<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_2206_1920

Fra værdiløst affald til gevinst på bundlinjen

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2020-05-04
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • ”Ikke alt der glimter er guld.” Det gælder også ved genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Den nødvendige cirkulære omstilling kræver viden, indsigt, de rette rammevilkår og ikke mindst samarbejde på tværs af både branche, borgere, virksomheder og kommunale forvaltninger.

  Når en bygning rives ned, udgør de brugte byggematerialer et helt afgørende led i den cirkulære værdikæde i byggeriet. På Teknologisk Institut arbejder Rikke Juel Lyng blandt andet med at rådgive og udvikle den cirkulære økonomi hos virksomhederne. Hun er ikke i tvivl om, at de store byggeaffaldsmængder har potentiale til at repræsentere en højere værdi, end det er tilfældet i dag.

   

  - Vi anser traditionelt nedrivningsprocessen som kilde til store affaldsmængder uden værdi. Men i en verden, hvor råstofmanglen presser på, skal nedrivningerne i fremtiden være produktionsstedet for værdifulde ressourcer, som vi kan anvende i fremtidigt byggeri, og hvor den cirkulære økonomi er en god forretning, siger Rikke Juel Lyng.

   

  Mere fokus på planlægning giver højere kvalitet
  En reel cirkulær omstilling kræver, at fundamentet for kvalitet og sporbarhed af materialerne er på plads, så det efterfølgende er muligt at bygge forsvarligt med genbrugte eller genanvendte materialer i høj kvalitet.

   

  - Den cirkulære økonomi kræver, at vi har mere fokus på at planlægge og udføre nedrivningsprocessen bedre, for kun på den måde kan vi udnytte materialerne fuldt ud. Det betyder blandt andet, at inden nedrivningen går i gang, så skal vi identificere de værdifulde materialer med potentiale for genbrug og planlægge nedrivningsprocessen med fokus på den præcise håndtering af materialerne, forklarer Rikke Juel Lyng.

   

  Hun understreger desuden, at det er essentielt, at man i udførelsesfasen er bevidst om, at de processer, der er nødvendige for at nedtage materialerne, skal styrkes, så kvaliteten i materialerne bevares samtidig med at skadelige stoffer håndteres og bortskaffes forsvarligt.

   

  - Selvom metoder til at nedtage, sortere og håndtere de skadelige stoffer allerede findes i dag og processerne er kendte for nedrivningsvirksomhederne, så oplever vi desværre ofte, at mangelfuld planlægning, dårlige beskrivelser og rammevilkår eller en for presset tidsplan, sætter en stopper for udnyttelse af de gode ressourcer, siger Rikke Juel Lyng.


  Samarbejde om cirkulær efteruddannelse
  Som led i at hjælpe branchen med den cirkulære omstilling og med at skabe en værdifuld forretning i genanvendte byggematerialer, lancerer Teknologisk Institut og Middelfart Kommune nu to nye kurser. Middelfart Kommune er samarbejdspartner på de to nye kurser, og det er der en helt bestemt årsag til.

   

  - Som kommune har vi et ansvar for at passe på vores miljø og vores ressourcer. Et naturligt sted for os at sætte ind, er bl.a. at fremme mulighederne for genbrug af byggematerialer. I takt med, at vi lykkes med at genbruge byggematerialer, stiger vores ansvar også for, at vi ikke sender miljøskadelige stoffer videre i et kredsløb, hvor en problematisk historik fortaber sig, eller potentielle miljøskadelige stoffer kan frigives. Så I vores optik, er et fokus på både miljø og ressourcekortlægning essentielt i den cirkulære omstilling, for ikke alt der glimter er guld, siger Hanne Laursen, Natur- og Miljøchef hos Middelfart Kommune.

   

  IMG_6910_red_1600

   

  Samarbejde er nøglen
  Hanne Laursen understreger desuden, at omstillingen til cirkulær økonomi, ikke kun er et kommunalt anliggende.

   

  - Skal den cirkulære omstilling lykkes, skal vi arbejde sammen på tværs, både borgere, virksomheder og kommunale forvaltninger. Som Klimakommune er cirkulær økonomi vigtig for os. Den cirkulære økonomi er også væsentlig i forhold til bl.a. CO2-reduktion, som også kan ske gennem genbrug af byggematerialer. Samtidig er vi bevidste om, at vi som kommune kan være med til at accelerere en udvikling fx igennem udbud, siger Hanne Laursen.

   

  For Rikke Juel Lyng, er netop fokus på efteruddannelse en vigtig parameter i den cirkulære omstilling.

   

  - Med de nye efteruddannelsesmuligheder, giver vi branchen en mulighed for at kortlægge både ressourcer og miljøfarlige stoffer. Begge kompetencer er en forudsætning for at skabe en god forretning inden for genanvendelse af byggematerialer – og en nødvendighed for at sikre, at vi ikke genbruger byggematerialer med skadelige stoffer i nye bygninger, slutter Rikke Juel Lyng.

   

  De nye kurser, Miljøkortlægning og Ressourcekortlægning, kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside.

   

  Anbefalede artikler