<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
MM - 36 af 73-1_1920
Annonce

Rapport fra DTU: PVC er den mest genanvendte plast i byggeriet

 • Materialer og Løsninger
 • 2021-05-17
 •  WUPPI’s 20 år lange indsats for at øge indsamlingen og genanvendelsen af PVC-plast i byggeriet bærer nu frugt. Rapport fra DTU Miljø slår fast, at når det gælder genanvendelse af byggeplast, så ligger PVC suverænt nummer et.

   

  Byggesektoren er den største aftager af plast næst efter emballage. Omkring 20% af plasten bruges til at opfylde de mange behov, som moderne byggeri stiller. Det være sig tilførsel af drikkevand og afløb af spildevand, elektricitet, isolering, lysindfald og komfortable gulve. Når man vælger materialer, har det altid været indlysende vigtigt, at produkterne skulle være langtidsholdbare. Med den cirkulære økonomi på dagsordenen er genanvendelighed nu også et uomgængeligt parameter for hele værdikæden i byggeriet.

   

  PVC er den mest anvendte plasttype i byggeriet, og bruges bl.a. til rør, vinduer, tagrender, og kabelbakker. Når det gælder den hårde PVC har der i mange år eksisteret en indsamlings- og genanvendelsesordning, som producenterne af byggeprodukterne driver. Ordningen hedder WUPPI og er en forkortelse for de stiftende virksomheders navne: Wavin, Uponor, Plastmo, Primo og Icopal. WUPPI samarbejder med Marius Pedersen A/S, som er en af landets førende virksomheder inden for affalds- og ressourceindustrien.

   

  WUPPI’s succes er betinget af det forhold, at kommunerne gennem affaldsbekendtgørelsen er forpligtet til at indsamle den hårde PVC til genanvendelse. I praksis sker det ved, at der på enhver genbrugsplads enten er opstillet specialcontainere til den hårde PVC, eller containere til alt det hårde plastaffald.

   

  4692803900_451e2e34a7_o-1

   

   

  PVC ligger på en suveræn førsteplads

  I en ny rapport udarbejdet af DTU Miljø undersøges hvordan indsamling og genanvendelse af byggeplast kan øges – både i produktionen, på byggepladsen og ved renovering og nedrivning.

   

  Rapporten fortæller, at i øjeblikket udgør hård PVC størstedelen af den genanvendte mængde plastaffald. At hård PVC udgør en meget stor del, bekræftes af en nylig rapport, som konsulentfirmaerne Affaldskontoret og Incentive har lavet for PVC-genanvendelsesselskabet WUPPI. Heri fremgår at omkring 6.000 tons PVC-byggeaffald indsamles til genanvendelse i Danmark årligt. I DTU’s rapport fremgår det endvidere, at hård PVC kan genanvendes op til 10 gange uden tilførsel af ny råvare. Dette er en unik egenskab for et plastmateriale.

   

  MM - 49 af 73-1  Byhaver i PVC-afskær giver miljø- og sundhedsgevinster

  Afskær i forbindelse med produktion og byggeri er særskilt behandlet i DTU-rapporten. Her er der nemlig også potentiale for at udnytte ressourcerne bedre. Genbrug foretrækkes frem for genanvendelse i affaldshierarkiet, fordi der kræves megen energi i genanvendelsesprocessen.

   

  For at undersøge potentialerne for genbrug af PVC-afskær i byggeriet inden genanvendelse, støtter PVC Informationsrådet og den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus en række initiativer indenfor dette felt.

   

  Et af projekterne knytter sig til arealerne omkring MarselisborgCentret i Århus, som netop er blevet opgraderet. Her skal en urtehave med medicinske urter i det, der kaldes “Fordybelsen,” stimulere sanserne. Urtehaven bygges af stumper af PVC-rør, som er i overskud på byens byggepladser. Udover den miljømæssige fordel ved genbrug af denne affaldsfraktion, er affaldet gratis og let tilgængeligt på genbrugspladser, hvor det som nævnt allerede sorteres fra til genanvendelse.

  Anbefalede artikler