<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Lene Espersen: Byggeriet og byerne skal gå forrest

 • Virksomhedsnyt
 • Målbar bæredygtighed
 • 2018-07-03
 • | Indlæg af Lene Espersen, adm. dir. i Danske Arkitektvirksomheder

  Byer og byggeri er et af de helt store omdrejningspunkter, når det handler om at løse verdens udfordringer. Lene Espersen, adm. dir. i Danske Arkitektvirksomheder mener, at renovering, klimasikring og fokus på langsigtede investeringer i byggeriet er nogle af de løsninger, der kan hjælpe Danmark til at opfylde FN's 17 Verdensmål.

   

   

  Er Jorden stadigvæk et godt sted at bo i 2070? Desværre ikke. Med mindre vi får taget hånd om det store udfordringer vi står overfor, og som FN har formuleret som 17 Verdensmål.

   

  Befolkningstilvækst, klimaudfordringer og øget råvarepriser er bare nogle af udfordringerne som verdens lande står over for. Udfordringer vi alle har en forpligtigelse til at forsøge at minimere, forhindre, forbedre og på lang sigt løse med fælles hjælp.

   

  Byerne generer nogle af de største problemer som følge af urbanisering, med pres på udvidelse af byerne, trængsel i infrastrukturen, gennemtænk forsyning af el, varme, vand og med fokus på at skabe trivsel og sundhed for brugere og borgere – så det er også her, hvor løsningerne skal findes. 

   

  MEN - efterspørgslen på det bæredygtige byggeri er i Danmark ikke helt slået igennem, og særligt er offentlige bygherrer uambitiøse. Det er fortsat prisen der vægter højest, fremfor den langvarige og samfundsøkonomiske klogeste investering der vælges. Jo vist er der prisværdige og ambitiøse initiativer og ordninger som Circle House, DGNB-Certificeringer og ”Gamle mursten”. Men når det kommer til stykket, så savner vi bygherrer der siger: ”Giv mig et byggeri, hvor materialerne har lang levetid, hvor CO-aftrykket er minimalt og som resulterer i en social, økonomisk og miljømæssig merværdi – for mig og mine brugere.

   

  Som det gode eksempel efterspurgte Gentofte kommune dette med Jägers Lethal og fik en lethal til kommunens unge der koster 1/5 af den normal hal og som er CO2 neutral at opføre.

   

  Lad mig fremhæve et par stykker, hvor det giver rigtig god mening, at byggeriet påtager sig et ansvar – og hvor Danmark i nogle tilfælde, er med til at indfri nogle af målene i et nationalt perspektiv:

   

  Danmark ligger f.eks. i toppen over lande, der klarer sig godt, når det gælder sundhed og helbred – Mål 3: Sundhed og Trivsel – og det kan vi bl.a. takke vores supersygehuse og nye psykiatriske hospitaler for. For eksempel har Psykiatrisk Afdeling Esbjerg nedbragt brugen af bæltefikseringer af patienterne med 69 % siden ud- og ombygningen.

   

  Det er ikke kun inden for sundhedsområdet, at byggeriet kan være med til at løse verdens udfordringer. Når det gælder klimaet – Mål 13 – er vi godt på vej. I Lemvig har de fx sikret byen mod storme med højvandsmøblet Le Mur, og gennem energirenoveringer sikrer arkitektvirksomheder året rundt beboere besparelser på energiregningen – og dermed også på energiforbruget.

   

  40 % af samfundets energiforbrug går til bygningsdrift, og det giver derfor rigtig god mening at koble en forstærket indsats på energibesparelser med at udbygge den vedvarende energi i et kommende energiforlig. Så kunne vi nå målet om at frigøre os fra fossile brændstoffer langt hurtigere og mere omkostningseffektivt.

   

  Byggeriet står for 35 % af det producerede affald i Danmark, og derfor vil byggeri med fokus på cirkulær økonomi og genbrug i den grad være med til at løfte Danmark i forhold til verdensmål nr. 12.

   

   

  En af de helt konkrete udfordringer som står i vejen for de langsigtede løsninger, som ovenstående er eksempler på, er det alt for store fokus på omkostningerne i forbindelse med projektering og udførelse der udgør under 0,1 % af omkostningerne til et byggeri i byggeriets levetid. Det kan nemlig forhindre løsninger, der fx kan gavne miljøet, økonomien eller sundheden på lang sigt.

   

  Vi bør som samfund foretage et regulært gearskifte, når det gælder klodens udfordringer – og vi bør som branche stå sammen og tage aktiv del i dette gearskifte. Det er en god forretning for Danmark, for resten af verdens befolkning, og den bedste måde at videregive kloden på til næste generation.

   

  Ud af de 17 Verdensmål er der hele 9 mål, hvor byggeriet direkte eller indirekte kan være med til at løse udfordringerne:

   - Mål 3: Sundhed og trivsel

  Alle skal have adgang til medicin og lægehjælp i det område, hvor de bor.

  - Mål 7: Bæredygtig energi

  Giv alle mennesker adgang til energi, der er til at betale.

  - Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Muligheden for gode jobs med ordentlige arbejdsvilkår skal øges.

  - Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  Byg gode veje i alle lande, og gør adgang til telefonnet, internet og moderne teknologi bedre.

  - Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Giv alle mennesker adgang til en ordentlig bolig, og gør byer mindre forurenede.

  - Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Skab mere genbrug og mindre madspild.

  - Mål 13: Klima-indsats

  Bekæmp klimaforandringer og deres konsekvenser.

  - Mål 15: Livet på land

  Beskyt verdens skove og de dyr, der bor på land.

  - Mål 17: Partnerskaber for handling

  Styrk det globale samarbejde og hjælp til, at alle mål kan nås alle steder i verden.

   

   
  Anbefalede artikler