<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
ra_topbillede

Indlæg af Rasmus Falkenberg, CEO og ejer af Upcycling Forum

Stor interesse, men også stadig stor skepsis for cirkulær økonomi

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • Byggeriets udvikling
 • 2021-06-29
 • Upcycling i byggeriet er en synlig genvej til CO2-reduktion og kan give point i DGNB certificering, og derfor undrer det Rasmus Falkenberg, CEO og ejer af virksomhedsnetværket Upcycling Forum, at der ikke er flere virksomheder i gang?

  For at nå i mål med regeringens udspil om at reducere CO2 udledningen med 70 % i 2030 og undgå stigende afgifter, kræver det omfattende og konkrete handlinger nu. Og hér spiller byggeriet en væsentlig rolle.

   

  Det faktum at bygge- og anlægsaffald udgør ca. 35 % af alt affald, der genereres i Danmark, og at 11 % af verdens samlede CO2-udledning kommer fra produktion af byggematerialer, må siges at indikere, at hér ligger et kæmpe potentiale til at gøre en markant forskel. Hos Upcycling Forum arbejder vi bl.a. for at skabe et samlet overblik over disse materialer, så vi kan begynde at se på dem som uudnyttede ressourcer, der kan opnå ny, cirkulær værdi i upcycling løsninger i især byggeri. Udover en forlænget livscyklus, kan disse løsninger også være med til at erstatte anvendelsen af klodens faldende jomfruelige materialer. 

   

  Sideløbende med de ambitiøse klimaplaner, lovgivning og stigende afgifter, forudser vi, at CO2 bliver en helt ny valuta og vi er overbeviste om, at de interessenter som forstår dette, opnår markante resultater og konkurrencefordele.

  Men, det kræver en stor ændring af byggeriets processer, helt fra projektering til udvikling, opførelse og nedrivning. Og i vores rolle som rådgivere omkring cirkulær anvendelse af materialer, oplever vi trods stor interesse også stadig en vis skepsis og status quo i branchen.

  Udover de typiske stillen spørgsmålstegn ved restmaterialernes kvalitet, indhold og funktionalitet, så er bygge- og anlægsbranchen også generelt præget af standardprocedurer, økonomi, faste traditioner og som nævnt en skarp opdeling i processer i de forskellige led, hvilket vanskeliggør den produktudvikling og innovation, som de markante ændringer forudsætter.

   

   

  Det kan ikke blot føjes til hvert enkelt nyt projekt med en forventning om samme tidsforbrug og budget som sædvanligt, men kræver i vores øjne en selvstændig og målrettet produktudviklingsproces. Som naturligvis vil være mere tidskrævende, dyrere og have flere ubekendte end standardløsninger, hvor al dokumentation og historik foreligger – men som til gengæld også kan danne basis for nye løsninger og erfaringer, der kan bruges bredt og til flere projekter.

   

  Det skal ses som en investering. Men hvem vil og bør så betale for de ekstra ressourcer det kræver?

   

  I vores optik er det især bygherrerne, som skal have ambitionerne, modet og viljen til at investere i at udvikle og bygge mere cirkulært, selvom det er dyrere hér og nu og forudsætter at de stiller ændrede krav. 

   

  Men deres krav har indflydelse på ændrede, optimerede processer hos de øvrige aktører: Det kan ændre proceduren og motivationen hos nedbryderne, der skal bruge ekstra tid på en skånsom nedrivning og en grundigere specifikation af materialer. Og hos rådgiverne og udviklerne giver dét et bedre overblik over mulighederne for at tegne dem ind i nye løsninger og produktudviklinger allerede fra starten.

   

  Og fremfor at vente indtil lovgivningen kommer, ser vi det som en gylden mulighed for at agere proaktivt og udnytte tiden nu til at øve sig i genanvendelse og upcycling af restmaterialer i byggeriet, så man er forberedt og har opbygget kompetencer, erfaring og viden til den dag det ikke længere er frivilligt, men et krav. 

   

  Og dét hjælper vi virksomhederne med, hos Upcycling Forum. Dels ved at udbyde materialerne ét samlet sted, og dels ved rådgivning om, hvordan upcycling kan være en genvej til CO2-reduktion og øgede DGNB point.

   

  Vi skaber desuden et fælles netværk for de virksomheder, som har ambitionerne om og modet til at ændre vaner og øve sig på nye standarder og processer i partnerskaber med andre, ikke bare fra byggebranchen, men for brancher på tværs. 

   

  For de virksomheder findes heldigvis og er godt i gang. 

   

  Blandt andet samarbejder vi med Arkitema og COWI på projekt Stablen i Horsens, med C.F. Møller, CASA A/S og EKJ ingeniører på skoleprojektet Stigsborg i Aalborg, Etos Ingeniører og Reiulf Ramstad Arkitekter på Danfoss House i Sønderborg, med Enemærke & Petersen, COWI og Arkitema på en ny skole i Gellerup og med AART Architects på Triforks Smart Building One i Lisbjerg.

   

  Den fælles udfordring kræver en fælles indsats og i modsætning til andre EU-lande tror vi på, at vi i Danmark har en fordel i, at vi har en særlig åben og tillidsfuld måde at arbejde sammen på. Det er gode forudsætninger for, at vi kan skabe de gode løsninger sammen. Men det kræver, at flere af dem med ansvaret er proaktive og tager handling og øver sig nu.

   

  Og så opnår vi måske endda en unik mulighed for, at Danmark bliver en førende upcycling- og DGNB nation?

  Anbefalede artikler