<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fremtiden er grøn – også på byggepladsen
Fremtiden er grøn – også på byggepladsen

Fremtiden er grøn – også på byggepladsen


Klimaet har siden sidste folketingsvalg været den overordnede dagsorden for, hvad Danmark skal prioritere nu og i fremtiden. Der skal udledes mindre CO2 og bruges mindre energi på byggepladsen, og konsulent for Materielsektionen i DI Dansk Byggeri, Henrik Mühlendorph fremhæver, at man i en nær fremtid vil se byggepladser med mindre larm og os fra dieselmaskiner, da flere maskiner kører på grøn el eller bæredygtighedscertificeret biobrændsel.

Indlæg af konsulent for Materielsektionen i DI Dansk Byggeri, Henrik Mühlendorph

 

Brochure 24_1920

 

Hvis vi skal have grønne byggepladser, stiller det krav til både entreprenøren og bygherren. DI Dansk Byggeri, Vejdirektoratet og Københavns Kommune har i fællesskab udarbejdet et forslag til, hvordan bygherrer, der ønsker en grøn byggeplads, med fordel kan udforme deres krav til fossilfrie byggepladser, når de sender bygge- og anlægsopgaver i udbud.

 

Her lyder kravene blandt andet, at:

 

  1. Alle maskiner, som kan anvende el eller brint som drivmidler, skal gøre det
  2. Alle dieseldrevne maskiner skal anvende biobrændsel i henhold til den nyeste EU-norm og gerne bæredygtighedscertificeret
  3. Bygherren skal sikre, at der på byggepladsen er adgang til tilstrækkelige forsyninger af el, fjernvarme m.m., og at der er arealer til rådighed til opladning og depot i nærheden
  4. Et projekt bør udbydes med et krav om 100 % fossilfri byggeplads, eller også bør der ikke stilles krav.

 

Afgørende, for at det kan lade sig gøre, er, at det er muligt at skaffe tilstrækkelige mængder biobrændsel, ligesom bygherren også skal være klar til at betale for merprisen for biobrændsel, som aktuelt er på fire til fem kroner per liter.

 

 

Ting tager tid
Byggepladsen bliver ikke grøn i løbet af en nat, men nu ligger det første forslag til, hvordan en af landets største bygherrer, nemlig Københavns Kommune, går til opgaven. Andre bygherrer, som ønsker at bidrage til den grønne omstilling, kan frit kopiere kravene, og det er netop hensigten med samarbejdet, at vi får skabt et fælles udgangspunkt for de grønne krav, der stilles.

Der vil ske en gradvis indkøring, så antallet af projekter, der udbydes med krav om fossilfri byggeplads, lige så stille bliver flere. Københavns Kommune har allerede haft deres første udbud med kravene. Og det ventes, at Vejdirektoratet vil udbyde projekter i 2021 med samme krav, og endnu flere vil givet følge efter.

 

Markedet skal følge med
Det er ikke alene bygherrer og entreprenører, der berøres af krav om grønne byggepladser. Kæden af leverandører skal stille maskiner til rådighed, og forsyningsselskaberne skal levere elektricitet og fjernvarme tidligere i processen og i større mængder end i dag. Hvis de offentlige bygherrer stiller krav, vil der blive skabt et marked, som sikrer, at virksomhederne er trygge ved at investere i de nye maskiner og drivmidler.

 

Derudover anbefaler vi i DI Dansk Byggeri, at det en gang om året revurderes, hvilke maskiner der skal være elektriske. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at det vil være rimeligt hvert år at rykke grænserne for, hvad der skal håndteres som el-drevent materiel.

 

Arkiv-Molloy_1600

 

 

Grøn i 2025
Byggepladser med markant mindre larm og fri for dieselos var en hjørnesten i anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg.  På længere sigt vil fossil- og emissionsfrie byggepladser kunne spare klimaet for 550.000 ton CO2 om året. Det har klimapartnerskabet beregnet ud fra tal fra Danmarks Statistik. De første erfaringer fra samarbejdet med Københavns Kommune og Vejdirektoratet har indtil videre vist, at projekterne vil blive mellem to og fem procent dyrere, når man indfører kravene.  Det svarer til en skyggepris per sparet ton CO2 på ca. 2.000 kr.

 

Målet er, at der fra 2025 bør stilles krav i alle udbud om, at byggepladsen skal være grøn. Fossil- og emissionsfrie byggepladser er inden for rækkevidde, uden at omkostningerne løber løbsk.