<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Rådgivning om arbejdsmiljø klar til udrykning

 • Virksomhedsnyt
 • Sikkerhed
 • 2017-10-24

  Der er hjælp at hente, hvis arbejdsmiljøet skal optimeres på byggepladsen. Det gælder områder som trivsel, overholdelse af reglementer samt rådgivning om helt konkrete metoder, hjælpemidler og processer, der kan gøre livet lettere og mere sikkert for håndværkere.

   

  Byggeriets Arbejdsmiljøbus står klar til udrykning, hvis du, der har din daglige gang på en byggeplads, ønsker råd og vejledning til at gøre dit arbejde mere sikkert og effektivt. Bygge- og Anlægsavisen har talt med direktør for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Peter Kirkegaard, og bedt ham komme med en række råd og vejledninger, der kan gøre arbejdet i byggeriet mere sikkert og effektivt.

   

  Hvad er Byggeriets Arbejdsmiljøbus?

   

  - Arbejdsmiljøbussen er en mobil konsulenttjeneste finasieret af en række lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer inden for byggeri- og anlægsbranchen. Vores formål er at rådgive om god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser, byggevirksomheder og deres ansatte. Vi kører ud til virksomhederne og byggepladserne, hvor vi hjælper med en lang række opgaver, der alle har til formål at forbedre den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

   

  Hvilke konkrete opgaver kan i hjælpe medarbejdere på byggepladserne med?

   

  - Vi kan hjælpe på mange måder. Vi har et bredt kendskab til eksempelvis tekniske hjælpemidler, så arbejdet på byggepladsen kan foregå mere sikkert og effektivt. Herunder kan vi give konkret rådgivning om specifikke maskiner, produkter og processer, som kan lette håndværkernes slid og slæb.

   

  - Eksempelvis kan det være en håndværker, der er i tvivl om, hvor vidt en opgave vedkommende er blevet stillet er forsvarlig at udføre ift. lovgivning og personsikkerhed. Til tider ser vi jo desværre, at håndværkere bliver bedt om at arbejde på en måde, der er lovstridig. Her kan man så ringe til os og få rådgivning.

   

  - Det kan også være, hvis der skal laves en større renoveringsopgave så som at skifte tag, hvor stilladsopsætningen kan være særlig svær. Der er ofte forskellige regler for de enkelte faggrupper og opgaver, og her kan vi fortælle, hvilket stillads der er det korrekte og forsvarlige ift. en given opgave.

   

   

  Hvilke spørgsmål får i typisk på byggepladserne?

   

  - Vi får alle slags arbejdsmiljøspørgsmål. Men de mest gængse i denne sammenhæng handler om risikoen for ulykker generelt, herunder arbejde i højden og om korrekt oprydning og organisering af byggepladsen. Derudover handler det også meget om nedslidning. Vi rådgiver ofte om korrekte løft, træk, bæring osv. Der findes mange hjælpemidler til at undgå slidtage på kroppen, og vi kan hjælpe med at anbefale hvilke hjælpemidler, der vil være mest effektive ift. en konkret opgave.

   

  Kan du fortælle om nogle aktuelle områder, som der er fokus på nu?

   

  - Helt aktuelt kommer der nye regler på området for stigearbejde til nytår. Vi ser tit, at der bliver lavet mindre renoveringsarbejde fra stiger, hvor et stillads eller lift er nødvendigt. Det kan have store konsekvenser, hvis ikke du har en korrekt og sikker arbejdsstilling, når du laver den slags arbejde.

   

  - På stilladsfronten i murerfaget er man i gang med en udfasning af tungt stilladsgrej, som parterne i byggeriet har besluttet skal udfases inden årsskiftet. Derfor er vi for tiden ofte ude at vejlede om de aftalen og produkter, som der skal skiftes til fra 1. januar 2018.

   

  - På området for el-værktøj og tekniske hjælpemidler er der netop trådt en række nye regler om eftersyn i kraft, og disse sætter vi også fokus på. Her er det dog sådan, at vores anbefaling altid er, at håndværkerne i tillæg til det årlige eftersyn løbende undersøger, om deres maskiner virker korrekt og forsvarligt.

   

  - Endelig er der kemi området. I denne tid ser vi jo rigtig meget renoverings- og nedrivningsarbejde. Og her er det vigtigt at have fokus på, hvordan man skal sikres ift. de specifikke opgaver. Der kan være forskellige stoffer som asbest og bly, der hver især kræver en korrekte fremgangsmåder. Men også vejledning om at reducere støv forekommer hyppigt, så vores kolleger i branchen undgår lungesygdomme.

   

   

  Hvad skal den menige medarbejder gøre, for at få større fokus på sit arbejdsmiljø?

   

  - Dialogen og den konstruktive facon kommer man længst med. Først og fremmest er viden om, hvad der findes af muligheder vigtigt. Gennem os kan man få vejledning til, hvilke maskiner der er optimale til udførsel af et arbejde, og dette kan man præsentere for sin arbejdsgiver.

   

   

  Men det koster at investere i nyt materiel. Er arbejdsgiverne villige til at betale?

   

  - Der er faktisk god økonomi i at investere i arbejdsmiljøet. EU lavede for nogle år siden en undersøgelse af, hvad gevinsten er i at investere i arbejdsmiljøet. For hver 1 euro du investerer i et bedre arbejdsmiljø, får du godt 2 euro igen. Så en vinduesløfter til 10.000 kr. kan spare virksomheden for fx 20.000 kr. i tabt gods, sygdom, skader osv.

   

  Hvad gør i, hvis i ser, at et arbejde foregår usikkert eller ulovligt på en byggeplads?

   

  - Vi er ikke en tilsynsmyndighed og har ikke sanktionsmuligheder. Vi lever af at give gode råd og hjælpe dem, der har brug for hjælp. Men vi læner os ofte op ad, hvad arbejdstilsynet ville sige, og kender lovgivningen til fulde. Når vi er ude, bliver vi ofte spurgt om, hvad arbejdstilsynet ville sige til en given problemstilling, og hvordan reglerne bliver fortolket. Så vi kan altså hjælpe med at sikre, at reglerne overholdes, sådan at både sikkerheden og trivslen er i top, samtidigt med at virksomhederne undgår sanktioner fra evt. tilsynsbesøg.

   

  Fakta om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

  - Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret af Dansk Byggeri, Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), Fagligt Fælles Forbund (3F), Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København. Desuden er Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB), Dansk Håndværk (tidligere DST) og Kooperationen tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

   

  - Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til opgave at hjælpe med at styrke den fælles indsats omkring sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

   

  - Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes af alle parter i branchen, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, mestre, medarbejdere, sjakbajser, formænd, konduktører og byggeledere, så længe virksomheden er omfattet af overenskomsten mellem de organisationer, der er tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

   

  - Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver også gerne råd og vejledning til bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører om byggeledelse, sikkerhedskoordinering, byggepladsindretning, fælles sikkerhedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen.

   

   
  Anbefalede artikler