<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
036 161004 Ajos_1920

Bring nu bæredygtighed på byggepladsen et skridt videre

 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Målbar bæredygtighed
 • Byggepladsen
 • 2021-02-18
 • | Af Rune H Jensen

  Der er stort fokus på bæredygtige bygninger i Danmark anno 2021. Til gengæld halter det stadig gevaldigt med omtanken for, hvordan vi bygger, mens vi bygger, mener Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos. For at leve op til de gode visioner må vi stille samme bæredygtige krav til arbejdsprocessen på landets byggepladser som til selve bygningerne.

  - Vi ser, at man ofte vælger nogle billige løsninger til bl.a. udstyr, skure og maskiner på de danske byggepladser. At der sløses med energi, ressourcer og effektivitet. Det gælder også for nogle af de meget store projekter. Men man må stille stigende krav til byggeprocessen og byggepladsen, som man gør til de huse, der bygges på stedet.

  Ajos-investerer-igen-millioner-i-nye-semimobilkraner-1_1920

  For Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos, der bl.a. står bag drift og indretning på byggepladsen, materieludlejning og midlertidige pavilloner, er det store fokus på bæredygtighed i sig selv positivt. Men der er også alvorlige slagsider og kortsigtet tænkning i spil:

   

  - Jeg frygter da, at vi vil se ”container ”-løsninger, som vi ellers for længst har vendt ryggen til i Danmark, også på de store byggeprojekter. Fordi de er billige at leje, men dyre i drift og derfor i virkeligheden ikke billigere på den lange bane. Men hvis vi f.eks. taler store hospitalsbyggerier, så er det jo projekter, der strækker sig over flere år. Her må man også vælge løsninger med så lille et CO2-aftryk som overhovedet muligt og tænke langsigtet, hvis vi skal overlade kloden i så god stand som muligt. Desværre ser man stadig herhjemme på byggepladserne, at der f.eks. står en meget lidt brugt lift i hjørnet og en anden ligeså lidt brugt i det andet hjørne. Det er ikke effektivt, og det er hverken billigt eller grønt.

   

  - Derfor har vi også investeret rigtig meget i at tage bæredygtighed, det cirkulære princip, fokus på mindsket CO-aftryk osv. et trin op hos Ajos. Når man er på en byggeplads, så handler det overordnet set om at have en så høj udnyttelse af det, der nu er, som overhovedet muligt, siger Ole Wamsler.


  Ajos-investerer-igen-millioner-i-nye-semimobilkraner-2-1600   

  Bæredygtighed og konkurrenceevne

  Der er to sider af diskussionen i Ole Wamslers optik: Dels er der bæredygtighed, det cirkulære, genanvendelse, det lille CO2-aftryk og hele det grønne perspektiv. Og dels er der konkurrenceaspektet: Hvis ikke vi herhjemme bliver bedre til også at agere bæredygtigt, mens vi bygger, så udviskes konkurrencekraften for danske virksomheder:

   

  - Udenlandske firmaer, der nu buldrer ind på byggepladserne og projekter som f.eks. Metroen og formentlig Femern-forbindelsen, er ikke nødvendigvis bedre, men de har en voldsom volumen og stordriftsfordele, som er umulig at konkurrere med selv for de største danske aktører på markedet. Så vi skal have fokus på kvalitet og langsigtet tænkning, og man skal differentiere sig i markedet.

   

  CO2’en pibler ud af byggepladserne

  Det sidste har Ajos været særdeles bevidste om at gøre – selv som danskejet virksomhed med en god og etableret position – og satset ekstraordinært på bæredygtighed, cirkulær tænkning og på Svane-mærkning, som udlandet kan have svært ved at konkurrere med.

   

  - Men igen: Hvis vi f.eks. tager Pensionskassernes projekter, er der heldigvis ekstremt meget fokus på bygningerne som bæredygtige bygningskroppe, hvor der ned i detaljen er tænkt i energiforbrug, genanvendelighed, CO2 osv. Men lad os nu tage skridtet videre og gøre det samme, mens vi bygger dem. CO2’en pibler ud af byggepladserne, påpeger Ole Wamsler.

   

  Bygherre skal mere ind over

  Det er dog ikke kun basal økonomi og pris, der afstedkommer det svigtende fokus på bæredygtighed i byggeprocessen på byggepladserne ifølge Ole Wamsler. Det er også udtryk for en måske fastgroet tankegang i en lidt konservativ branche:

   

  - Jeg tror, der skal en kulturændring til. En holdningsændring. Når man sætter et byggeri i gang, så fokuserer man på selve bygningen, man gerne vil skabe, og så overlader man ellers resten til entreprenøren. Og i færre og færre projekter udbydes byggepladsdelen separat. Vi skal have bygherre meget mere ind over. I sidste ende er det jo også der, regningen ender.

   

  - Som erfarent udlejningsfirma ved vi, hvordan man driver en byggeplads. Det er vores spidskompetence. Hvis vi tager et eksempel som IKEA: De er vanvittigt strukturerede, har et virkeligt gennemtænkt koncept, og alle varehusene ser stort set ens ud over hele verden. Det har vi understøttet dem med i to tilfælde. Og de har helt bevidst én aktør til at drive byggepladsen og en anden til at bygge på den. De ved godt, det er effektivt og det billigste i længden – men det giver altså også det mindste CO2-aftryk.

   

  Opråbet

  - Så alt i alt må opråbet blive: Det er dejligt at se det store fokus på kvalitet og på bæredygtige bygninger. Det skal vi bare også have, når der bygges. Stigende krav til selve byggepladsen. Vi har teknologien, kvaliteten og bevidstheden om nødvendigheden af bæredygtig handling. Det sker bare for sjældent her. Lad os nu også tage bæredygtighed på byggepladsen et skridt videre.

   

  Anbefalede artikler