<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri: Et godt arbejdsmiljø er alles ansvar

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • 2019-03-26
 • | Foto af Ricky John Molloy

  Arbejdsmiljøloven beskriver tydeligt, hvordan ansatte og arbejdsgivere har forskellige pligter, som tilsammen skal sikre det gode arbejdsmiljø. Det har arbejdsgiverne mærket i mange år. Hvis de ikke lever op til deres ansvar om at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, modtager de afgørelser og i nogle tilfælde bøder.

  Indlæg af Mette Møller Nielsen, Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri

  Med arbejdsmiljøloven i 2006 blev det også muligt at straffe ansatte, som tilsidesætter klare og velkendte regler om arbejdsmiljø. Tallene viser dog, at der i årene fra 2006 og op til 2016 kun er givet 15 til 20 bøder til ansatte om året.

   

  Læs også: Sven Rose fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA): Godt arbejdsmiljø er sund fornuft, som skal sættes i system

   

  Mere fokus på ansattes ansvar

  I Dansk Byggeri ønsker vi, at der sker en tydeligere afgrænsning mellem det objektive arbejdsgiveransvar og medarbejdernes personlige ansvar. Hvis arbejdsgiveren har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og den ansatte så alligevel forsætligt eller groft uagtsomt overtråder loven, skal den ansatte have bøden – ikke arbejdsgiveren.

   

  Hvad arbejder Dansk Byggeri for?

  Dansk Byggeri sørger for, at arbejdsgiverne kan løfte deres ansvar for det sikre og sunde arbejdsmiljø. Det gør vi blandt andet ved at udarbejde branchevejledninger i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge- og Anlæg. Samtidig skaber vi kontakt mellem arbejdsgivere og de ti kørende arbejdsmiljøkonsulenter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, også kaldet BAM-BUS.

   

  På telefon og mail vejleder Dansk Byggeris arbejdsmiljøafdeling, arbejdsgivere om at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi formidler bredt til arbejdsgiverne om, hvordan de kan varetage deres pligter efter arbejdsmiljøloven.

   

  Et område, som Dansk Byggeri er meget optaget af, er hvordan der kan arbejdes med adfærd og ændringer heraf i branchen. På Dansk Byggeris kommende Arbejdsmiljøkonference er adfærd med som hovedemne, da vi også skal kigge den vej i arbejdsmiljøarbejdet.

   

  Læs også: Kontorchef i Arbejdstilsynet Katrine Wied Christensen: For mange ulykker på de danske byggepladser

   

  Samarbejde med Arbejdstilsynet

  Arbejdsgiverne kan dog ikke alene sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor arbejder Dansk Byggeri for, at Arbejdstilsynet også skal fokusere på den enkelte ansattes ansvar i deres tilsyn. De ansatte skal indstilles til straf, når betingelserne herfor er til stede.

  Anbefalede artikler