<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Robotter er fremtidens måde at rengøre grundigt på

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • 2022-05-02
 • Tekst af Astrid Helene Seier Ellemo
 • Climates leverer robotter til automatiseret desinficering. Robotten er særlig god til at rense i bund efter f.eks. bakterie- eller skimmelsvampeangreb. Den fjerner de sidste 10 % af de sporer, der er vigtigst og sværest at få fjernet.

  Robotteknologi rykker ind over alt – fra hospitalsgange til haver og stuer, hvor der henholdsvis desinficeres, slås græs og støvsuges. Climates robotter til at desinficere bygninger stammer fra et udviklingsprojekt med hospitalsteknologi i 2004 Norge, hvor man forudså udfordringerne med multiresistente bakterier i hospitalsvæsenet på f.eks. operationsstuer. Man ville udvikle en automatisk, kontrolleret og helt ufarlig metode til at nulstille hele rum for multiresistente bakterier.

   

  - Efter almindelig rengøring, hvor man fjerner det synlige snavs, desinficerer man med robotterne og fjerner det usynlige snavs. Det er en kontrolleret proces, der varer tre timer og er langt mere effektiv end manuel rengøring, da desinficeringen når alle overflader, revner og sprækker i et rum, uden at man fysisk berører tingene. Det er derfor også bedre for inventaret og hensynet til medarbejderne, siger Signe Steen Risager, CEO, Climates, der har eksisteret som selvstændigt brand i Danmark i 5 år.


  Robotterne sender en tør tåge ud, som mætter rummet, så alt snavs, der hvirvler rundt, slås ihjel. Tågen indeholder brintoverilte, som dræber alle bakterier, sporer og vira, så der ikke sidder noget tilbage.

   

  - Almindelig rengøring fjerner ca. 90 % af bakterier, sporer og vira, men de sidste 10 % er det, som er vigtigst og sværest at fjerne, og som i værste tilfælde kan medvirke til udviklingen af multiresistens. Robotterne nulstiller rummene hver gang, og dette er dokumenteret ved ny høj standard for rumdesinficering EN 17272:2020, der nu er gældende standard i Danmark og EU. Hvor den forrige standard var desinficering af overflader på et bord med spray eller klud, desinficerer man nu hele rum med robotteknologi, fortæller Signe Steen Risager, som understreger, at godkendelse kræver højt udviklet udstyr og er et kæmpe skridt i udviklingen af rengøringsniveauet.

   

   

  Succes i Grønland

  Climates har et aktuelt samarbejde om en række boligafdelinger med Boligselskabet INI i henholdsvis Nuuk, Sisimiut og Ilulissat i Grønland. Det er nødvendigt at køre med det højeste niveau af robotdesinfektion, da man har store udfordringer med skimmelsvamp i almene lejeboliger.

   

  BOA#2_CLimates_Peter Bidstrup_1  Skimmelsvampen har udviklet sig i den grad, fordi man har haft for få midler til at renovere boligerne, fortæller Michael Renner Petersen, teknisk chef i boligselskabet INI. Problemet med skimmelangreb skyldes alt fra utætte vand-, varmeforsynings- og kloakrør, utætte baderum og tag/facader.

   

  - Boligselskabet INI har valgt at investere i fire robotter, som bruges til at desinficere lejligheder for skimmelsvamp og lugtsanere f.eks. rygerlejligheder. Men også efter udbrud af Corona kan robotterne hjælpe. Et godt eksempel er i Århus Kommune, hvor man på kommunens plejecentre formåede at holde Corona-smitten nede på et minimum, da man løbende desinficerede med Climates-robotter, hvor der havde været smittede medarbejdere eller borgere, forklarer Signe Steen Risager og fortsætter:

   

  - Man skal altid kende årsagen til skaden og fjerne den, inden desinficering foretages, for at opnå et helt optimalt resultat. I boliger, hvor man ikke kan påvise skimmel, hvor lejer oplever udfordringer med indeklimaet, kan man give en behandling for at nulstille indeklimaet midlertidigt.

   

  - De første to robotter blev doneret af bygningsejeren, Departementet for Boliger, der gerne ville bidrage til boligafdelingernes kamp mod skimmelsvamp. I 2021 har vi anskaffet to mere, en til boligafdelingerne i Sisimiut og en til boligafdelingerne i Ilulissat. Succesraten til afrensning – efter en skimmelrenovering – er stor. Og i boliger, hvor man har skadedyr, kan en tur med robotten med stor succes også eliminere dem, da alt organisk materiale slås ihjel. Ligesom vi i boliger med andre lugtgener også succes med at fjerne lugten, så længe man husker at fjerne årsagen til lugt, uddyber Michael Renner Petersen.

   

  Anbefalede artikler