<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Boliglaboratorium ser på udfordringer med bæredygtighed og nye familieformer

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • Byrum
 • 2020-10-07
 • | Af Tim Panduro
 • | Foto af Steffen Stamp

  Statens Kunstfond og Realdania står bag nyt projekt, hvor tværfaglig tankegang og samarbejde skal føre til helt nye tanker inden for boligbyggeri – syv nybyggerier er udvalgt til at være forsøgsprojekter.

   

  Måden, vi bygger boliger og bor på er under forandring. Og med en byggebranche, der tegner sig for godt en tredjedel af klimabelastningen og familiemønstre, der ikke længere blot kan gøres op i par, børnefamilier og enlige, er den forandring nødvendig. Det mener man hos Realdania  og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, der sammen har etableret et boliglaboratorium. Her skal arkitekter, entreprenører, ingeniører, boligselskaber og udviklere samarbejde om at etablere boliger, der lever op til fremtidens krav – både når det handler om bæredygtighed og de mere flydende familie- og samværsformer, der allerede nu er begyndt at dukke op.


  Det handler ikke blot om gode ideer – men også om udførelsen.


  - Der er mange årsager til, at vi er gået i gang. Boligen har altid forandret sig i takt med at vores adfærd og teknologier har ændret sig. Men nu går det stærkt. Der er registreret 37 forskellige familieformer i Danmark, vi står over for meget tydelige og hastige klimaforandringer, og vi har en demografisk udvikling, der får stor betydning for samfundet fremover. Foruden har vi en række ensomhedsudfordringer hos både unge og ældre. Billedet er udfordrende og komplekst, og de boliger, vi bygger, afspejler ikke den kompleksitet og mangfoldighed. Det er vigtigt, at vi får set på, om vi kan ændre den måde, vi skaber og tænker boliger på, siger Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania .

  2


  Syv nye boligprojekter er udvalgt ud af 66 forslag, og dem skal der udvikles på. Selv om Realdania  er kendt for at støtte boligprojekter, bliver der dog ikke lagt penge direkte i byggerierne i denne omgang.


  - Det er vigtigt, at det bliver realiseret på markedsvilkår. Vi rykker ikke ved noget, hvis ikke vi viser, at eksperimenterne kan realiseres. Vi hjælper ved at skabe et rum, hvor alle fra brugere og til de udførende kan tale sammen. Vi laver et call til alle de i branchen, der ser nogle af de samme udfordringer, som vi selv har identificeret, siger Nina Kovsted Helk, der siger, at hun er ”overrumplet” over, at 66 hold indstillede seriøse forslag.


  Det samme er Ellen Braae, der er professor i landskabsarkitektur og formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg.


  - Det er enormt opløftende. Vi var klar over, at vi kunne nå nogle arkitekter, men vi har nået alle faggrupper på tværs, og det falder fint i tråd med, at alle, der har med byggeri at gøre skal være med, hvis vi skal rykke på noget, siger hun.


  - De 66 ansøgninger i første runde er et tegn på, at vi allerede har flyttet grænserne for boligbyggeri. For det betyder, at 66 hold har sat sig ned og talt sammen på tværs af faggrupper. Nu skal vi i gang med at skabe det rum, hvor man kan tale sammen og skabe fremtidens referencerammer, siger hun.


  Både Nina Kovsted Helk og Ellen Braae understreger, at det man ikke kan forudse præcis, hvor banebrydende de endelige byggerier bliver – men at folkene bag arbejder med store ambitioner. Boliglaboratorium bliver det rum, parterne kan tale sammen i.

  - Vi vil gerne skabe en platform for god dialog. Men vi har ikke en færdig plan for hele processen. Vi bygger skibet, mens vi sejler, siger Ellen Braae.

  SYMBIOSEHUSENE urban power 2 SNIT
   

  Fællesskab og forskelligheder

  De syv projekter i Boliglaboratorium er med vilje meget forskellige både i form af finansieringsformer, størrelser, boligtyper og bygherrer. Men de har også flere fællestræk, fortæller Nina Kovsted Helk.


  - Projekterne viser ambitioner om både klimaforbedringer og i forhold til fællesskabstanken. De arbejder med, hvordan man kan fastholde en privatbolig, samtidig med, at man har fælles kvadratmeter. Men det er forskelligt, hvordan fællesskabet defineres. Nogle har fællesskab som udgangspunktet, mens andre arbejder med inklusion eller kigger på fordelingen af kvadratmeter i fællesskaber i forhold til det private rum, siger filantropidirektøren.


  - Det handler om at definere boligen på forskellige måder, så vi alle kan finde en boligform, der passer os. Vi ved, at de, der ikke har kontakt til deres naboer, har en lavere livskvalitet. Men der er forskel på, hvor meget kontakt, man ønsker og hvor man er i livet, og det skal komme til udtryk i de syv fysiske projekter.


  Fakta

  Boliglaboratoriums formål er at gentænke og genstarte dansk boligbyggeri ved hjælp af inddragelse af de fleste faggrupper inden for byggeriet.
  66 projekter blev indstillet til første runde af indsatsen i Boliglaboratorium. Heraf blev otte udvalgt.
  De otte skal opføres på markedsvilkår, men laboratorieprocessen støttes med knap en million kroner pr. projekt
  Boligerne bliver bygget frem til 2025
  De udvalgte projekter findes i hele Danmark, men med hovedvægt på Østdanmark.

  Anbefalede artikler