<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Christina Busk Portræt

Indlæg af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien

Plast er en del af løsningen i fremtidens bæredygtige byggeri

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2022-03-02
 • Det er en bunden opgave at tænke bæredygtige løsninger ind i alle aspekter af byggeriet, mener Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien. Det kræver både stor opfindsomhed og en helhedsorienteret tilgang til overvejelser om eksempelvis materialevalg, energi, sortering og genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

  En bygning skal både være æstetisk, funktionel og til at betale. Men fremtidens byggeri står også over for stigende krav til bygningsmassens bæredygtighed og miljøbelastning. En central pointe i debatten om bæredygtigt byggeri er, at vi bør forholde os til en bygnings totale klima- og miljøpræstation.

   

  Et studie fra DTU peger på, at bæredygtighed skal forstås som en kombination af alle de faktorer, der kan måles for at give en idé om bygningens (eller projektets, produktets eller processens) samlede miljø- og klimapåvirkning. Både under fremstilling, brug og bortskaffelse. En anden central pointer er, at klodens ”planetære grænser” ikke må overskrides, hvis der skal være tale om absolut bæredygtighed.

   

  Med andre ord skal byggeriet arbejde med bæredygtighed ud fra en samlet betragtning om ikke at overskride de planetære grænser, hvis fremtidens byggebehov skal dækkes, uden at klodens ressourcer og biologiske materialer bliver brugt op. Det er derfor nødvendigt at tænke adskillige materialer ind i fremtidens byggeri. Særligt løsninger, der består af genanvendt materiale og/ eller kan genanvendes.

   

  Det er ikke et spørgsmål om enten at forbedre energiforbruget eller at nedbringe brugen af knappe eller CO2-belastende materialer. Det er begge dele. Plastmaterialer har potentiale til at imødekomme de udfordringer, og derfor bør plast ses som en del af løsningen i fremtidens bæredygtige byggeri.

   


  Plast som en del af løsningen

  I dag anvendes plastmaterialer bredt inden for byggesektoren. Lige fra isolering og rørsystemer til vinduesrammer og emballering.

  Mange byggekomponenter og materialer er baseret på plast på grund af materialets lave pris, store formfrihed, gode holdbarhed og energioptimerende egenskaber. Løsninger i plast bør vælges i de sammenhænge, hvor plastens miljø- og klimapåvirkning samlet set er bedre and alternativerne.

   

  En sådan helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed kan gøre det svært for eksempelvis rådgivere og bygherrer at træffe de bedste beslutninger i et klima- og miljøperspektiv. Samtidig kræver det, at der findes redskaber til den nødvendige måling og dokumentation.

   

  Der sker hele tiden nye fremskridt i plastbranchen. Vi ser en klar tendens til, at et stigende antal byggematerialer kan produceres af genanvendt plast. Et eksempel er virksomheden BEWI, som har produceret isoleringsmaterialer fremstillet af 100% genanvendt ekspanderet polystyren (EPS) – bedre kendt som flamingo.

   

  Samtidig indtænkes håndteringen efter endt brug og muligheder for genbrug eller genanvendelse ofte allerede i designfasen af byggematerialer. Et eksempel på det ses hos LETBEK, som blandt andet har designet en genanvendelig hjørneprofil til en vinduesfals i genanvendt plast. Tistrup-virksomheden udregner desuden CO2-aftrykket på alle sine produkter.

   

  Partnere og viden samles i nyt projekt

  For at sætte endnu større skub i udviklingen og øge fokus på, hvordan plast skal spille en rolle i fremtidens byggeri på mest optimal vis, har vi i Plastindustrien søsat et nyt projekt med arbejdstitlen ’Plast i byggeriet’.

   

  Formålet med projektet er både at skabe opmærksomhed omkring plastens gode egenskaber i byggeriet – eksempelvis i forhold til reduktion af energiforbrug, klimaaftryk og mulighederne for øget genbrug og genanvendelse.

  Samtidig er målet at etablere nye partnerskaber og samarbejder med byggeriets aktører, som skal gøre det muligt at skabe overblik over brugen af plast i byggeriet i et bæredygtighedsperspektiv.

   

  Projektet skal kulminere med opførelsen af ’Planetary Plastic Pavilion’: En form for demonstrationspavillion, som udelukkende skal bestå af plastløsninger, der på den ene eller anden måde performer godt i forhold til miljø og klima.

  Ambitionen at demonstrere, at der kan bygges inden for såkaldte planetære grænser, og at man med fordel kan tænke i plastløsninger.

   

  Planetary Plastic Pavillon skal designes og opføres i et samarbejde mellem alle projektets partnere og med Plastindustrien som tovholder. Pavillonen skal udstilles på den globale kongres UIA World Congress of Architects, som kommer til København i 2023 og tiltrækker mange tusinde arkitekter, som interesserer sig for byudvikling og bæredygtighed.

   

   

  Øget sortering og genanvendelse

  Et andet centralt aspekt i forhold til plast i byggeriet er at arbejde hen imod en forbedret indsamling af plastaffald på byggepladserne. F.eks. folier, dækningsplader eller deciderede byggematerialer i plast. Desværre er der i dag alt for meget plastaffald fra byggepladserne, som ikke bliver kildesorteret og ender i et forbrændingsanlæg. Det koster på CO2-kontoen, og værdifulde råvarer går op i røg, hvilket vi skal have ændret.

   

  Denne ambition deles også fra politisk side. Sidste år vedtog Folketinget en klimaaftale på affaldsområdet. Målsætningen er, at bygge- og anlægssektoren skal udsortere 25% af plastaffaldet til genanvendelse i 2025 og 75% i 2030.

  For at imødekomme de politiske krav, er der blevet oprettet et sektorsamarbejde med Det Nationale Plastikcenter og Dansk Industri som de ledende partnere, hvor Plastindustrien sammen med mange andre også bidrager til arbejdet.

  Det er vores erfaring, at det gør en markant forskel, når myndigheder og virksomheder fra alle dele af værdikæden får en plads ved bordet.

  Nu er det sektorsamarbejdets opgave at skabe innovation, dele viden om best practice og komme med forslag til, hvordan affaldsindsamlingen bliver optimeret.

  Der er mange aspekter, og der er lang vej endnu – men potentialet er stort, og plastbranchen i fuld gang med nye initiativer, der skal fremme en mere grøn brug og håndtering af plast i byggeriet.

   

  En ting er sikkert. Måden vi bygger på skal ændres radikalt for at gøre byggeriet bæredygtigt.

  Anbefalede artikler