alvorlige, når de fører til mere end tre ugers fravær. Det er typisk brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – eksempelvis kraniebrud, men ofte får den ansatte varige mén af ulykken.

   

  - Snubleulykker er et udbredt problem i byggebranchen, og her er det vigtigt at have en dialog med bygherren om etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberedskab mv. på byggepladsen, ligesom virksomhederne på pladsen skal sige til, når adgangsveje, trapper og belysning ikke er i orden. Ved at anvende tekniske hjælpemidler helt frem til arbejdsstedet kan man undgå, at medarbejderne skal bære tungt værktøj og byggematerialer.

   

  Læs m

   

  Digitale redskaber gør formidlingen mere ligetil

  BFA har gennem årene udarbejdet over 150 vejledninger samt en del film til byggebranchen. Lovgivningen ændrer sig, ligesom der kommer nye tekniske hjælpemidler til. Derfor skal de forskellige vejledninger løbende opdateres. Sekretariatsleder Charlotte Martin fortæller i den forbindelse:

   

  - Vores mål er, at man skal kunne finde alle relevante oplysninger om arbejdsmiljø i byggebranchen. BFAs kerneopgave er at formidle den information. Samtidig lægger vi en del kræfter i at udvikle og digitalisere vores kommunikation. Eksempelvis er hjemmesiden asbest-huset.dk et resultatet af to vejledninger, som vi har samlet og opdateret, hvilket har givet rigtig god respons. I dag skal det skal være nemt at finde den rigtige information. Og der sker her, som på andre områder, en udvikling i retning af at formidling skal ske på tablet eller smartphone.

   

  Hjemmesiden asbest-huset.dk viser et billede af et hus, hvor man kan klikke på de enkelte bygningsdele, for eksempel taget, så man kan se hvordan, tagplader med asbest ser ud og hvilke forholdsregler, man skal tage ved arbejdet. Charlotte Martin forklarer:

   

  - Asbest har vi snakket om i årtier, og nu har vi ny generation af virksomheder, svende og lærlinge, der ikke alle er opdaterede med viden om asbest. Her kan de på hjemmesiden se billeder af tagplader, fliser, kedler, udtrækskanaler osv. med asbest. Det er nemt og lavpraktisk, og responsen har været overordentlig positiv.

   
  Anbefalede artikler