<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
van-g797598bf4_1920

Sikkerhed i varevogne: Hvor sikker er du egentlig i dagligdagen?

 • Varevogne og Transport
 • Sikkerhed
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • 2023-02-27
 • | Tekst af Sean Fitzgerald Coard

  Statistikker viser, at der sker flere og flere færdselsuheld med varebiler, men der er meget, du selv kan gøre for større sikkerhed i det daglige. Bygge- & Anlægsavisen har talt med Daniel Petersen, salgschef for Erhverv, Commercial hos Gjensidige Forsikring, samt taget et kig på hvad Havarikommisonen anbefaler for at forebygge varevognsulykker.

  Daniel Petersen har til vores interview bl.a. været inde for at kigge på statistikker på hvor mange varevogne og kassevogne, der kører galt årligt og her er det skræmmende, at tendenskurven går den forkerte vej, når vi taler færdselsuheld.

  Daniel PetersenDaniel Petersen, Salgschef for Erhverv, Commercial hos Gjensidige Forsikring


  - Vi kan se i vores statistikker at antallet af færdselsuheld med varevogne involveret er steget fra ca. 2.700 skader i 2019 til ca. 4.600 skader i 2022. I samme periode skal det bemærkes, at der også er blevet forsikret flere varevogne i Gjensidige, hvilket kan være en del af forklaringen, men faktum er, at der behandles ca. 2.000 færdselsuheld mere med varevogne involveret i 2022, end der blev behandlet i 2019, udtaler Daniel Petersen.

  Men det positive er, at Bygge- & anlægsavisen kan konstatere, at Gjensidige Forsikring ikke umiddelbart oplever, at værktøj og materialer i lastrummet har forårsaget personskade til føreren / passagerne.

  - Når vi taler hvilken forsikring, der skal tegnes for at få dækket håndværkerens værktøj / maskiner ved kørsel er feedbacken, at for opnå dækning for håndværkerens værktøj under kørsel skal der være tegnet en transportforsikring for transport af egne varer. Denne er i Gjensidige en udvidelse til løsøreforsikringen. For håndværkerens maskiner er det afhængig af maskinens type. For materiel som f.eks. lift, gravemaskine eller lignende skal der tegnes en separat materielforsikring for at opnå dækning. Denne materielforsikring tegnes for den enkelte maskine, fortæller Daniel Petersen og fortsætter:

  - For værktøj og øvrige varer, der fragtes i lastrummet, gælder den værdi, der er opgivet under transportdækningen af egne varer. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at summen er høj nok til at dække både varer og værktøjer i lastrummet. Hos Gjensidige har vores håndværkerkunder i gennemsnit en sum på 100.000, som altid er det vigtigt, at man tager en dialog med sit forsikringsselskab, så man har den rigtige sum i forhold til de varer, man transporter, og det værktøj, man bruger.

   

   

  Når vi spørger ind til. om der er krav fra Gjensidige Forsikring til håndværkervirksomheder om hvordan, udstyr og materialer skal opbevares i lastrummet ved kørsel svarer Petersen:

  - Ja, afhængig af summen kan der stilles krav til hvordan varer og værktøj er sikret i lastrummet, og kravene gradueres med summen, sådan at desto højere værdi, der er i lastrummet, jo højere krav stilles der til sikring. Der kan f.eks. stilles krav om åbningskontakter, dirke- og borefri låse, tyverialarm, som overvåger kabine og lastrum og stålgitre for vinduerne. I forbindelse med indhentning af tilbud vil forsikringsrådgiveren vejlede dig i hvilke sikringskrav, der er nødvendige for din virksomhed.

  Hvor sikkert er det at have sit værktøj og materialer i en varevogn, hvor der er sket en varevognsindretning sammenlignet med en varevogn uden varevognsindretning?

  - Vi oplever ikke at der er den store forskel på sikkerheden i varevogne med og uden varevognsindretning, da den generelle oplevelse, er at håndværkerne udviser rettidig omhu. Med rettidig omhu menes, at håndværkere sikrer at skrøbelige materialer ikke glider rundt og dermed kan gå i stykker. Indretning kan hjælpe til at gøre det let at fastgøre materiel og værktøj, udtaler Petersen.

  I en tid hvor bilindustrien går i en grøn retning, er jeg nysgerrig om Gjensidige Forsikring oplever, at sikkerheden er bedre i en elektrisk kassevogn sammenlignet med en fossil kassevogn?

   

   

  - Generelt for elbiler gælder det, at der ofte er skader, når man skifter fra en fossil bil til en elbil, da den reagerer anderledes. Derudover oplever vi ikke forskel i sikkerheden om det er en eldrevet varevogn eller fossil varevogn, siger Daniel Petersen og slutter af:

  - Den skadesårsag, vi oplever oftest, og som er til stor gene for håndværkeren, er tyveri fra varevogne. Her er det væsentligt for dækning at der er tydeligt tegn på opbrud, og at eventuelle sikringskrav er overholdt. I Gjensidige har vi gode samarbejdspartnere der er specialiseret i sikring af varevogne, sådan at vi kan hjælpe med til at virksomheden overholder sikringskrav. Den enkelte håndværksvirksomhed kan minimere antallet af indbrud i varebiler ved at være opmærksom på at låse bilen hver gang, den forlades, at parkere steder hvor der er oplyst, at have dyrt værktøj eller materialer opbevaret på lageret i det omfang det er muligt eller i øvrigt at besværliggøre det at bryde ind i bilen.

  FAKTA

  Havarikommissionen anbefaler:

  Sådan forebygges varevognsulykker
  - Gode råd til håndværkere, der kører varebiler:

  • Hav opmærksomheden rettet mod kørslen.
  • Foretag dig ikke noget, som kan distrahere heller ikke på lange lige strækninger, hvor trafiksituationen virker enkel og forudsigelig.
  • Betjening af kommunikations- og GPS-systemer under kørslen skal foregå håndfrit og helst helt undgås.
  • Vær altid udhvilet og sørg for at holde pauser.
  • Overhold hastighedsgrænserne.
  • Brug sikkerhedssele.


  Anbefalinger til håndværkerfirmaer med varebilskørsel:

   

  • Sørg for at have fokus på trafiksikker kørsel gennem en aktiv trafiksikkerhedspolitik, der blandt andet kan omfatte følgende indsatser:
  • Motiver varebilsførerne til sikker kørsel ved løbende dialog om trafiksikkerhed og deres kørselsvaner og oplevelser i trafikken.
  • Tilrettelæg arbejdet, så der indgår pauser, så tidspres undgås.
  • At lange arbejdsdage og natarbejde så vidt muligt undgås.
  • At arbejdsrelaterede beskeder ikke gives under kørslen.
  • Kommunikations- og GPS-systemer i varebilerne skal kunne betjenes håndfrit, og brug gerne systemer, som sikrer mod opkald, beskeder og brug af infotainment, som distraherer under kørslen.
  • Prioriter sikkerhedsudstyr som avanceret nødbremse/adaptiv fartpilot, linjevogter, bakkamera i varebilerne.
  • Stil krav om trafiksikkerhed i underleverandørers opgaveløsning.

   

   

  Anbefalede artikler