<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

DAC: ”Tværfaglig tænkning er nøglen til vækst”

 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • Byggeriets udvikling
 • 2016-05-09
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Kulturhuset BLOX forventes at stå færdigt på Bryghusgrunden i København i 2018, og i de nye rammer vil Dansk Arkitektur Center facilitere tværfaglige samarbejder og innovationsprojekter, som kan udvikle og styrke byggebranchen i Danmark.

  BLOX opføres netop nu af Realdania, og projektet kommer til at danne ramme om rekreative byrum, boliger og cafeer, samtidig med bygningen binder byen og havnen sammen. Dansk Arkitektur Center, DAC, kommer til at spille en afgørende rolle i huset, og selvom man først flytter om to år, så arbejder man lige nu på at definere og skabe indholdet. Programchef i DAC Mikkel Kragh fortæller:

   

  - Jeg har et billede af BLOX som et fagligt klubhus for byggeriets parter, hvor bygningen kommer til at være et naturligt mødested for alle interesserede i byggeri, arkitektur og byudvikling. Samtidig får vi faciliteterne til at indhente interessante samarbejdspartnere fra udlandet og skabe et unikt udstillingsvindue for den danske byggebranche og virksomhedernes know-how.

   

   

   

  Handling fremfor ord

  I DAC ønsker man at have hele byggebranchens opbakning, og når man inviterer til forskellige samarbejdsformer, så skal virksomhederne kunne se værdien i de nye tiltag. I det hele taget ligger der et vækstparadigme bag DACs igangværende udviklingsproces, og derfor er det for Mikkel Kragh vigtigt, at tiltagene kommer til at betyde noget i praksis.

   

  - Vi inviterer til et bredt samarbejde, hvor vi ikke vil spilde hinandens tid. Det kræver at vores  aktiviteter og tilbud har effekt og er relevante, så virksomhederne ønsker at være med til at finansiere dem og investere deres dyrebare tid. Vores innovationsprojekter skal have konkrete outputs, og i vores netværk skal vi turde udfordre status quo, udveksle kritiske erfaringer og afprøve nye forretningsmodeller, samarbejdsformer og digitale værktøjer. Vi ønsker at  bidrage til, at den danske byggebranche udvikler sig i en positiv retning, og derfor er det helt essentielt, at der er den rigtige beslutningskraft til stede i vores projekter og til vores arrangementer. Vores partnere skal have hånden på kogepladen, så at sige, og her må vi kunne stille konkrete krav til hinanden og acceptere at tage ansvar, fortæller Mikkel Kragh.

   

   

  Et godt eksempel på DACs aktiviteter er innovationspartnerskabet Sustainable Build, hvor virksomheder, som fx NCCPension Danmark og Henning Larsen Architects går sammen med over 30 andre virksomheder og organisationer om at fremme bæredygtige innovationer og skabe konkrete løsninger udfordringerne. Her faciliterer DAC mødet mellem de stærkt engagerede  virksomheder, som alle er interesserede i at udvikle deres individuelle virksomheder og den danske byggebranche som helhed i en bæredygtig retning.

   

  - Vi har en ambition om at gøre Danmark til show case for grønne løsninger, og med vores nye muligheder i BLOX ønsker vi, at DAC skal være verdens vindue til Danmark, hvor internationale virksomheder og kunder kan blive introduceret til danske kompetencer og innovationer. Men bygningsreglementet kommer aldrig til at drive den innovation, som skal give os en styrkeposition i forhold til udlandet. Den type udvikling kræver derimod et stærk samarbejde i branchen, hvor f. eks. virksomheder, myndigheder, uddannelser og fonde går sammen om at skabe forandringer, og med eksemplets magt vil andre også kunne se værdien i at forny sig og gøre bæredygtigt byggeri til en god forretning, siger Mikkel Kragh.

   

  ”Vi skal have en ny måde at tale sammen på”

  Byggebranchen er en sektor, der traditionelt fokuserer på marginalerne, da man her henter sin fortjeneste. Det kan resultere i en relativt ufleksibel holdning til aftaler, hvor mange gerne vil gardere sig og fraskrive sig ansvar for eventuelle problemer undervejs i byggeprocessen – hvor man til tider fejer for egen dør fremfor at fokusere på projektet som helhed.

   

  - Succesfulde byggesager er efter min mening dem, hvor man blandt andet tillader hinanden at tjene penge. Jeg vil gerne arbejde for en større grad af gensidig respekt på tværs af værdikæden, så der kommer en større forståelse for de øvrige aktørers situation, hvad end man er investor, producent, rådgiver eller udførende. I den forbindelse har Sustainable Build etableret en task force omkring nye udbudsformer, hvor der vil blive prøvet forskellige nye løsninger og samarbejdsmodeller af. Der er et enormt potentiale i co-creation, hvor byggeriets parter bliver bedre til at dele og udnytte viden indbyrdes, siger Mikkel Kragh og uddyber:

   

  - Lige nu ser vi, at både arkitektvirksomheder, ingeniørvirksomheder og entreprenørvirksomheder opruster, så de kan varetage funktioner, der ligger uden for deres traditionelle rolle i byggeriet, og vi kommer i den nærmeste fremtid til at opleve en opløsning af de gængse skel. Hvorfor skulle man ikke kunne lave en pre construction agreement, hvor de udførende projekterer? Og hvorfor skulle arkitekter ikke tegne det færdige projekt med en komplet manual i samarbejde med de udførende? Det handler om at kunne se helheden, så vi undgår kassetænkningen og de kortsigtede løsninger.

   

   

  ”Fremtidens fokus kan meget vel være arbejdsmetoden og ikke kun produkter”

  Mikkel Kragh er ikke i tvivl om, at nye muligheder som digitale modeller, 3D print, robotteknologi og VR kommer til at skabe mere vidensdeling i byggeriet. I det fremtidige BLOX kommer der, derfor til at være stor fokus på mulighederne med VR, og senere på året kan DAC præsentere en komplet VR model af det kommende BLOX. Mikkel Kragh slutter af:

   

  - Om bare 5-10 år fra nu, så forestiller jeg mig, at byggeriets parter kommer til at deles om de samme modeller igennem faserne fra projektering til udførelse. Både arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne har lige nu fokus på at optimere og rationalisere processer, så man kan tilbyde en merværdi til bygherren. Og derfor vælger man at arbejde i tværfaglige teams, så den samme viden bliver udnyttet hele vejen til bygningen står færdig. I fremtiden kunne jeg forestille mig, at man fremfor at vælge samarbejdspartnere ud fra deres løsninger og produkter, så vil man udvælge dem ud fra deres arbejdsmetoder og evnen til at arbejde sammen.  Programchef i DAC Mikkel Kragh


  Fakta om Sustainable Build

  Sustainable Builds partnerskab har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Det sker ved øget innovation, vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer, som skal styrke den danske byggebranches konkurrenceevne på et stigende globalt marked for bæredygtigt byggeri. Projektet blev skudt i gang i november 2015, og løber over to år. Målet er minimum 10 konkrete innovationer hvert år.

   

  Partnerskabet for Sustainable Build består af aktører på tværs af byggeriets værdikæde og samler både arkitekter, ingeniører, bygherrer, producenter, virksomheder inden for drift og service m.fl.. Samtidig inviteres også en række aktører fra periferien af byggebranchen til at deltage, eksempelvis politiske beslutningstagere, tekniske eksperter, økonomer og iværksættere. 

   

  Sustainable Build er blevet til i et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, og er udviklet i fælleskab med Leaderlab.

   
  Anbefalede artikler