<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
e1061fa1-457a-4f52-8f21-ce22f71035cd

Her er støbemaskinen, som recycling-virksomheden Letbek i Tistrup har testet med CemeCon Scandinavias PVD-belægninger med hjælp fra EU-projektet ”Grøn Cirkulær Omstilling”. Både Letbeks materialespecialist Louise Aagaard Jensen og Tommy Pedersen, Research & Development, har lagt mange hundrede udviklingstimer i projektet

To jyske virksomheder har skabt et lille plast-mirakel

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • 2022-03-31
 • | Foto af Letbek
 • CemeCon i Hinnerup har i samarbejde med recycling-producenten Letbek i Tistrup vist, at en mikroskopisk tynd belægning på støbeforme gør det muligt at producere plastprodukter med markant lavere CO2-belastning og højere produktivitet. Udviklingssamarbejdet er en den af EU-projektet ”Grøn Cirkulær Omstilling”

  Hvilken virksomhed drømmer ikke om teknologi, der på samme tid gavner både kloden og forretningen? To jyske virksomheder har skabt et lille plast-mirakel og gjort alvor af de grønne drømme i det landsdækkende EU-projekt ”Grøn Cirkulær Omstilling” (GCO).

   

  CemeCon Scandinavia i Hinnerup, der leverer avanceret overfladebehandling af værktøjer, har samarbejdet med recycling-producenten Letbek i Tistrup. Kort fortalt har de to virksomheder testet måder at reducere CO2-belastningen i plastproduktion på.

   

  CemeCon har lagt en PVD-belægning på Letbeks støbeforme til produktionen af plastpakninger til vinduesfalse af plast. Testen skulle vise, om sliplet-belægningen kan bidrage til mindre CO2-belastning og en mere effektiv produktion. Desuden har Letbek med hjælp fra Plast Center Danmark testet, om det giver en lavere CO2-belastning at udskifte ny plast med genanvendt plast i produktionen.

   

  Resultaterne har overrasket positivt:

   

  • Med PVD-belægningen er der opnået en CO2-besparelse i produktionen på 31 pct. for produktionen af en pakning. Det svarer til en årlig CO2-besparelse på 2,2 tons alene på det benyttede værktøj, sammenlignet med produktion uden belægning.
  • Produktionstiden per emne er halveret, fordi der er færre stop i produktionen.
  • Belægningen har gjort det nemmere at anvende en større mængde genanvendt plast i emnerne.

   

  Letbek har i produktionen af profiler til vinduesfalse udskiftet ren PVC-plast med genanvendt ABS-plast. Ved at udskifte 50 % af profilen med genbrugsplast opnåede man en CO2-besparelse på 36 % og også her en reduceret produktionstid. Hvis værktøjet også havde været PVD-belagt, er det sandsynligt, at der var opnået en samlet besparelse på 66 pct.

  for ”en øjenåbner”:

   

  - Vi er gået fra en produktionstid på et minut til et halvt minut. Vi har testet sprøjteformen på forskellige materialer med forskellige hårdheder, og hver gang er vi kommet frem til samme resultat. Belægningen gør, at plasten ikke klæber til gummipakningen, så vi slipper for driftsstop.

  Det er helt vildt og har virkelig været en øjenåbner.

   

   

  Virksomhederne har sammenlagt investeret omkring 2.000 timers udviklingsarbejde i samarbejdet. Specialister i Plast Center Danmark, der er partner i ”Grøn Cirkulær Omstilling”, har blandt andet hjulpet med at finde en ny sammensætning af genbrugsplast. De har ligeledes bistået med at teste produkter med forskellig materialesammensætning for at kunne dokumentere, at produkterne indeholdende genanvendt plast besidder de nødvendige egenskaber.

   

  Hos CemeCon er Michael Hvam, Chief Technology Officer (CTO), glad for, at de mange timers udviklingsarbejde har båret frugt:

   

  51d5c5bc-c0cc-4d3e-b90a-ea7bacf6704bI CemeCon Scandinavia vurderer CTO Michael Hvam (til højre), at GCO-projektet har styrket det forretningsmæssige potentiale for virksomheden. ”Vi har leveret PVD-belægninger i lang tid, men har savnet valide data fra uvildige eksperter. Det har vi nu, og de indgår i fremtidens strategi.” Til venstre Julie Schmøkel, projektleder i Research & Development, som sammen med Michael Hvam har været lead i projektet. Foto: CemeCon Scandinavia
  - Vi får ofte feedback fra vores kunder, som er tilfredse med os, men gennem GCO-projektet har uvildige konsulenter valideret vores målinger, og ved at halvere cyklustiden gør vi jo en stor forskel for kunderne. Det er guld værd for os som leverandør, at vi kan være med til at gøre produktionen mere grøn – og at vi kan sige, at vi er grønne.

   

  Men én ting er, at produktionen bliver mindre CO2-belastende; potentielle kunder skal også vide det. Derfor har Letbek som led i GCO-projektet udviklet en CO2-beregner med hjælp fra Plast Center Danmark og fra konsulentfirmaet Viegand Maagøe. CO2-beregneren er blandt andet blevet brugt til at udregne forskellen i CO2-belastning ved udskiftning af nyt plast med genbrugsplast.

  Beregneren bliver vigtig for Letbek, siger Tommy Pedersen:

   

  - Når kunder skal bestille vores produkter i dag, kan vi ikke sige, hvilken CO2-belastning der ligger i produktionen. Det bliver vigtigt for dokumentationen i nutidens bæredygtige byggeri, og det bliver fremover et markedsvilkår at kunne levere CO2-dokumentation.

   

  De to virksomheders CO2-resultater er en del af en stærk tendens i plastindustrien, siger projektleder Bente Nedergaard Christensen, Plast Center Danmark:

   

  - Det var en øjenåbner for Letbek, at de kan spare så meget på CO2-belastningen ved at få belagt deres sprøjteforme, og at CemeCon kan levere de relevante belægninger til sprøjteformene.

   

  Plasteksperten kalder det et generelt ønske blandt virksomheder, der deltager i ”Grøn Cirkulær Omstilling”, at kunne dokumentere CO2-belastningen i produkter, fordi det i fremtiden ventes at blive et markedsvilkår. Bente Nedergaard Christensen udtaler:

   

  - Og snart kommer det udvidede producentansvar, der gør producenterne ansvarlige for affaldsfasen i deres produkters liv. Dette forventes implementeret januar 2025, men det er en anden historie.

   

  ”Grøn Cirkulær Omstilling” (GCO) er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hidtil største satsning på grøn omstilling med en samlet støtte på 95 mio. kr. Heraf kommer 80,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de resterende 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler på finansloven.

  Efter to års løbetid er GCO tæt på at nå sit mål på 402 deltagende virksomheder. Lige nu har 360 virksomheder enten afsluttet et GCO-forløb eller er i gang med det . På plastlinjen i GCO er 125 virksomheder i gang eller har afsluttet et forløb, og her er målet 144 virksomheder.

   

   

  Programleder: Virksomheder søger dokumentation

  I GCO oplever Jonas Junge Andersen, programleder for indsatsen for plastvirksomheder i GCO, et skift i mindsettet hos virksomhederne:

   

  - De er blevet meget mere opmærksomme på vigtigheden af at kunne dokumentere deres CO2-aftryk og ikke mindst påvise, at de arbejder med at reducere det.

   

  Mange virksomheder oplever i stigende grad et dobbelt pres: Fra B2B-kunderne om mere CO2-venlige leverandører og fra kommende lovgivning som CO2-skat, det udvidede producentansvar og de grønne kreditvurderinger. Han tilføjer:

   

  - Det er vores oplevelse, at det er gået op for mange virksomheder, at de kan skabe sig en konkurrencemæssig fordel og øge indtjeningen på sigt ved at gå i gang med grøn omstilling. Og det er Letbeks skifte til genanvendt plast og CO2-reduktion i produktionsprocessen et godt eksempel på.

     FAKTA Om ”Grøn og Cirkulær Omstilling i SMV’er” (GCO)

  GCO er et landsdækkende program for små og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med grøn og cirkulær omstilling. I projektet får virksomhederne overblik over deres nuværende ressourceforbrug og klimaaftryk, undersøgt cirkulære forretningsmuligheder og lavet en plan for, hvordan de fremadrettet kan arbejde mere grønt og cirkulært. Det gør de med hjælp fra en branchekyndig rådgiver, som de får 100 pct. støtte til. GCO går på tværs af alle brancher og forventer at hjælpe 402 danske virksomheder. Indsatsen løber fra februar 2020 til december 2022.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet GCO med ca. 95 mio. kr. – fordelt på ca. 80,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Heraf går henholdsvis ca. 32 mio. kr. og 6 mio. kr. til plastindsatsen.

   

  Partnerskabet bag indsatsen er Lifestyle & Design Cluster (lead) og CLEAN (lead på plastforløbet) samt landets erhvervshuse, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Gate21, Plast Center Danmark, Food & Bio Cluster, Dansk Industri, Dansk Design Center, DAMRC og Næstved Kommune.

   

  Læs mere om GCO i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses projektdatabase her

   

  Læs mere om GCO på indsatsens hjemmeside

   

  FAKTA OM EU’s Regionalfond

  I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

  Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

  Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

   

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere


  Anbefalede artikler